• Tartalom

247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.09.02.

A Kormány

az 1. és 2. § tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

a 3. § tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában

foglalt felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. §3

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 101. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 4. § (2) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére