• Tartalom

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2012.10.15.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2

2. § (1)–(2)3

(3)4

3. § Hatályát veszti az R. 25. § (5) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2012. május 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § 2012. október 15-én lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2012. október 16-án hatályát veszti.

1. melléklet a 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelethez

1.    Az R. 2. számú melléklet EÜ100 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ100 2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60–90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikémia jelentkezik.
Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia jelentkezik.
Felnőtt beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbA1c<8,0%) a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző fél éven belül legalább két mérés alapján fenntartható volt. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)
18 év alatti beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző hat hónapban mért HbA1c értékek átlaga legalább 2,0% ponttal alacsonyabb a korábbi humán inzulinnal végzett intenzív-konzervatív kezeléshez képest, vagy a HbA1c<8,0%. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)
A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően
– legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60–90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikémia jelentkezik.
– legalább egy évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbA1c<8,0%) a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző fél éven belül legalább két mérés alapján fenntartható volt.
A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Endokrinológia

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 6 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12, O24”
2.    Az R. 2. számú melléklet EÜ100 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ100 3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikémia jelentkezik.
Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia jelentkezik.
Felnőtt beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbA1c<8,0%) a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző fél éven belül legalább két mérés alapján fenntartható volt. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)
18 év alatti beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző hat hónapban mért HbA1c értékek átlaga legalább 2,0% ponttal alacsonyabb a korábbi humán inzulinnal végzett intenzív-konzervatív kezeléshez képest, vagy a HbA1c<8,0%. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)
A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően
– legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikémia jelentkezik.
– legalább egy évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbA1c<8,0%) a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző fél éven belül legalább két mérés alapján fenntartható volt.
A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Endokrinológia

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 6 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12”
3.    Az R. 2. számú melléklet EÜ100 8/h. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ100 8/h.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
–    Szervre lokalizált prosztatarák sugárkezelésekor:
a)    közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó – maximum 6 hónap,
b)    magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó – maximum 3 évig;
–    Lokálisan előrehaladott prosztatarák kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztatarák esetén:
a)    ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,
b)    sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,
c)    sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó – maximum 3 évig;
–    Bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+);
–    Metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegeknél;
–    Kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;
androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugárterápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C61”
4.    Az R. 2. számú melléklet EÜ100 8/k. pontjában a „(<50ng/dl)” szövegrész helyébe a „(<50ng/dl vagy 1,7nmol/l)” szöveg lép.

2. melléklet a 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelethez

1.    Az R. 3. számú melléklet EÜ50 6/b. pontjában a „vércukoranyagcsere-háztartás” szövegrész helyébe a „szénhidrátanyagcsere-háztartás” szöveg lép.
2.    Az R. 3. számú melléklet EÜ50 6/c. pontjában a „vércukoranyagcsere-háztartás” szövegrész helyébe a „szénhidrátanyagcsere-háztartás” szöveg lép.
3.    Az R. 3. számú melléklet EÜ70 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ70 1. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Dokumentált 2-es típusú cukorbetegségben, amennyiben életmód-terápia és metformin-kezelés legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-helyzet (HbA1c<7%) nem volt elérhető, metforminnal kombinálva vagy metformin-intolerantia, -kontraindikáció esetén szulfonilureával kombinálva, kettős/hármas kombinációs kezelés esetén az adott gyógyszer(ek) alkalmazási előírásában meghatározott kombinációs lehetőségek szerint. (A kombinációs készítmények önmagukban is megfelelnek a metforminnal, illetve a szulfonilureával való kombináció feltételének.)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Endokrinológia

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E11”

3. melléklet a 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelethez5

1

A rendelet a 4. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére