• Tartalom

39/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

39/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet, valamint az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról1

2012.08.03.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 9. pontjában kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter és a 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet (továbbiakban: R. 1.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az EU Önerő Alap támogatást a támogatási szerződésben foglaltak szerint, a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázat kivételével teljesítményarányosan, a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja a pályázó költségvetési elszámolási számlájára.”

2. § A R. 1. 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő (2a) bekezdéssel:

„(2) Az EU Önerő Alap támogatás folyósítása:
a) a 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, valamint c)–e) pontja szerinti pályázat esetén az uniós támogatási szerződésben foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik, ennek végrehajtása érdekében az illetékes Közreműködő Szervezet az uniós támogatás kifizetését követő 8 napon belül a kifizetéshez szükséges „Igazoló Adatlap”-ot megküldi a minisztérium részére,
b) a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázat esetén az uniós támogatási előleg kifizetési ütemezéséhez igazodik, az EU Önerő Alap támogatás arányos része is előlegként kifizetésre kerül,
c) amennyiben a b) pont szerinti uniós támogatási előleg kifizetésére nem kerül sor, a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázat esetén az EU Önerő Alap támogatás 2012. évre ütemezett összege a pályázó által aláírt támogatási szerződés minisztériumba érkezését követő 8 napon belül előlegként kifizetésre kerül.
(2a) Az EU Önerő Alap támogatás évenkénti összege nem haladhatja meg az EU Önerő Alap támogatási szerződésben meghatározott évenkénti üteme(ke)t, kivéve, ha a fejlesztés megvalósítása során
a) előző évi maradvány felhasználása történik, vagy
b) az uniós támogatási szerződés módosításával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére kerül sor.”

3. § Az R. 1. a következő 17. §-sal egészül ki:

17. § E rendeletnek az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet, valamint az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 39/2012. (VIII. 2.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 11. § (1)–(2a) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már megkötött támogatási szerződésekre is alkalmazni kell.”

4. § Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet (továbbiakban: R. 2.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az EU Önerő Alap támogatást a támogatási szerződésben foglaltak szerint, a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázat kivételével teljesítményarányosan, a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja a pályázó költségvetési elszámolási számlájára.”

5. § A R. 2. 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő (2a) bekezdéssel:

„(2) Az EU Önerő Alap támogatás folyósítása:
a) a 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti pályázat esetén az uniós támogatási szerződésben foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik, ennek végrehajtása érdekében az illetékes Közreműködő Szervezet az uniós támogatás kifizetését követő 8 napon belül a kifizetéshez szükséges „Igazoló Adatlap”-ot megküldi a minisztérium részére,
b) a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázat esetén, az uniós támogatási előleg kifizetési ütemezéséhez igazodik, az EU Önerő Alap támogatás arányos része is előlegként kifizetésre kerül,
c) amennyiben a b) pont szerinti uniós támogatási előleg kifizetésére nem kerül sor, a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázat esetén az EU Önerő Alap támogatásnak a 2011. és a 2012. évre ütemezett összege a pályázó által aláírt támogatási szerződés minisztériumba érkezését követő 8 napon belül előlegként kifizetésre kerül.
(2a) Az EU Önerő Alap támogatás évenkénti összege nem haladhatja meg az EU Önerő Alap támogatási szerződésben meghatározott évenkénti üteme(ke)t, kivéve, ha a fejlesztés megvalósítása során
a) előző évi maradvány felhasználása történik, vagy
b) az uniós támogatási szerződés módosításával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére kerül sor.”

6. § Az R. 2. a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendeletnek az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet, valamint az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 39/2012. (VIII. 2.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 11. § (1)–(2a) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már megkötött támogatási szerződésekre is alkalmazni kell.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére