• Tartalom

309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet

309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet kijelöléséről1

2012.11.06.

A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben (a továbbiakban: Emtv.) meghatározott előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság) jelöli ki.

(2) Az Igazgatóság az Emtv. 6. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott hatósági feladatok ellátása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint jár el.

(3) Az Igazgatóság által hatósági feladatainak ellátása során hozott elsőfokú határozat és végzés ellen irányuló fellebbezés elbírálására a kultúráért felelős miniszter jogosult.

2. § Az előadó-művészeti közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok körében az Igazgatóság a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ jogutódja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 207. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére