• Tartalom

292/2012. (X. 15.) Korm. rendelet

a 306. számú, Miskolc megyei jogú várost északról (az M30 és a 26. számú főút között) elkerülő főút II. ütemével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2012.10.16.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Miskolc megyei jogú várost északról, az M30 gyorsforgalmi út – 26. számú főút között elkerülő főút II. ütemének részét képező beruházásokkal függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a 2. mellékletben meghatározott ügyekben az ott meghatározott hatóságok járnak el.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 292/2012. (X. 15.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

 

A beruházások

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

1.

Miskolc megyei jogú várost északról, az M30 gyorsforgalmi út – 26. számú főút között elkerülő főút II. ütemének részét képező beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

útügyi hatósági engedélyek országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

2.

1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó közműkiváltások

vízjogi engedély

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó termőföld más célú hasznosítása esetén

termőföld más célú hasznosítási engedélye

területileg illetékes körzeti földhivatal

területileg illetékes kormányhivatal földhivatala

4.

1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó környezet-védelmi hatósági ügyek

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti eljárások

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2. melléklet a 292/2012. (X. 15.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok
1.    Útügyi építési engedély

 

A

B

C

 

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

1.

Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy, ideértve a helyi jelentőségű természetvédelmet is

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2.

Építésügy

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala

építésügyért felelős miniszter

3.

Közlekedés

 

 

 

a) 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetén

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

4.

Kisajátítási eljárás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

igazságügyért felelős miniszter

5.

Földtan

Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

6.

Bányászat

Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

7.

Rendészet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

8.

Tűzvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

Honvédelem

HM Hatósági Hivatal

honvédelemért felelős miniszter

10.

Földművelésügy

 

 

 

a) talajvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

b) erdővédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

c) termőföld mennyiségi védelme

területileg illetékes körzeti földhivatal

területileg illetékes kormányhivatal földhivatala

11.

Telekalakítási eljárások

területileg illetékes körzeti földhivatal

területileg illetékes kormányhivatal földhivatala

12.

Kulturális örökségvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala Műemlékvédelmi és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve

13.

Egészségügy

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

14.

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

15.

Műszaki biztonság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2.    Vízjogi engedély

 

A

B

C

 

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

1.

Közlekedés

 

 

 

a) közút

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

2.

Földtan

Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

3.

Bányászat

Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

4.

Rendészet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

5.

Tűzvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

Honvédelem

HM Hatósági Hivatal

honvédelemért felelős miniszter

7.

Földművelésügy

 

 

 

a) talajvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

b) erdővédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

8.

Kulturális örökségvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala Műemlékvédelmi és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve

9.

Egészségügy

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

10.

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

3.    Környezetvédelmi hatósági eljárások

 

A

B

C

 

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

1.

Egészségügy

 

 

 

a) minden esetben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 

b) gyógyhely vagy természetes gyógytényező érintettsége esetén

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

2.

Kulturális örökségvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala Műemlékvédelmi és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve

3.

Helyi környezetvédelem

érintett települési önkormányzat jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

4.

Földművelésügy

 

 

 

a) talajvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

b) erdővédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

c) termőföld mennyiségi védelme

területileg illetékes körzeti földhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala

5.

Bányászat

Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

6.

Területfejlesztés, területrendezés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal állami főépítésze

területrendezésért felelős miniszter

1

A rendeletet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. december 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére