• Tartalom

36/2012. (IV. 19.) OGY határozat

36/2012. (IV. 19.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról1

2014.05.07.

1–72. §2

73. § A H.

1–35.3

36.4

37–45.5

46.6

47–48.7

49.8

lép.

74. § Hatályát veszti a H.

1–63.9

64.10

65–68.11

75. § (1) E határozat – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) A 73. § 46. pontja és a 74. § 64. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 73. § 36. és 49. pontja az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.12

(4) E határozat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E határozat rendelkezései nem érintik az Országgyűlés e határozat hatálybalépésekor hivatalban lévő tisztségviselői, a bizottsági tisztségviselők, a megválasztott és kinevezett személyek, valamint az országgyűlési képviselők megbízatását, az Országgyűlés megalakult bizottságainak és működő képviselőcsoportjainak fennállását, rendelkezéseit azonban a hivatalban levő Országgyűlés tekintetében is alkalmazni kell.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2012. április 16-i ülésnapján fogadta el.

2

Az 1–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 73. § 1–35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 73. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 73. § 37–45. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 73. § 46. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 73. § 47–48. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 73. § 49. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 74. § 1–63. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 74. § 64. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 74. § 65–68. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 157/2014. (IV. 18.) KE határrozat alapján a hatálybalépés időpontja 2014. május 6.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére