• Tartalom

4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelet

4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelet

a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdésében az „a küldeményazonosító” szövegrész helyébe az „az érkeztetési” szöveg lép.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelethez

I. RÉSZ
Összefoglaló táblázat

Jelentéskód

Megnevezés

Hitelintézet

Hitelintézeti fióktelep

Pénzügyi vállalkozás

Hitel- és pénzügyi lízingtermékek

9HA

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Áruhitel

V

 

 

9HC

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműlízing

V

 

 

9HG

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműhitel

V

 

 

9HH

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Hitelkártyák

V

 

 

9HI

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlanlízing

V

 

 

9HJ

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel

V

 

 

9HK

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Személyi kölcsön

V

 

 

9HL

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlancélú hitel

V

 

 

9HM

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel

V

 

 

9HS

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Számlahitel

V

 

 

F9HA

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Áruhitel

 

V

 

F9HC

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműlízing

 

V

 

F9HG

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműhitel

 

V

 

F9HH

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Hitelkártyák

 

V

 

F9HI

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlanlízing

 

V

 

F9HJ

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel

 

V

 

F9HK

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Személyi kölcsön

 

V

 

F9HL

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlancélú hitel

 

V

 

F9HM

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel

 

V

 

F9HS

FIÓKTELEP – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Számlahitel

 

V

 

25DA

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Áruhitel

 

 

V

25DC

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműlízing

 

 

V

25DG

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműhitel

 

 

V

25DH

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Hitelkártya

 

 

V

25DI

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlanlízing

 

 

V

25DJ

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel

 

 

V

25DK

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Személyi kölcsön

 

 

V

25DL

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlancélú hitel

 

 

V

25DM

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel

 

 

V

Betéti- és megtakarítási termékek

9BB

Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Lekötött betét

V

 

 

9BO

Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Kombinált megtakarítási termék

V

 

 

9BT

Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Tartós befektetési szerződés

V

 

 

9BZ

Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Megtakarítási számla

V

 

 

F9BB

FIÓKTELEP – Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Lekötött betét

 

V

 

F9BO

FIÓKTELEP – Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Kombinált megtakarítási termék

 

V

 

F9BT

FIÓKTELEP – Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Tartós befektetési szerződés

 

V

 

F9BZ

FIÓKTELEP – Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Megtakarítási számla

 

V

 

Teljességi nyilatkozat

H

H

H

Kód

Rendszeresen küldendő jelentések

V

Eseti jelentés (változás esetén)

H

Havonta küldendő

II. RÉSZ
A hitel- és pénzügyi lízingtermékek esetében szolgáltatandó adattartalom
1.    9HA, F9HA, 25DA Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Áruhitel
a)    Termékkód
b)    Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c)    Devizanem
d)    Futamidő (hónap)
d1)    Minimuma
d2)    Maximuma
e)    Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)
e1)    Minimuma
e2)    Maximuma
f)    Min. önerő mértéke
g)    THM
g1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
g2)    A konstrukció THM minimuma (%)
g3)    A konstrukció THM maximuma (%)
g4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
h)    Kamat
h1)    Kamatozás típusa
h2)    Kamat éves mértéke min. (%)
h3)    Kamat éves mértéke max. (%)
h4)    Kamatbázis
h5)    Kamat- és további (kockázati) felár (%)
h6)    Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
i)    Kezelési költség
i1)    Kezelési költség mértéke
i2)    Megfizetés módja
j)    THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak
k)     Folyósítás és törlesztés jellemzői
l)    Szerződésmódosítási díj
l1)    Teljes előtörlesztés díja
l2)    Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja
l3)    Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja
m)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
m1)    Késedelmi kamat mértéke
m2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
n)    Egyéb megjegyzések
o)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
o1)    Akciós a termék?
o2)    A kedvezmény leírása
o3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
o4)    Az akció időtartamának kezdete
o5)    Az akció időtartamának vége
p)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
q)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
q1)    Neve
q2)    Telefonszáma
q3)    E-mail címe
2.    9HC, F9HC, 25DC Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműlízing
a)    Termékkód
b)    Lízingkonstrukció teljes megnevezése
c)    Lízing típusa
d)    Lízing tárgya
e)    Devizanem
f)    Futamidő (hónap)
f1)    Minimuma
f2)    Maximuma
g)    Igényelhető finanszírozási összeg (Ft)
g1)    Minimuma
g2)    Maximuma
h)    Finanszírozás maximális aránya
h1)    Alapja
h2)    Maximális mértéke (%)
i)    Maradványérték max. aránya
j)    THM
j1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
j2)    A konstrukció THM minimuma (%)
j3)    A konstrukció THM maximuma (%)
j4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
k)    Kamat
k1)    Kamatozás típusa
k2)    Kamat éves mértéke min. (%)
k3)    Kamat éves mértéke max. (%)
k4)    Kamatbázis
k5)    Kamat- és további (kockázati) felár (%)
k6)    Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
l)    THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak
m)     Folyósítás és törlesztés jellemzői
n)    Szerződésmódosítási díj
n1)    Teljes előtörlesztés díja
n2)    Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja
n3)    Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja
o)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
o1)    Késedelmi kamat mértéke
o2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
p)    Egyéb megjegyzések
q)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
q1)    Akciós a termék?
q2)    A kedvezmény leírása
q3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
q4)    Az akció időtartamának kezdete
q5)    Az akció időtartamának vége
r)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
s)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
s1)    Neve
s2)    Telefonszáma
s3)    E-mail címe
3.    9HG, F9HG, 25DG Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműhitel
a)    Termékkód
b)     Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c)    A gépjárműhitel tárgya
d)    Devizanem
e)    Futamidő (hónap)
e1)    Minimuma
e2)    Maximuma
f)    Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)
f1)    Minimuma
f2)    Maximuma
g)    Min. önerő mértéke
h)    THM
h1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
h2)    A konstrukció THM minimuma (%)
h3)    A konstrukció THM maximuma (%)
h4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
i)    Kamat
i1)    Kamatozás típusa
i2)    Kamat éves mértéke min. (%)
i3)    Kamat éves mértéke max. (%)
i4)    Kamatbázis
i5)    Kamat- és további (kockázati) felár (%)
i6)    Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
j)    Kezelési költség
j1)    Kezelési költség mértéke
j2)    Megfizetés módja
k)    THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak
l)     Folyósítás és törlesztés jellemzői
m)    Szerződésmódosítási díj
m1)    Teljes előtörlesztés díja
m2)    Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja
m3)    Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja
n)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
n1)    Késedelmi kamat mértéke
n2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
o)    Egyéb megjegyzések
p)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
p1)    Akciós a termék?
p2)    A kedvezmény leírása
p3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
p4)    Az akció időtartamának kezdete
p5)    Az akció időtartamának vége
q)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
r)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
r1)    Neve
r2)    Telefonszáma
r3)    E-mail címe
4.    9HH, F9HH, 25DH Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Hitelkártyák
a)    Termékkód
b)    Hitelkártya konstrukció teljes megnevezése
c)    Devizanem
d)    Kártya típusa
e)    Kártya érvényességi ideje (év)
f)    Igényelhető hitelkeret mértéke (Ft)
f1)    Minimuma
f2)    Maximuma
g)    Kamatmentes felhasználás maximális ideje (nap)
h)    Minimum havi törlesztőrészlet
i)    THM
i1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
i2)    A konstrukció THM minimuma (%)
i3)    A konstrukció THM maximuma (%)
i4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
j)    Ügyleti kamatláb éves mértéke (%)
k)    Éves kártyadíj
k1)    Normál díj a főkártyára
k2)    Devizanem
k3)    Megjegyzés
l)    Készpénzfelvétel díja
l1)    Belföldön
l2)    Külföldön
m)    Kártya letiltás díja
m1)    Díj összege
m2)    Devizanem
n)    Kártya pótlásának díja
o)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
o1)    Késedelmi kamat mértéke
o2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
p)    Hitelkeret túllépés díja
q)    Egyéb díjak
r)    Egyéb megjegyzés
s)    Kártyához kapcsolódó speciális kedvezmények
t)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
t1)    Akciós a termék?
t2)    A kedvezmény leírása
t3)    Az akció időtartamának kezdete
t4)    Az akció időtartamának vége
u)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
v)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
v1)    Neve
v2)    Telefonszáma
v3)    E-mail címe
5.    9HI, F9HI, 25DI Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlanlízing
a)    Termékkód
b)    Lízingkonstrukció teljes megnevezése
c)    Lízing típusa
d)    Lízing tárgya
e)    Devizanem
f)    Futamidő (hónap)
f1)    Minimuma
f2)    Maximuma
g)    Igényelhető finanszírozási összeg (Ft)
g1)    Minimuma
g2)    Maximuma
h)    Finanszírozás maximális aránya
h1)    Alapja
h2)    Maximális mértéke (%)
i)    Maradványérték max. aránya
j)    THM
j1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
j2)    A konstrukció THM minimuma (%)
j3)    A konstrukció THM maximuma (%)
j4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
k)    Kamat
k1)    Kamatozás típusa
k2)    Kamat éves mértéke min. (%)
k3)    Kamat éves mértéke max. (%)
k4)    Kamatbázis
k5)    Kamat- és további (kockázati) felár (%)
k6)    Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
l)    THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak
m)     Folyósítás és törlesztés jellemzői
n)    Szerződésmódosítási díj
n1)    Teljes előtörlesztés díja
n2)    Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja
n3)    Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja
o)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
o1)    Késedelmi kamat mértéke
o2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
p)    Egyéb megjegyzések
q)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
q1)    Akciós a termék?
q2)    A kedvezmény leírása
q3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
q4)    Az akció időtartamának kezdete
q5)    Az akció időtartamának vége
r)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
s)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
s1)    Neve
s2)    Telefonszáma
s3)    E-mail címe
6.    9HJ, F9HJ, 25DJ Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel
a)    Termékkód
b)    Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c)    Devizanem
d)    Futamidő (hónap)
d1)    Minimuma
d2)    Maximuma
e)    Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)
e1)    Minimuma
e2)    Maximuma
f)    Finanszírozás maximális aránya
f1)    Alapja
f2)    Maximális mértéke (%)
g)    THM
g1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
g2)    A konstrukció THM minimuma (%)
g3)    A konstrukció THM maximuma (%)
g4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
h)    Kamat
h1)    Kamatozás típusa
h2)    Kamat éves mértéke min. (%)
h3)    Kamat éves mértéke max. (%)
h4)    Kamatbázis
h5)    Kamat- és további (kockázati) felár (%)
h6)    Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
i)    Kezelési költség
i1)    Alapja
i2)    Éves mértéke (%)
i3)    Min. összege
i4)    Max. összege
i5)    Devizanem
j)    THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak
k)     Folyósítás és törlesztés jellemzői
l)    Szerződésmódosítási díj
l1)    Teljes előtörlesztés díja
l2)    Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja
l3)    Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja
m)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
m1)    Késedelmi kamat mértéke
m2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
n)    Egyéb megjegyzések
o)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
o1)    Akciós a termék?
o2)    A kedvezmény leírása
o3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
o4)    Az akció időtartamának kezdete
o5)    Az akció időtartamának vége
p)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
q)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
q1)    Neve
q2)    Telefonszáma
q3)    E-mail címe
7.    9HK, F9HK, 25DK Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Személyi kölcsön
a)    Termékkód
b)    Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c)    Devizanem
d)    Futamidő
d1)    Minimuma
d2)    Maximuma
d3)    Futamidő (hónap vagy hét)
e)    Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)
e1)    Minimuma
e2)    Maximuma
f)    THM
f1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
f2)    A konstrukció THM minimuma (%)
f3)    A konstrukció THM maximuma (%)
f4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
g)    Kamat
g1)    Kamatozás típusa
g2)    Kamat éves mértéke min. (%)
g3)    Kamat éves mértéke max. (%)
g4)    Kamatbázis
g5)    Kamat- és további (kockázati) felár (%)
g6)    Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
h)    Kezelési költség
h1)    Kezelési költség mértéke
h2)    Megfizetés módja
i)    THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak
j)     Folyósítás és törlesztés jellemzői
k)    Szerződésmódosítási díj
k1)    Teljes előtörlesztés díja
k2)    Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja
k3)    Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja
l)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
l1)    Késedelmi kamat mértéke
l2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
m)    Egyéb megjegyzések
n)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
n1)    Akciós a termék?
n2)    A kedvezmény leírása
n3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
n4)    Az akció időtartamának kezdete
n5)    Az akció időtartamának vége
o)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
p)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
p1)    Neve
p2)    Telefonszáma
p3)    E-mail címe
8.    9HL, F9HL, 25DL Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlancélú hitel
a)    Termékkód
b)    Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c)    A konstrukció jellege
d)    A felhasználás célja
e)    Devizanem
f)    Futamidő (hónap)
f1)    Minimuma
f2)    Maximuma
g)    Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)
g1)    Minimuma
g2)    Maximuma
h)    Önerő minimális mértéke (%)
i)    Finanszírozás maximális aránya
i1)    Alapja
i2)    Maximális mértéke (%)
j)    THM
j1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
j2)    A konstrukció THM minimuma (%)
j3)    A konstrukció THM maximuma (%)
j4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
k)    Ügyfél által fizetendő kamat
k1)    Kamatozás típusa
k2)    Kamat éves mértéke min. (%)
k3)    Kamat éves mértéke max. (%)
k4)    Kamatbázis
k5)    Kamat- és további (kockázati) felár (%)
k6)    Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
l)    Kezelési költség
l1)    Alapja
l2)    Éves mértéke (%)
l3)    Min. összege
l4)    Max. összege
l5)    Devizanem
m)    THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak
n)     Folyósítás és törlesztés jellemzői
o)    Szerződésmódosítási díj
o1)    Teljes előtörlesztés díja
o2)    Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja
o3)    Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja
p)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
p1)    Késedelmi kamat mértéke
p2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
q)    Egyéb megjegyzések
r)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
r1)    Akciós a termék?
r2)    A kedvezmény leírása
r3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
r4)    Az akció időtartamának kezdete
r5)    Az akció időtartamának vége
s)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
t)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
t1)    Neve
t2)    Telefonszáma
t3)    E-mail címe
9.    9HM, F9HM, 25DM Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Megtakarítási fedezet mellett nyújtott hitel
a)    Termékkód
b)    Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c)    Devizanem
d)    Futamidő (hónap)
d1)    Minimuma
d2)    Maximuma
e)    Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)
e1)    Minimuma
e2)    Maximuma
f)    Fedezet típusa
g)    Finanszírozás maximális aránya
g1)    Alapja
g2)    Maximális mértéke (%)
h)    THM
h1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
h2)    A konstrukció THM minimuma (%)
h3)    A konstrukció THM maximuma (%)
h4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
i)    Kamat
i1)    Kamatozás típusa
i2)    Kamat éves mértéke min. (%)
i3)    Kamat éves mértéke max. (%)
i4)    Kamatbázis
i5)    Kamat- és további (kockázati) felár (%)
i6)    Kamatozáshoz kapcsolódó egyéb megjegyzések
j)    Kezelési költség
j1)    Kezelési költség mértéke
j2)    Megfizetés módja
k)    THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak
l)     Folyósítás és törlesztés jellemzői
m)    Szerződésmódosítási díj
m1)    Teljes előtörlesztés díja
m2)    Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja
m3)    Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja
n)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
n1)    Késedelmi kamat mértéke
n2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
o)    Egyéb megjegyzések
p)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
p1)    Akciós a termék?
p2)    A kedvezmény leírása
p3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
p4)    Az akció időtartamának kezdete
p5)    Az akció időtartamának vége
q)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
r)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
r1)    Neve
r2)    Telefonszáma
r3)    E-mail címe
10.    9HS, F9HS Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Számlahitel
a)    Termékkód
b)    Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c)    Devizanem
d)    Futamidő (hónap)
e)    Igényelhető hitelkeret (Ft)
e1)    Minimuma
e2)    Maximuma
e3)    Igénylés feltétele
f)    THM
f1)    A ker. kommunikációban szereplő THM (%)
f2)    A konstrukció THM minimuma (%)
f3)    A konstrukció THM maximuma (%)
f4)    THM-hez kapcsolódó megjegyzések
g)    Kamat
g1)    Kamatozás típusa
g2)    Kamat éves mértéke min. (%)
g3)    Kamat éves mértéke max. (%)
g4)    Kamatbázis
g5)    Kamat- és további (kockázati) felár (%)
g6)    Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
h)    Rendelkezésre tartási díj
i)    Kezelési költség
i1)    Kezelési költség mértéke
i2)    Megfizetés módja
j)    THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak
k)    Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
k1)    Késedelmi kamat mértéke
k2)    Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
l)    Egyéb megjegyzések
m)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
m1)    Akciós a termék?
m2)    A kedvezmény leírása
m3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
m4)    Az akció időtartamának kezdete
m5)    Az akció időtartamának vége
n)    Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
o)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
o1)    Neve
o2)    Telefonszáma
o3)    E-mail címe
III. RÉSZ
A betéti és megtakarítási termékek esetében szolgáltatandó adattartalom
1.    9BB, F9BB Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Lekötött betét
a)    Termékkód
b)    Betétkonstrukció teljes megnevezése
c)    Devizanem
d)    Elhelyezhető megtakarítási összeg
d1)    Minimuma
d2)    Devizaneme
d3)    Maximuma
d4)    Devizaneme
e)    Kamatozás típusa
e1)    Az idő függvényében
e2)    Az összeg függvényében
f)    Kamatozás jellege
g)    Kamatjóváírás időpontja
h)    EBKM
h1)    Elérhető legalacsonyabb (%)
h2)    Elérhető legmagasabb (%)
i)    Kamathoz / EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
j)    A termék kamatának számítási képlete
k)    Lejárat előtti felmondáskor alkalmazott kamatláb
l)    Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla?
m)    Igénybevételi feltételek
n)    Egyéb megjegyzések
o)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
o1)    Akciós a termék?
o2)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
o3)    Az akció időtartamának kezdete
o4)    Az akció időtartamának vége
p)    Hiperhivatkozás
q)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
q1)    Neve
q2)    Telefonszáma
q3)    E-mail címe
r)    Éves kamat (%)
s)    Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések
t)    EBKM (%)
u)    EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
2.    9BO, F9BO Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Kombinált megtakarítási termék
a)    Termékkód
b)    A kombinált konstrukció teljes megnevezése
c)    Devizanem
A betéti részre vonatkozó információk
d)    A betéti részben elhelyezhető összeg
d1)    Minimuma
d2)    Devizanem
d3)    Maximuma
d4)    Devizanem
e)    A betéti rész kamatozásának típusa
e1)    Az idő függvényében
e2)    Az összeg függvényében
f)    A betéti rész kamatozásának jellege
g)    A megtakarítandó összeg betétben elhelyezendő összegének aránya (%)
g1)    Minimum
g2)    Maximum
h)    EBKM
h1)    Elérhető legalacsonyabb (%)
h2)    Elérhető legmagasabb (%)
i)    Kamathoz / EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
j)     Lejárat előtti felmondáskor alkalmazott kamatláb
k)    A betéti részre vonatkozó egyéb megjegyzések
Befektetési termék(ek)re vonatkozó információk
l)    A befektetési részben elhelyezhető összeg
l1)    Minimuma
l2)    Devizanem
l3)    Maximuma
l4)    Devizanem
m)    Választható befektetési termék(ek) jellege
n)    Választható befektetési termék(ek)hez kapcsolódó megjegyzések
o1)    A befektetési termék(ek) vételének díja
o2)    A befektetési termék(ek) eladásának díja
o3)    Befektetési termék(ek)hez kapcsolódó egyéb költségek
p)    Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla?
q)    Igénybevételi feltételek
r)    Egyéb megjegyzések
s)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
s1)    Akciós a termék?
s2)    A kedvezmény leírása
s2)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
s3)    Az akció időtartamának kezdete
s4)    Az akció időtartamának vége
t)    Hiperhivatkozás
u)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
u1)    Neve
u2)    Telefonszáma
u3)    E-mail címe
v)    Éves kamat (%)
w)    Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések
x)    EBKM (%)
y)     EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
3.    9BT, F9BT Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Tartós befektetési szerződés
a)    Termékkód
b)    Konstrukció teljes megnevezése
c)    Minimálisan elhelyezendő összeg (Ft)
d)    Kamatozás típusa
d1)    Az idő függvényében
d2)    Az összeg függvényében
e)    Kamatozás jellege
f)    EBKM
f1)    Elérhető legalacsonyabb (%)
f2)    Elérhető legmagasabb (%)
g)    Kamathoz EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
h)    Számlavezetési díj
h1)    Mértéke (Ft)
h2)    Gyakorisága
i)    TBSZ-hez kapcsolódó tranzakciós és egyéb díjak
j)    Igénybevételi feltételek
k)    Egyéb megjegyzések
l)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
l1)    Akciós a termék?
l2)    A kedvezmény leírása
l3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
l4)    Az akció időtartamának kezdete
l5)    Az akció időtartamának vége
m)    Hiperhivatkozás
n)    A TBSZ-ről leköthető betétek, kombinált megtakarítási termékek
o)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
o1)    Neve
o2)    Telefonszáma
o3)    E-mail címe
p)    Éves kamat (%)
q)    Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések
r)    EBKM (%)
s)    EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
4.    9BZ, F9BZ Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Megtakarítási számla
a)    Termékkód
b)    Konstrukció teljes megnevezése
c)    Devizanem
d)    Minimális megtakarítás
d1)    Összege a számla devizanemében
d2)    Elvárt gyakorisága
e)    Kamatozás
e1)    Kamatfizetés gyakorisága
e2)    Kamatozás típusa az idő függvényében
e3)    Kamatozás típusa az összeg függvényében
e4)    Kamatozás jellege
f)    EBKM
f1)    Elérhető legalacsonyabb (%)
f2)    Elérhető legmagasabb (%)
g)    Kamathoz / EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
h)    Számlavezetés költségei
h1)    Számlanyitási díj
h2)    Számlavezetési díj
h3)    Rendszeres kivonat költsége
h4)    Számlacsomag váltás díja
h5)    Számlazárási díj
i)    Számlahasználat költségei
i1)    Készpénzbefizetés
i2)    Főszámlára vezetés
i3)    Bankon belüli átvezetés
i4)    Bankon kívüli átutalás
i5)    Visszavont / módosított tétel költségei
i6)    Készpénz felvétel pénztárból
i7)    Egyéb díjak
j)    Kiegészítő szolgáltatások
j1)    Haláleseti rendelkező megadása
j2)    Rendelkező, illetve társtulajdonos módosítása
j3)    Egyéb kiegészítő szolgáltatások
k)    Igénybevételi feltételek
l)    Egyéb megjegyzések
m)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
m1)    Akciós a termék?
m2)    A kedvezmény leírása
m3)    A kedvezmény igénybevételének feltétele
m4)    Az akció időtartamának kezdete
m5)    Az akció időtartamának vége
n)    Hiperhivatkozás
o)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
o1)    Neve
o2)    Telefonszáma
o3)    E-mail címe
p)    Éves kamat (%)
q)    Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések
r)    EBKM (%)
s)    EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések

2. melléklet a 4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
I. 1. Kapcsolódó jogszabályok
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.),
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.),
a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet,
a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet.
I. 2. Rövidítések
A kitöltési útmutatóban használt rövidítéseket – külön magyarázat hiányában – a fenti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni.
ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
EBKM: egységesített betéti kamatláb mutató
Felügyelet: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
THM: teljes hiteldíj mutató
I. 3. Fogalmak
Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra, valamint a kitöltési útmutatóra vonatkoznak.
Áthidaló kölcsön: a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 1. § 2. pontja szerinti fogalom.
Betéti kamat: a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerinti fogalom.
Betéti okirat: a hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amely nem számlán és nem könyvesbetétben került elhelyezésre, függetlenül az okirat elnevezésétől, címletezésétől, lejáratától, illetve attól, hogy bemutatóra szóló-e vagy sem (pl. takaréklevél, értékjegy, pénztárjegy, betétjegy, takarékjegy, takarékszelvény, értéklevél, kamatjegy, trezorjegy).
Egyszeri betétlekötés: a lekötési idő lejártát követően a betét lekötése megszűnik, és látra szóló betétként működik, vagy nem kamatozik tovább.
Fogyasztó: a Hpt. szerinti természetes személy.
Folyamatos (ismétlődő) betétlekötés: a futamidő végén a betétet automatikusan újra lekötik.
Ez kétféleképpen történhet. A futamidő végén a hitelintézet:
–    a kezdeti tőkeösszeg, valamint a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összegét köti le újra, ebben az esetben a betét kamatos kamattal kamatozik tovább, vagy
–    csak az eredeti tőkeösszeg kamatozik tovább.
Gyűjtőszámlahitel: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti fogalom.
Hitelintézet: a rendelet (a továbbiakban: R.) alkalmazásában a Hpt. szerinti hitelintézet és hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás.
Hitelintézeti fióktelep: az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe.
Könyvesbetét: a hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amelynek elhelyezésekor a betétszerződés alapján betétkönyvet állítanak ki (pl. takarékbetétkönyv, nyereménybetétkönyv), nem ideértve a takaréklevelet.
Pénzügyi vállalkozás: az R. alkalmazásában a Hpt. szerinti pénzügyi vállalkozás a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás kivételével.
Premium (personal) banking: az ún. prémium banki szolgáltatás keretében a hitelintézet bizonyos kivételes szolgáltatásokat kínál az átlagosnál magasabb jövedelmű és ilyen szolgáltatásokat igénylő ügyfelek számára (pl. saját kapcsolattartójukon keresztül intézhetik ügyeiket, elérhető számukra a banki termékek emelt szintű csomagja, a bank segítséget nyújt kiemelt ügyfeleinek, hogy megtalálják a számukra legkedvezőbb megoldásokat).
Private banking: olyan, ún. privát banki szolgáltatás, melyet vagyonos ügyfeleknek kínálnak, akik számára hozzáférhető a privátbanki szolgáltatás teljes palettája (pl. személyre szabott konstrukciók, személyi bankár, exkluzív kényelmi szolgáltatások).
I. 4. Az adatszolgáltatás formai követelményei
I.4.1. Általános követelmények
A felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
Az adatküldés formai és technikai követelményeit részletesen tartalmazza az ERA Felhasználói kézikönyve, illetve az ERA – Hitel- és lízingtermék bejelentő szolgáltatás, valamint az ERA – Betét és megtakarítási termék bejelentő szolgáltatás Felhasználói kézikönyve.
Ha az adatszolgáltató nem értékesít jelentendő terméket, akkor nemleges adatszolgáltatást kell teljesítenie. Az adatszolgáltató a „Nemleges jelentés beküldése” menüpontot választva generált nyilatkozat (pdf fájl) küldésével tehet eleget nemleges adatszolgáltatási kötelezettségének.
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított adatokat a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.
Ha az adatszolgáltató önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzés folytán kiderül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak, akkor az adatszolgáltatónak javítást kell végrehajtania. A javított adatot – a javítás pontos okának megjelölésével együtt – a feltárástól számított 2 munkanapon belül kell beküldeni.
A teljességi nyilatkozat beküldésére vonatkozó kötelezettséget a „Teljességi nyilatkozat beküldése” menüpontot választva generált nyilatkozat (pdf fájl) küldésével kell teljesíteni.
I.4.2. A kitöltéssel kapcsolatos formai szabályok:
Tömör megfogalmazás: A szöveges mezők kitöltésénél törekedni kell a tömör és a fogyasztó által is érthető megfogalmazásokra. Figyelembe kell venni, hogy az adatok automatikusan konvertálódnak át a WEB-es lekérdező felületre, így a Felügyelet által történő korrektúrázásukra nincs mód.
Rövidítések alkalmazása: Mivel az adatok egy összehasonlító program révén a fogyasztók számára is megismerhetővé válnak, a szöveges mezők kitöltésénél ezt figyelembe kell venni (pl. csak a fogyasztók számára is egyértelmű rövidítések használata javasolt, a szakmai rövidítések mellőzendők).
Cellaformázás: A táblázat mezői az elvárt kitöltés szerint definiálva vannak, elkerülendő az ebből adódó problémákat például %-os értékek (80%) esetén elegendő a szám beírása (80).
I.4.3. A termékkód képzése:
A bemutatandó termékek azonosítását és a kapcsolódó információk kezelését egy egyedi azonosító, a termékkód segíti. Új termék rögzítésekor az ERA rendszer első lépésben egy ideiglenes termékkódot generál, amely a feldolgozást követően a Felügyelet alábbi tájékoztatása alapján automatikusan egy végleges termékkódra cserélődik. Ez az azonosító végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni a jelentésben.
A termékkód felépítése a következő:
törzsszám(xxxxxxxx)_terméktípus azonosító(x)_sorszám(xxxx)-verziószám(xxx)
Példa: 12345678_B_0001-001
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első 8 számjegye.
A terméktípus azonosító az adott termék típusának azonosítására szolgáló egy karakter, amely megegyezik a jelentéskód utolsó betűjelével, az alábbiak szerint:
Hitel- és pénzügyi lízingtermék
A    Áruhitel
C    Gépjárműlízing
G    Gépjárműhitel
H    Hitelkártyák
I    Ingatlanlízing
J    Szabad felhasználású jelzáloghitel
K    Személyi kölcsön
L    Ingatlancélú hitel
M    Megtakarítás mellett nyújtott hitel
S    Számlahitel
Betéti és megtakarítási termék
B    Lekötött betét
O    Kombinált megtakarítási termék
T    Tartós befektetési szerződés
Z    Megtakarítási számla
A sorszám a pénzügyi intézmény által az adott típusú termék egyedi azonosítását szolgáló, folyamatos azonosító (4 karakter).
A verziószám az adott sorszámhoz tartozó terméktípus különböző változatait jelölő, a sorszámhoz kapcsolódó folyamatos alszám (3 karakter) (pl. azonos termék eltérő devizanemben). Amennyiben a termékhez nem tartoznak termékváltozatok, úgy a verziószámnál 3 db 0 szerepel.
I. 5. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
Az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe is a pénzügyi vállalkozások részére előírt jelentések benyújtásával teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.
Az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését megszerveznie és gondoskodnia arról, hogy az aktuálisan forgalmazott termékekről valós és naprakész adatot küldjön.
A nem a fogyasztónak nyújtott termékeket, valamint az ügynökként forgalmazott termékeket jelen adatszolgáltatásban nem kell szerepeltetni. Ügynökként forgalmazott termékek esetén a terméket eredetileg forgalmazó intézménynek lehetősége van adatszolgáltatásában (az Egyéb megjegyzések cellában, illetve a megjelölt internetes oldalon) jelezni, hogy a termék milyen további pénzügyi intézményeknél érhető el.
I. 6. Az adatszolgáltatás határideje
A termékekre vonatkozó adatszolgáltatást eseti jelentés keretében kell teljesíteni. Eseti jelentés: ha a Felügyelet olyan esemény bekövetkezése esetén ír elő adatszolgáltatást, amelynek időpontja, gyakorisága előre nem határozható meg.
Az egyes termékek feltételeiben történő változásról, új konstrukció bevezetéséről, valamint a meglévő termék piacról történő kivonásáról a Felügyelet részére legkésőbb az érvényesség kezdőnapját megelőző munkanapon 20:00 óráig kell adatot szolgáltatni.
A beküldött adatok naprakészségére vonatkozó teljességi nyilatkozatot (pdf fájl) a tárgyhónapot követő 5. munkanapig kell a Felügyelet részére megküldeni.
II. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK
II.1. 9HA-9HS, F9HA – F9HS, 25DA – 25DM – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing
A táblák célja
A táblák célja a Psztv. 10. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felügyeleti közzétételi kötelezettség teljesítése és a szolgáltatók hitelezési tevékenységére irányadó jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében a pénzügyi intézmény által fogyasztók részére forgalmazott hitel- és lízingtermékek főbb paramétereinek bemutatása.
Általános szabályok
Amennyiben a fogyasztó által igénybe vett hitel- és lízingtermékhez kapcsolódó kondíciók megállapítása nem a pénzügyi intézmény hirdetményében közzétett általános feltételek szerint történik (például saját dolgozók részére nyújtott kölcsön), akkor a terméket nem kell szerepeltetni a táblákban. Szintén nem kell a táblákban szerepeltetni a kézizálog-kölcsön termékeket sem.
Azokban az esetekben, amikor a pénzügyi intézmény nem rögzíti a hitelkonstrukcióhoz tartozó minimum és maximum értéket Üzletszabályzatában, Hirdetményében (pl. igényelhető kölcsönösszegnél, futamidőnél), akkor a napi gyakorlatban előforduló minimális és maximális értéket kell feltüntetni.
Ügyleti kamat és THM számítás
Amennyiben a hiteltermék referencia kamathoz (pl. 3 havi BUBOR) kötött és más feltételekben nem történik változás, akkor a kamatbázis változás miatti kamat és THM értékeket csak negyedévente kötelező megküldeni, azzal, hogy adott negyedévben a megelőző negyedév utolsó hónapjának 1. napján fennálló kamatbázis alapján számított kamat és THM szerepelhet az termékadatokban. Az alapul vett referencia kamat vonatkozási napját a kamatozásra irányuló megjegyzések között kell feltüntetni.
Deviza árfolyamváltozás miatti THM módosításról – amennyiben egyéb feltételekben változás nem történik – szintén negyedévente kell legalább frissített adatot közölni. A számításnál a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírása szerint kell eljárni, és a THM-hez kapcsolódó megjegyzés cellában a számításnál figyelembe vett devizaárfolyam érvényességi napját meg kell adni.
A pénzügyi intézmény által a problémássá vált hiteleknél a tartozás rendezése érdekében nyújtott hiteleket is fel kell tüntetni. Amennyiben a tartozás rendezése céljából nyújtott hitel mögé ingatlan fedezet kerül biztosítékként bevonásra, akkor azt a 9HJ (F9HJ, 25DJ) táblában, ingatlan fedezet bevonása nélküli konstrukció esetén az adósságrendező hitelt a 9HK (F9HK, 25DK) táblában kell feltüntetni.
Azokat a pénzügyi intézmény által késedelmes teljesítés kapcsán – a késedelmi kamaton felül – felszámított díjtételeket, amelyek felszámítására a pénzügyi intézmény szerződés, ÁSZF, Hirdetmény stb. alapján jogosult, a Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek között kell bemutatni. A törvény alapján fizetendő egyéb, a végrehajtással kapcsolatos költségeket pl. illeték, végrehajtó költsége nem kell szerepeltetni. Amennyiben azonban a pénzügyi intézmény a végrehajtási költségekre előzetesen, például a szerződésben vagy hirdetménybe fix költséget határoz meg pl. teljes tőketartozás 20%-a, akkor azok összegét a terméktáblában be kell mutatni.
9HA, F9HA, 25DA – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Áruhitel
A jelentés vonatkozásában áruhitelnek a fogyasztási kölcsön azon típusa minősül, melyet a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtanak. Azaz olyan kölcsön, amelyet a fogyasztó elsősorban konkrét fogyasztási cikkek vagy szolgáltatások megvásárlásához, illetve igénybevételéhez, általában a vásárlás helyén, a megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás megszerzése, illetve elérése érdekében vesz igénybe.
A termékváltozatok, kapcsolódó információk bemutatása
Amennyiben egy termékhez az áruhitel devizaneme, kamatozás típusa (fix, változó), szempontok alapján alternatív lehetőség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
Figyelemmel az áruhitelek sokszínűségére és speciális jellemzőire (kereskedőnként és finanszírozandó termékenként eltérő kondíciókkal igényelhetőek, jelentős szerepük van a gyorsan változó akciós lehetőségeknek) – a termékvariációk számosságának optimalizálása érdekében – lehetőség van az árszintben nem túlzottan eltérő egyes hiteltermék változatokat ún. „összevont” konstrukcióként bemutatni, illetve az egyes sztenderd termékek bemutatásánál jelezni a lehetséges kismértékű eltéréseket.
Ilyen eset lehet az, amikor egy adott ismérv (pl. hitelösszeg, futamidő, hitelbírálat alapján meghatározott ügyfél-kategória) alakulásától függően különböző kamatláb szintek lehetségesek. Ilyenkor a jellemző kamattartomány [h2) és h3) cellák] bemutatása mellett – az adatok értelmezését segítendő – rövid magyarázatot kell feltüntetni a h6) cellában. (pl. „Az ügyleti kamatláb a választott futamidőtől/összegtől/hitelbírálattól függően kerül meghatározásra.”)
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat sem, ahol csak a fizetési mód (bankszámláról, csekken történő fizetés), törlesztési lehetőségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzőkre vonatkozó megjegyzések is megtehetők a jelzett helyeken.
A kért adatok mellett további tájékozódási forrás is jelezhető (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény tartalmaz.”). Közölhető a termék elérhetőségeire történő utalás is az n) Egyéb megjegyzés cellában (pl. „Az érintett kereskedések listája megtalálható honlapunkon.”).
Az összes említett esetben, így „összevont termék” bemutatása esetén is, meg kell jelölni a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM-et az arra szolgáló numerikus cellában. Az adatot a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet által meghatározott feltételű hiteltípusra, amennyiben a pénzügyi intézmény az adott hiteltípust adott feltételek mellett nem nyújt, akkor a hiteltípusra létező legközelebbi összeggel és futamidővel kell meghatározni. (Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemző konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben a cellában feltüntetni.)
A kereskedelmi kommunikációban szereplő THM és ügyleti kamat értékek számításához fűzendő magyarázat a g4) és h6) cellákban tüntetendő fel.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre, a konstrukció „összevont” jellegére való utalás is.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában az áruhitel-konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), a megkülönböztető jellemzőt javasolt feltüntetni a termék, termékvariáció megnevezésében is. Ha adott hitelkonstrukció keretében csak meghatározott termék/szolgáltatás finanszírozható, akkor a termék megnevezésében kell utalni a felhasználás céljára.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben az áruhitel igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A d1)–d2) Futamidő (min. és max.) cellákban a futamidő minimális és maximális hosszát kell hónapokban (numerikusan, egész számban) megadni. [Amennyiben a futamidő egy meghatározott fix időszak lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott időtartamát kell feltüntetni a d1) és d2) cellákban is.]
Az e1)–e2) Igényelhető kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhető hitelösszeget kell feltüntetni forintban, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül. Devizahitelek esetében, amennyiben az igényelhető hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama az egyéb megjegyzéseknél az n) Egyéb megjegyzés cellában jelezhető.
Az f) cellában kell megadni az elvárt önerő minimális mértékét. Amennyiben az önerő mértéke pl. a termék/szolgáltatás vételára függvényében változó, az önerő mértéke sávosan is megadható.
A g1)–g3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
A g1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű hitelt kell alapul venni. Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemző konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben a cellában feltüntetni.
A g2)–g3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető hitellehetőségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM mértéket kell feltüntetni. Összevont konstrukció esetén is minden egyedi termékre meg kell határozni a minimum és maximum THM értékeket, majd ezek közül a legkisebb minimum THM értéket a g2), a legnagyobb maximum THM értéket a g3) cellában megadni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket a g4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
A h1)–h6) cellákban kell tájékoztatást adni az áruhitel-konstrukció kamat adatairól.
A h1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt „fix” vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket (pl. kamatperiódus hossza) a h6) cellában lehet megtenni.
A h2) a h3) cellában a minimális és maximális ügyleti kamat éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül). A kamat minimális és maximális mértékéhez fűzendő esetleges rövid magyarázat a h6) cellában tüntetendő fel.
A h4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
A h5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamat felár/marge szerepeltetendő, valamint ha a pénzügyi intézmény további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor annak mértékét is itt kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötődik, a h4)–h5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A h6) cellában jeleníthetők meg a kamatozáshoz kapcsolódó egyéb megjegyzések (pl. „Az ügyleti kamatláb a választott futamidőtől/összegtől/hitelbírálattól függően kerül meghatározásra.”).
Az i1)–i2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetésének módját kell bemutatni. Az i1) cellában tüntetendő fel a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és éves mértéke százalékosan vagy összegszerűen (pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). Az i2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének módját (pl. „havonta esedékes, a törlesztőrészlettel együtt fizetendő”, „vásárláskor esedékes, egyszeri kezelési költség”). Amennyiben az intézmény adminisztrációs vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegű díjat számol fel, azt is az i1)–i2) cellákban kell feltüntetni.
A j) cellában kell tételenként összegszerűen vagy százalékos mértékben bemutatni a hitelfelvevő által a hitel folyósításáig fizetendő és az azt követően, a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
A k) cellában kell feltüntetni a hitel folyósításának és törlesztésének jellemzőit, mint például a devizában folyósítás vagy törlesztés lehetőségét, a törlesztés módját, illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja, a halasztott fizetés lehetősége.
Az l1)–l3) cellákban a szerződésmódosítással kapcsolatos díjakat kell bemutatni összegszerűen vagy százalékos mértékben, a díjfelszámítás alapjának feltüntetésével együtt. Az l1) cellában ki kell emelni a teljes előtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggően fizetendő díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggő díj mértékét, illetve összegét az l2) cellában kell megadni pl. előtörlesztés. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás mértékét, illetve összegét az l3) cellában kell feltüntetni pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás.
Az m1)–m2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az m1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), az m2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége megnevezéssel és mértékkel együtt).
Az n) cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható például a további biztosítékok kérése, illetve az önerőre vonatkozó előírások, minimális vételár, illetve feltüntethető itt a hitelterméket értékesítő hitelközvetítők megnevezése is, valamint az értékesítés helyére történő utalás is.
Az o1)–o5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
Az o1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
Az o2) cellában a hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az o3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az o4)–o5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, az o5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
A p) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
A q1)–q3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
9HC, F9HC, 25DC – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműlízing
A jelentés vonatkozásában gépjárműlízing a fogyasztók részére új és használt személygépkocsik és rendszámozható motorkerékpár megvásárlásához kínált azon finanszírozási forma, amelynek során a lízingbeadó pénzügyi intézmény a járművet adásvételi szerződéssel megvásárolja az eladótól és egy lízingszerződéssel lízingbe adja a lízingbevevőnek azzal, hogy a futamidő végéig, illetve az esetleges végtörlesztésig a gépjármű tulajdonjogát a pénzügyi intézmény fenntartja. (A forgalmi engedély szerinti tulajdonos a lízingbeadó pénzügyi intézmény, míg a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséig a lízingbevevő, mint üzembentartó kerül bejegyzésre.)
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját gépjárműlízing-konstrukciók jellemző adatait. Amennyiben egy termékhez a lízing típusa, lízing tárgya, devizanem, kamatozás típusa (fix, változó) szempontok alapján alternatív lehetőség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy egyértelműen jelenjen meg a terméket/termékvariációkat megkülönböztető jellemzőre való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában kell a lízing-konstrukció teljes megnevezését szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék megnevezésében is.
A c) Lízing típusa cellában meg kell jelölni, hogy a termék „zárt végű” vagy „nyílt végű” pénzügyi lízing. Zártvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő az összes szerződéses kötelezettsége teljesítésével megszerzi a gépjármű tulajdonjogát, a futamidő alatt pedig tulajdonjog fenntartással szerepel a gépjármű törzskönyvében. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő az összes tartozás kiegyenlítését követően vételi opcióval és vevőkijelölési joggal rendelkezik.
A d) Lízing tárgya cellában a lízingfinanszírozás tárgyát aszerint kell megkülönböztetni, hogy az „új gépjármű” vagy „használt gépjármű” vásárlásához kapcsolódik.
Az e) Devizanem cellában kell megjelölni a lízing nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a lízingtermék igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
Az f1)–f2) Futamidő (min. és max.) cellában kell szerepeltetni a futamidő minimális és maximális hosszát. A futamidőt hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. (Amennyiben a futamidő egy meghatározott fix időszak lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott időtartamát kell feltüntetni az f1)–f2) cellákban is.) A futamidő meghatározásához kapcsolódó megjegyzések a p) Egyéb megjegyzések cellában tüntethetők fel (pl. „A max. futamidő hosszát befolyásolja a személygépkocsi maximális életkora szerződéskötéskor, illetve futamidő végén.”).
A g1)–g2) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhető finanszírozási összeget kell feltüntetni forintban (numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül).
A h1)–h2) cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó adatokat. A h1) cellában kell feltüntetni az igénybe vehető maximális finanszírozási összeg meghatározásának alapjául szolgáló értéket (pl. vételár, nettó érték, Eurotax érték) és a h2) cellában a kapcsolódó százalékos mértéket (pl. 60).
Az i) cellában kell megjelölni a maradványérték maximális százalékos mértékét.
A j1)–j3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
A j1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű terméket kell alapul venni. Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemző konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben a cellában feltüntetni.
A j2)–j3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető lízinglehetőségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket a j4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat éves mértékét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
A k1)–k6) cellákban kell tájékoztatást adni a lízing-konstrukció kamat adatairól.
A k1) cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt fix vagy változó. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges további megjegyzéseket a k6) cellában lehet megtenni (pl. változó kamatozás esetén a kamatperiódus hossza).
A k2)–k3) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül).
A k4) cellában a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatbázist kell feltüntetni pl. 3 havi BUBOR.
A k5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamatfelár/marge szerepeltetendő, illetve, ha az intézmény alkalmaz további (kockázati) felárat, annak mértékét kell százalékos formában megadni. Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötődik, a k4)–k5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A k4)–k5) cellákhoz fűzendő magyarázat feltüntethető a k6) cellában.
A k6) cella alkalmazható a kamatozásra vonatkozó további szöveges információk feltüntetésére is.
Az l) cellában kell tételes bemutatással, felsorolással szerepeltetni összegszerűen vagy százalékos mértékben a lízingbevevő által a folyósításig fizetendő és az azt követően, a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
Az m) cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzőit, mint például a devizában folyósítás vagy törlesztés lehetőségét, a törlesztés módját (annuitásos, csak kamatfizetés havonta-futamidő végi tőketörlesztés stb.), illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az n1)–n3) cellákban a szerződésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni összegszerűen vagy százalékos mértékben. Az n1) cellában ki kell emelni a teljes előtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggően fizetendő díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggő díj mértékét, illetve összegét az n2) cellában kell megadni (pl. előtörlesztés). A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás mértékét, illetve összegét az n3) cellában kell feltüntetni (pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás, átvállalás).
Az o1)–o2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az o1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), az o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége).
A p) cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható pl. a további biztosítékok kérése, jármű életkorára vonatkozó előírások szerződéskötéskor, szerződés lejáratakor, biztosítással kapcsolatos előírások, illetve jelezhető, ha az adott termékhez fix havidíjas törlesztés kapcsolódik.
A q1)–q5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
A q1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
A q2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A q3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
A q4)–q5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, a q5) cellába ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
Az r) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
Az s1)–s3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
9HG, F9HG, 25DG – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműhitel
A jelentés vonatkozásában gépjárműhitel a fogyasztók részére új és használt személygépkocsik és rendszámozható motorkerékpár megvásárlásához fogyasztónak nyújtott hitel. Itt kell feltüntetni a nem közvetlenül a gépjármű adásvételekor nyújtott hitelkonstrukciókat is (pl. hitellevél alapján történő finanszírozás). Nem ebben, hanem a 9HK táblában kell szerepeltetni a gépjárműhitel kiváltásához, illetve a saját gépjármű fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású hiteleket.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját gépjárműhitel-konstrukciók jellemző adatait. Amennyiben egy termékhez a gépjárműhitel tárgya, devizanem és kamatozás típusa szempontok alapján alternatív lehetőség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
Figyelemmel a gépjárműhitelek sokszínűségére és speciális jellemzőire (kereskedőnként és finanszírozandó termékenként eltérő kondíciókkal igényelhetőek, jelentős szerepük van a gyorsan változó akciós lehetőségeknek) – a termékvariációk számosságának optimalizálása érdekében – lehetőség van az árszintben nem túlzottan eltérő egyes hiteltermék változatokat ún. „összevont” konstrukcióként bemutatni, illetve az egyes sztenderd termékek bemutatásánál jelezni a lehetséges kismértékű eltéréseket.
Ilyen eset lehet az, amikor egy adott ismérv (pl. hitelösszeg, futamidő, hitelbírálat alapján meghatározott ügyfél-kategória) alakulásától függően különböző kamatláb szintek lehetségesek. Ilyenkor a jellemző kamattartomány [i2) és i3) cellák] bemutatása mellett – az adatok értelmezését segítendő – rövid magyarázatot kell feltüntetni az i6) cellában. (pl. „Az ügyleti kamatláb a választott futamidőtől/összegtől/hitelbírálattól/biztosítás meglététől függően kerül meghatározásra.”)
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat sem, ahol csak a fizetési mód (bankszámláról, csekken történő fizetés), törlesztési lehetőségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzőkre vonatkozó megjegyzések is megtehetők a jelzett helyeken.
A kért adatok mellett további tájékozódási forrás is jelezhető (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény tartalmaz.”). Közölhető a termék elérhetőségeire történő utalás is az o) Egyéb megjegyzés cellában (pl. „Az érintett kereskedések listája megtalálható honlapunkon.”).
Az összes említett esetben, így „összevont termék” bemutatása esetén is, meg kell jelölni a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM-et az arra szolgáló numerikus cellában. Az adatot a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet által meghatározott feltételű hiteltípusra, amennyiben a pénzügyi intézmény az adott hitelt nem nyújtja adott feltételekkel, akkor a hiteltípusra létező legközelebbi összeggel és futamidővel kell meghatározni. (Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemző konstrukciótípushoz tartozó értéket kell ebben a cellában feltüntetni.)
A jelzett kereskedelmi kommunikációban szereplő THM és ügyleti kamat értékek számításához fűzendő magyarázat a részletes kitöltési útmutatóban jelzett helyeken, h4) és i6) cellákban tüntetendő fel.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre, a konstrukció „összevont” jellegére való utalás is.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában kell a hitelkonstrukció teljes megnevezését szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék megnevezésében is.
A c) Gépjárműhitel tárgya cellában a finanszírozás tárgyát aszerint kell megkülönböztetni, hogy az „új gépjármű” vagy „használt gépjármű” vásárlásához kapcsolódik.
A d) Devizanem cellában kell megjelölni a kölcsön nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a hiteltermék igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációnként kell feltüntetni.
Az e1)–e2) Futamidő (min. és max.) cellában kell szerepeltetni a futamidő minimális és maximális hosszát. A futamidőt hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. [Amennyiben a futamidő egy meghatározott fix időszak lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott időtartamát kell feltüntetni az e1)–e2) cellákban is.] A futamidő meghatározásához kapcsolódó megjegyzések az o) Egyéb megjegyzések cellában tüntethetők fel (pl. személygépkocsi maximális életkora szerződéskötéskor, illetve futamidő végén).
Az f1)–f2) Igényelhető kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhető finanszírozási összeget kell feltüntetni forintban, numerikus egész számban a pénznem megjelölése nélkül. Ha a maximálisan finanszírozható összeg nagyságát befolyásolja az önrész mértéke, akkor az f2) cellában az adott terméknél a legmagasabb önrészhez tartozó összeget kell feltüntetni. (A finanszírozási összeghez kapcsolódó megjegyzések az o) cellában feltüntethetők.)
A g) cellában kell megjelölni a gépjármű megvásárlásánál elvárt önerő minimális mértékét százalékos formában (pl. 20). Összevont konstrukció esetén a minimális önerő mértéke sávosan is megadható.
A h1)–h3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan két tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
A h1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű hitelt kell alapul venni.
A h2)–h3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető hitellehetőségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket a h4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
Az i1)–i6) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció kamat adatairól.
Az i1) cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt fix vagy változó. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges további megjegyzéseket az i6) cellában lehet megtenni (pl. változó kamatozás esetén kamatperiódus hossza).
Az i2)–i3) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül).
Az i4) cellában a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatbázist kell feltüntetni pl. 3 havi BUBOR.
Az i5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamatfelár/marge szerepeltetendő, illetve ha az intézmény alkalmaz további (kockázati) felárat, annak mértékét kell százalékos formában megadni. Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötődik, az i4)–i5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
Az i4)–i5) cellákhoz fűzendő magyarázat feltüntethető az i6) cellában.
Az i6) cella alkalmazható a kamatozásra vonatkozó további szöveges információk feltüntetésére is.
A j1)–j2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetés módját kell bemutatni. A j1) cellában tüntetendő fel a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és az éves mértéke százalékosan vagy összegszerűen (pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). A j2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének módját (pl. „havonta esedékes, a törlesztőrészlettel egyidejűleg”, „folyósításkor esedékes, egyszeri kezelési költség”). Amennyiben az intézmény adminisztrációs vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegű díjat számol fel, azt is a j1)–j2) cellákban kell feltüntetni.
A k) cellában kell tételes bemutatással, felsorolással szerepeltetni összegszerűen vagy százalékos mértékben a fogyasztó által fizetendő, a kölcsön folyósításáig és azt követően, a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
Az l) cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzőit, mint például a devizában folyósítás vagy törlesztés lehetőségét, a törlesztés módját, illetve, hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az m1)–m3) cellákban a szerződésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni összegszerűen vagy százalékos mértékben. Az m1) cellában ki kell emelni a teljes előtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggően fizetendő díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggő díj mértékét, illetve összegét az m2) cellában kell megadni pl. előtörlesztés. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás mértékét, illetve összegét az m3) cellában kell feltüntetni (pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás, átvállalás).
Az n1)–n2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az n1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x %), az n2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége).
Az o) cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható pl. a további biztosítékok kérése, jármű életkorára vonatkozó előírások szerződéskötéskor, szerződés lejáratakor, biztosítással kapcsolatos előírások.
A p1)–p5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
A p1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
A p2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A p3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
A p4)–p5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, a p5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
A q) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
Az r1)–r3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
9HH, F9HH, 25DH – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Hitelkártyák
A jelentés vonatkozásában hitelkártya terméknek minősül a pénzügyi intézmény és a kártyabirtokos közötti szerződésben meghatározott mértékű hitelkerethez kapcsolódó termék, amely egyenlegét egy hitelszámlán tartják nyilván.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját hitelkártya-konstrukciók jellemző adatait. Amennyiben egy termékhez a kártya típusa, devizanem szempontok alapján alternatív lehetőség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre való utalás is.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a hitelkártya-konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a hiteltermék igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációnként kell feltüntetni.
A d) Kártya típusa cellában kell szerepeltetni a kártya típusát, (dombornyomott, elektronikus, charge, ikermárkás stb.) így ebben a cellában egy kártyához több meghatározás is kapcsolódhat.
Az e) cellában kell feltüntetni a kártya érvényességi idejét években kifejezve.
Az f1)–f2) cellákban kell megadni a hitelkártya kapcsán igényelhető minimális és maximális hitelkeret összegét forintban, numerikus egész számban, a pénznem megjelölése nélkül. Devizahitelek esetében, amennyiben az igényelhető hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama az egyéb megjegyzéseknél az r) cellában jelezhető.
A g) cellában kell szerepeltetni a kamatmentes időszak maximális idejét napokban kifejezve.
A h) cellában kell szerepeltetni a havonta fizetendő minimális törlesztőrészlet értékét összegszerűen vagy százalékosan (pl. a felhasznált hitelkeret 5%-a, min. 2000 Ft).
Az i1)–i3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
Az i1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű hitelt kell alapul venni.
Az i2)–i3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető hitelösszegek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket az i4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség- és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
A j) cellában az ügyleti kamat éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (százalékjel feltüntetése nélkül).
A k1) cellában a főkártya normál éves díját kell feltüntetni a felszámítás devizanemében a k2) cellában a devizanem megjelölésével. A k3) cellában kell megjeleníteni a hitelkártya normál éves díjától eltérő, bármely időszakban felszámított éves díját a felszámítás devizanemében és devizanem megjelölésével.
Az l1)–l2) cellákban kell szerepeltetni a külföldi és belföldi készpénzfelvétel díját (pl. 3%, min. 1000 Ft, vagy 2 000 Ft + 2%).
Az m1) cellában kell feltüntetni a kártyaletiltás díját a felszámítás devizanemében, az m2) cellában a devizanem megjelölésével.
Az n) cellában kell szerepeltetni a kártya normál idejű, illetve sürgősségi pótlásának díjait a felszámítás devizanemében a devizanem megjelölésével.
Az o1)–o2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az o1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat + x %), az o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége).
A p) cellában kell szerepeltetni a hitelkeret túllépésének díját, illetve feltüntetni, ha a hitelkeret túllépése nem lehetséges.
A q) Egyéb díjak cellában kell szerepeltetni a pénzügyi intézmény részére – a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó – szerződésszerű teljesítéshez fűződő, még fel nem sorolt egyéb díjak rövid megnevezését és mértékét.
Az r) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ebben a cellában kell feltüntetni például a hitelkeret maximális mértékét meghatározó egyéb feltételeket, illetve a hitelkártya nemzetközi elszámolásával kapcsolatos tudnivalókat (elszámolás devizaneme stb.).
Az s) cellában a hitelkártyához kapcsolódó speciális kedvezményeket, jellegzetességeket kell feltüntetni (pl. vásárlási kedvezmény, speciális lehetőségek, támogatások).
A t1)–t4) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
A t1) cellában kell – igen vagy nem válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
A t2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A t3)–t4) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, a t4) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
Az u) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
A v1)–v3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
9HI, F9HI, 25DI – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlanlízing
A jelentés vonatkozásában ingatlanlízing a fogyasztók részére új építésű és használt lakóingatlanok, üdülőingatlanok, a lakóingatlanhoz kapcsolódó kiegészítő ingatlanok (garázs, tároló, gépkocsi beálló), valamint építési telek megvásárlásához kínált azon finanszírozási forma, amelynek során a lízingbeadó pénzügyi intézmény az ingatlant adásvételi szerződéssel megvásárolja az eladótól, és egy lízingszerződéssel lízingbe adja a lízingbevevőnek azzal, hogy a futamidő végéig, illetve az esetleges végtörlesztésig az ingatlan tulajdonjogát a pénzügyi intézmény fenntartja.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját lakáslízing-konstrukciók jellemző adatait. Amennyiben egy termékhez a lízing típusa, lízing tárgya, devizanem, kamatozás típusa (fix, változó) szempontok alapján alternatív lehetőség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) Megnevezés cellában kell a lízingkonstrukció teljes megnevezését szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék megnevezésében is.
A c) Lízing típusa cellában meg kell jelölni, hogy a termék „zárt végű” vagy „nyílt végű” pénzügyi lízing. Zártvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő az összes szerződéses kötelezettsége teljesítésével megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, a futamidő alatt pedig tulajdonjog fenntartással szerepel az ingatlan tulajdoni lapján, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő az összes tartozás kiegyenlítését követően vételi opcióval és vevőkijelölési joggal rendelkezik.
A d) Lízing tárgya cellában a lízingfinanszírozás tárgyát aszerint kell megkülönböztetni, hogy az „új ingatlan” vagy „használt ingatlan” vásárlásához kapcsolódik.
Az e) Devizanem cellában kell megjelölni a lízing nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a lízingtermék igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
Az f1)–f2) Futamidő (min. és max.) cellákban kell szerepeltetni a futamidő minimális és maximális hosszát. A futamidőt hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. [Amennyiben a futamidő egy meghatározott fix időszak lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott időtartamát kell feltüntetni az f1)–f2) cellákban is.]
A g1)–g2) Igényelhető finanszírozási összeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhető finanszírozási összeget kell feltüntetni forintban, numerikus egész számban, a pénznem megjelölése nélkül.
A h1)–h2) cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó adatokat. A h1) Alapja cellában kell feltüntetni az igénybe vehető maximális finanszírozási összeg meghatározásának alapjául szolgáló ingatlan értéket (piaci érték, likvidálási érték, hitelbiztosítéki érték) és a h2) cellában a kapcsolódó százalékos mértéket (pl. 60). Mivel a tájékoztatás a fogyasztók számára készül, ezt a szövegezésnél figyelembe kell venni (pl. szakmai rövidítések lehetséges mellőzése).
Az i) cellában kell megjelölni a maradványérték maximális százalékos mértékét.
A j1)–j3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két tizedes pontossággal % jel feltüntetése nélkül.
A j1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű terméket kell alapul venni.
A j2)–j3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető lízinglehetőségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket a j4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
A k1)–k5) cellákban kell tájékoztatást adni a lízingkonstrukciók kamat adatairól.
A k1) cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt „fix” vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges további megjegyzéseket a k6) cellában lehet megtenni (pl. a kamatperiódus hossza 6 hónap).
A k2)–k3) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül).
A k4) cellában a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatbázist kell feltüntetni pl. 3 havi BUBOR.
A k5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamatfelár/marge szerepeltetendő, valamint ha az intézmény alkalmaz további (kockázati) felárat, akkor annak mértékét is itt kell százalékos formában megadni. Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötődik, a k4)–k5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A k6) cella alkalmazható a kamatozásra vonatkozó további szöveges információk feltüntetésére is.
Az l) cellában kell tételes bemutatással, felsorolással szerepeltetni összegszerűen vagy százalékos mértékben a lízingbevevő által a folyósításig fizetendő és az azt követően, a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
Az m) cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzőit, mint például a devizában folyósítás vagy törlesztés lehetőségét, a törlesztés módját (annuitásos, csak kamatfizetés havonta-futamidő végi tőketörlesztés stb.), illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az n1)–n3) cellákban a szerződésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni összegszerűen vagy százalékos mértékben. Az n1) cellában ki kell emelni a teljes előtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggően fizetendő díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggő díj mértékét, illetve összegét az n2) cellában kell megadni pl. előtörlesztés. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás mértékét, illetve összegét az n3) cellában kell feltüntetni (pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás, átvállalás).
Az o1)–o2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az o1) Késedelmes kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x %), az o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége).
A p) Egyéb megjegyzés cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható pl. a további biztosítékok kérése, óvadéki betét szükségessége, magasabb finanszírozási arány feltételei.
A q1)–q5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
A q1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
A q2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A q3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
A q4)–q5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, a q5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
Az r) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
Az s1)–s3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
9HJ, F9HJ, 25DJ – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel
A jelentés vonatkozásában szabad felhasználású jelzáloghitel terméknek minősül az ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett, felhasználási célhoz nem kötötten fogyasztónak folyósított hitel. Itt kell feltüntetni az ingatlan célú hitel kiváltására folyósított jelzáloghitelek főbb adatait is. Nem kell szerepeltetni a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott gyűjtőszámlahiteleket azok speciális jellege és igénylési körülményei miatt.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját szabad felhasználású jelzáloghitel-konstrukciók jellemző adatait. A termékvariációk számosságának optimalizálása érdekében célszerű „összevont” konstrukcióként bemutatni az – egyes megkülönböztető ismérvek alapján egyébként részleteiben is megjeleníthető, árszintben nem túlzottan eltérő – hiteltermékeket. Ilyen eset lehet az, amikor az adott ismérv (pl. hitelösszeg, futamidő, hitelbírálat alapján meghatározott ügyfél-kategória) alakulásától függően különböző kamatláb szintek lehetségesek.
A konstrukció tekintetében lehetséges kamattartomány a h2)–h3) cellákban tüntetendő fel. A h6) cellában a kamatadatok értelmezését rövid magyarázat is segítheti (pl. „A hitel ügyleti kamatlába a választott futamidőtől/összegtől/hitelbírálattól függően kerül meghatározásra X%-Y% között”; „A kamat éves mértékénél feltüntetett érték 20 éves futamidejű/5 millió forint összegű, normál kockázati besorolású, egyenletes törlesztésű hitelre vonatkozik.”). További tájékoztatás elérhetősége is jelezhető (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény tartalmaz.”).
Az összes említett esetben, így „összevont termék” bemutatása esetén is, meg kell jelölni a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM-et az arra szolgáló numerikus cellában. Az adatot a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet által meghatározott feltételű hiteltípusra, amennyiben a pénzügyi intézmény az adott hitelt nem nyújtja adott feltételekkel, akkor a hiteltípusra létező legközelebbi összeggel és futamidővel kell meghatározni. (Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemző konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben a cellában feltüntetni.)
A kereskedelmi kommunikációban szereplő THM értékek számításához fűzendő magyarázat a g4) cellában tüntetendő fel.
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat sem, ahol csak a fizetési mód (bankszámláról, csekken történő fizetés), törlesztési lehetőségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzőkre vonatkozó megjegyzések megtehetők az érintett ismérvet bemutató mezőben vagy az n) Egyéb megjegyzés cellában. Ezen túlmenően további tájékoztatás elérhetősége is jelezhető (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény tartalmaz.”).
A konstrukciók megnevezésének feltüntetésénél fontos, hogy egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a szabad felhasználású jelzáloghitel-konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék megnevezésénél is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a szabad felhasználású jelzáloghitel-termék igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A d1)–d2) Futamidő (min. és max.) cellákban kell szerepeltetni a futamidő minimális és maximális hosszát. A futamidőt hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. [Amennyiben a futamidő egy meghatározott fix időszak lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott időtartamát kell feltüntetni a d1) és d2) cellákban is.]
Az e1)–e2) Igényelhető kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igénybe vehető hitelösszeget kell feltüntetni forintban, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül. Devizahitelek esetében, amennyiben az igényelhető hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama az egyéb megjegyzéseknél az n) Egyéb megjegyzés cellában jelezhető.
Az f1)–f2) Finanszírozás maximális aránya cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó adatokat. Az f1) Finanszírozás alapja cellában kell feltüntetni az igénybe vehető maximális finanszírozási összeg meghatározásának alapjául szolgáló ingatlan értéket (hitelbiztosítéki érték, piaci érték) és az f2) Finanszírozás mértéke (%) cellában a kapcsolódó százalékos mértéket (pl. 60). Mivel a tájékoztatás a fogyasztók számára készül ezt a szövegezésnél figyelembe kell venni (pl. szakmai rövidítések lehetséges mellőzése).
A g1)–g3) cellákban a teljes hiteldíj meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan két tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
A g1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű hitelt kell alapul venni.
A g2)–g3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető hitelösszegek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM értékeket kell feltüntetni. Összevont konstrukció esetén is minden egyedi termékre meg kell határozni a minimum és maximum THM értékeket, majd ezek közül a legkisebb minimum THM értéket a g2), a legnagyobb maximum THM értéket a g3) cellában megadni.
A THM-hez kapcsolódó megjegyzéseket a g4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
A h1)–h6) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció kamat adatairól.
A h1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt „fix” vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket (pl. kamatperiódus hossza) a h6) cellában lehet megtenni.
A h2)–h3) Kamat éves mértéke (min. és max.) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül). A h2) és h3) cellához fűzendő magyarázat feltüntethető a h6) cellában.
A h4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
A h5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamatfelár/marge szerepeltetendő, valamint ha a pénzügyi intézmény további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor annak mértékét is itt kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötődik, a h4)–h5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
Az összevont termékvariációk tekintetében a kamatozással kapcsolatos, illetve a h1)–h5) cellára vonatkozó további szöveges információk feltüntetése is a h6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések cellában lehetséges.
Az i1)–i5) cellákban a futamidő alatt folyamatosan felszámítandó kezelési költség alapját, mértékét összegszerűen vagy százalékos mértékben kell bemutatni. Az i1) Kezelési költség alapja cellában tüntetendő fel a kezelési költség felszámításának alapja pl. „ügyfél év elején fennálló tőketartozása”. Az i2)–i5) cellákban kell rögzíteni a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség éves százalékos mértékét, minimumát, maximumát, illetve tételes összegét és devizanemét. Amennyiben a futamidő alatt folyamatosan tételes díj kerül felszámításra ezen a jogcímen, akkor annak éves mértékét a minimum és maximum összegre vonatkozó cellákban egyaránt fel kell tüntetni (i3) és i4) cellák).
A j) cellában kell tételenként bemutatni a hitelfelvevő által a hitel folyósításáig fizetendő és az azt követően, a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költséget, díjat összegszerűen vagy százalékos mértékben, amelyek a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
A k) Folyósítás és törlesztés jellemzői cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzőit, mint például a devizában folyósítás vagy törlesztés lehetőségét, a törlesztés módját (annuitásos, csak kamatfizetés havonta-futamidő végi tőketörlesztés stb.), illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az l1)–l3) cellákban a szerződésmódosítással kapcsolatos díjakat összegszerűen vagy százalékos mértékben kell feltüntetni. Az l1) cellában be kell mutatni a teljes előtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggően fizetendő díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggő díj mértékét, illetve összegét az l2) cellában kell megadni pl. előtörlesztés. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás mértékét, illetve összegét az l3) cellában kell feltüntetni pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás.
Az m1)–m2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az m1) Késedelmes kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x %), az m2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége).
Az n) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható például a további biztosítékok kérése, finanszírozási arány meghatározás feltételei, a türelmi időre vonatkozó előírások, illetve feltüntethető itt a hitelterméket a pénzügyi intézmény javára, nevében, felelősségére és kockázatára értékesítő hitelközvetítők megnevezése is.
Az o1)–o5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
Az o1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
Az o2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az o3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az o4)–o5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, az o5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
A p) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
A q1)–q3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
9HK, F9HK, 25DK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Személyi kölcsön
A jelentés vonatkozásában személyi kölcsön a fogyasztók részére hitelcélhoz nem kötött, szabad felhasználású, ingatlanfedezet bevonása nélkül nyújtott fogyasztási kölcsön. Nem ebben, hanem a 9HJ táblában kell jelenteni az ingatlan jelzálogfedezet bevonása mellett nyújtott személyi kölcsönt, függetlenül a termék megnevezésétől. Itt kell azonban bemutatni a gépjárműhitel kiváltásához, valamint a gépjármű fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönt.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját személyi kölcsön-konstrukciók jellemző adatait. Amennyiben egy termékhez a devizanem és kamatozás típusa szempontok alapján alternatív lehetőség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat, ahol csak a fizetési mód (bankszámláról, csekken történő fizetés), törlesztési lehetőségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzőkre vonatkozó megjegyzések megtehetők a kitöltési útmutatóban jelzett helyeken.
A kért adatok mellett további tájékozódási forrás is jelezhető (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény tartalmaz.”). Közölhető a termék elérhetőségeire történő utalás is az m) Egyéb megjegyzés cellában.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre, a konstrukció „összevont” jellegére való utalás is.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában kell a hitelkonstrukció teljes megnevezését szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a kölcsön nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a hiteltermék igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A d1)–d2) Futamidő (min. és max.) cellákban kell szerepeltetni a futamidő minimális és maximális hosszát, a d3) cellában pedig azt, hogy a d1)–d2) cellák értékei hónapban („hó”), vagy hétben („hét”) értendőek (numerikus, egész számban). Az utóbbi opció a heti törlesztési gyakoriságú hitelek esetén választható. (Amennyiben a futamidő egy meghatározott fix időszak lehet csak, akkor annak a hetekben vagy hónapokban megadott időtartamát kell feltüntetni a d1)–d2) cellákban is.)
Az e1)–e2) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhető finanszírozási összeget kell feltüntetni forintban, numerikus egész számban, a pénznem megjelölése nélkül.
Az f1)–f3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan két tizedes pontossággal % jel feltüntetése nélkül.
Az f1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű hitelt kell alapul venni. Amennyiben a pénzügyi intézmény az adott hitelt nem nyújtja adott feltételekkel, akkor a hiteltípusra létező legközelebbi összeggel és futamidővel kell meghatározni. (Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemző konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben a cellában feltüntetni.)
Az f2)–f3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető hitellehetőségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket az f4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
A g1)–g6) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció kamat adatairól.
A g1) cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt fix vagy változó. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges további megjegyzéseket a g6) cellában lehet megtenni (pl. változtatható kamatozás, változó kamat esetén kamatperiódus hossza).
A g2)–g3) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül).
A g4) cellában a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatbázist kell feltüntetni pl. 3 havi BUBOR.
A g5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó kamat felár/marge szerepeltetendő, illetve ha az intézmény alkalmaz további (kockázati) felárat, annak mértékét kell százalékos formában megadni. Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötődik, a g4)–g5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A g4)–g5) cellához fűzendő magyarázat is feltüntethető a g6) cellában.
A g6) cella alkalmazható a kamatozásra vonatkozó további szöveges információk feltüntetésére is.
A h1)–h2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetésének módját kell bemutatni. A h1) cellában tüntetendő fel a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és az éves mértéke százalékosan vagy összegszerűen (pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). A h2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének módját (pl. „havonta esedékes, a törlesztőrészlettel egyidejűleg”, „folyósításkor esedékes, egyszeri kezelési költség”). Amennyiben az intézmény adminisztrációs vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegű díjat számol fel, azt is a h1)–h2) cellákban kell feltüntetni.
Az i) cellában kell tételes bemutatással, felsorolással szerepeltetni összegszerűen vagy százalékos mértékben a fogyasztó által fizetendő, a kölcsön folyósításáig és az azt követően, a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
A j) cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzőit, mint például a devizában folyósítás vagy törlesztés lehetőségét, a törlesztés módját, illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
A k1)–k3) cellákban a szerződésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni összegszerűen vagy százalékos mértékben. A k1) cellában ki kell emelni a teljes előtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggően fizetendő díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggő díj mértékét, illetve összegét a k2) cellában kell megadni pl. előtörlesztés. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás mértékét, illetve összegét a k3) cellában kell feltüntetni (pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás, átvállalás).
Az l1)–l2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az l1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x %), az l2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége).
Az m) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható pl. a további biztosítékok kérése (kezes), gépjármű fedezet mellett nyújtott kölcsön esetén a gépjármű terhelhetőségének vetítési alapja, mértéke, a kapcsolódó biztosítás.
Az n1)–n5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
Az n1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
Az n2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az n3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az n4)–n5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, az n5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
Az o) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
A p1)–p3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
9HL, F9HL, 25DL – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlancélú hitel
A jelentés vonatkozásában ingatlancélú hitelterméknek minősül az ingatlanon alapított jelzálog fedezete vagy más fedezet (pl. óvadéki betét) mellett, lakáscélú és egyéb ingatlancélú felhasználási célhoz kötött (pl. lakás, üdülő, zártkert, garázs vásárlása, ingatlan bővítése, építése, felújítása) fogyasztónak nyújtott hitel. Nem kell szerepeltetni a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény alapján nyújtott áthidaló kölcsönöket azok speciális jellege és igénylési körülményei miatt.
Ebben a táblában kell feltüntetni azokat a hiteltermékeket is, amelyeket a pénzügyi intézmény ingatlan célra folyósít, függetlenül attól, hogy ingatlanfedezet nem kerül bevonásra.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját ingatlancélú hitelkonstrukciók jellemző adatait. Amennyiben egy termékhez a devizanem, a kamatozás típusa (fix, változó), a konstrukció jellege (lakáscélú piaci feltételű, lakáscélú államilag támogatott, nem lakáscélú) szempontok alapján alternatív lehetőség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A termékvariációk számosságának optimalizálása érdekében célszerű „összevont” konstrukcióként bemutatni az egyes megkülönböztető ismérvek alapján egyébként részleteiben is megjeleníthető, árszintben nem túlzottan eltérő hiteltermékeket. Ilyen eset lehet az, amikor az adott ismérv (pl. hitelösszeg, futamidő, hitelbírálat alapján meghatározott ügyfél-kategória, támogatott hiteleknél a nevelt gyermekek száma) alakulásától függően különböző kamatláb szintek lehetségesek.
Az ügyfél által fizetendő lehetséges kamattartomány a k2) és k3) cellákban tüntetendő fel, továbbá a k6) cellában a kamatozásra vonatkozó rövid magyarázat is megjeleníthető (pl. „A hitel ügyleti kamatlába a választott futamidőtől/összegtől/hitelbírálattól/gyermekek számától függően kerül meghatározásra X%-Y% között”). Összevont konstrukció esetén is a THM értékek számításánál figyelembe vett kamat mértékére vonatkozó megjegyzést a j4) cellában kell szerepeltetni.
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat, ahol csak a fizetési mód (bankszámláról, csekken történő fizetés), törlesztési lehetőségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzőkre vonatkozó megjegyzések megtehetők az érintett ismérvet bemutató mezőben vagy a q) Egyéb megjegyzés mezőben. Ezen túlmenően további tájékoztatás elérhetősége is jelezhető (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény tartalmaz.”).
A konstrukciók megnevezésének feltüntetésénél fontos, hogy egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában az ingatlancélú hitelkonstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék megnevezésében is. Például: Lakáscélú hitel (csak kamatkonstrukció).
A c) Konstrukció jellege cellában szükséges megjelölni a konstrukció jellegét, miszerint „lakáscélú piaci feltételű”, „lakáscélú államilag támogatott” vagy „nem lakáscélú”.
A d) A felhasználás célja cellában kell megnevezni az ingatlancélú hitel felhasználási célját, ami lehet például új vagy használt lakás vásárlása, építése, felújítása, korszerűsítése, bővítése, egyéb, nem lakáscélú ingatlan megvásárlása.
Az e) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a hiteltermék igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
Az f1)–f2) Futamidő (min. és max.) cellákban kell szerepeltetni a futamidő minimális és maximális hosszát. A futamidőt hónapokban numerikusan, egész számban kell megadni. (Amennyiben a futamidő egy meghatározott fix időszak lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott időtartamát kell feltüntetni az f1) és f2) cellákban is.)
A g1)–g2) Igényelhető kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhető hitelösszeget kell feltüntetni forintban, numerikus egész számban, a pénznem feltüntetése nélkül. Devizahitelek esetében, amennyiben az igényelhető hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama a q) Egyéb megjegyzések cellában jelezhető.
A h) Önerő minimális mértéke cellában a pénzügyi intézmény által adott termékhez/termékvariációhoz folyósítandó kölcsönnél elvárt minimális önrész mértékét kell feltüntetni %-os mértékben (% jel feltüntetésével). Amennyiben egy adott konstrukción belül eltérőek lehetnek az önerő követelmények, azt is itt kell részletezni.
Az i1)–i2) cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó adatokat. Az i1) Finanszírozás alapja cellában kell feltüntetni az igénybe vehető maximális finanszírozási összeg meghatározásának alapjául szolgáló ingatlan értéket („hitelbiztosítéki érték”, „piaci érték”) és az i2) Maximális mértéke cellában a kapcsolódó százalékos mértéket (pl. 60). Mivel a tájékoztatás a fogyasztók számára készül, ezt a szövegezésnél figyelembe kell venni (pl. szakmai rövidítések lehetséges mellőzése).
A j1)–j3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két tizedes pontossággal, %-jel feltüntetése nélkül.
A j1) A ker. kommunikációban szereplő THM cellában a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű hitelt kell alapul venni. Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemző konstrukció-típushoz tartozó THM-et kell feltüntetni. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet alapján nyújtható állami kamattámogatásos hitelek esetén a j2) cellában az új lakás építése vagy vásárlása céljából fiatal támogatott személynek nyújtott hitel ügyfél által fizetendő éves kamat mértékével kell kalkulálni a THM számításakor.
A j2)–j3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető hitellehetőségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM mértéket kell feltüntetni. Összevont konstrukció esetén is minden egyedi termékre meg kell határozni a minimum és maximum THM értékeket, majd ezek közül a legkisebb minimum THM értéket a j2), a legnagyobb maximum THM értéket a j3) cellában megadni.
A THM-hez kapcsolódó megjegyzéseket a j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
A k1)–k5) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció ügyfél által fizetendő kamatának adatairól.
A k1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt „fix” vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket (pl. kamatperiódus hossza) a k6) cellában lehet megtenni.
A k2)–k3) Kamat éves mértéke (min. és max.) cellákban az ügyfél által fizetendő ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül).
A k2)–k3) cellákhoz fűzendő magyarázat feltüntethető a k6) cellában.
A k4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
A k5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó kamat felár/marge szerepeltetendő, valamint ha az intézmény további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor annak mértékét kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötődik, a k4)–k5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A kamatozással kapcsolatos, illetve a k1)–k5) cellákra vonatkozó további szöveges információk feltüntetése is a k6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések cellában lehetséges.
Az l1)–l5) cellákban a futamidő alatt felszámítandó kezelési költség alapját, mértékét kell bemutatni. Az l1) Kezelési költség alapja cellában tüntetendő fel a kezelési költség felszámításának, vetítésének alapja. Az l2)–l5) cellákban kell rögzíteni a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség éves százalékos mértékét, minimumát, maximumát, illetve tételes összegét és devizanemét. Amennyiben a futamidő alatt folyamatosan tételes díj kerül felszámításra ezen a jogcímen, akkor annak éves mértékét a minimum és maximum összegre vonatkozó cellákban egyaránt fel kell tüntetni (l3) és l4) cellák).
Az m) cellában kell tételenként, összegszerűen vagy százalékos mértékben bemutatni a hitelfelvevő által a hitel folyósításáig fizetendő és az azt követően, a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó összes olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a THM számításnál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
Az n) Folyósítás és törlesztés cellában kell feltüntetni a hitel folyósításának és törlesztésének jellemzőit, mint például a devizában folyósítás vagy törlesztés lehetőségét, a törlesztés módját (annuitásos, csak kamatfizetés havonta-futamidő végi tőketörlesztés stb.), illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az o1)–o3) cellákban a szerződésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni. Az o1) cellában be kell mutatni a teljes előtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggően fizetendő díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggő díj mértékét, illetve összegét az o2) cellában kell megadni (pl. előtörlesztés). A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás mértékét, illetve összegét az o3) cellában kell feltüntetni pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás.
A p1)–p2) cellákban kell bemutatni azon tételek megnevezését és mértékét, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. A p1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x %), a p2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége).
A q) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható például a további biztosítékok kérése, finanszírozási arány meghatározás feltételei, a türelmi időre vonatkozó előírások, illetve feltüntethető itt a hitelterméket értékesítő hitelközvetítők megnevezése is.
Az r1)–r5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
Az r1) cellában kell – igen vagy nem válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e.
Az r2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni (pl. „az értékbecslési díjat elengedjük”), jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az r3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az r4)–r5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, az r5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
Az s) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
A t1)–t3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
9HM, F9HM, 25DM – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Megtakarítási fedezet mellett nyújtott hitel
A jelentés vonatkozásában megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitelterméknek minősül az olyan felhasználási célhoz nem kötött, megtakarítás fedezetként történő bevonásával folyósított hitel, mint amilyen például a betét, értékpapír, biztosítás, önkéntes pénztári megtakarítás.
Itt kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által megtakarítás fedezete mellett nyújtott saját hitelkonstrukciók jellemző adatait. Amennyiben egy termékhez a devizanem, a kamatozás típusa (fix, változó), a fedezet típusa alapján alternatív lehetőség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitelkonstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a megtakarítás fedezete mellett nyújtott hiteltermék igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A d1)–d2) Futamidő (min. és max.) cellában kell szerepeltetni a futamidő minimális és maximális hosszát. A futamidőt hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. [Amennyiben a futamidő egy meghatározott fix időszak lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott időtartamát kell feltüntetni a d1) és d2) cellákban is.]
Az e1)–e2) Igényelhető kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhető hitelösszeget kell feltüntetni forintban, numerikus, egész számban, a pénznem feltüntetése nélkül. Devizahitelek esetében, amennyiben az igényelhető hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama az egyéb megjegyzéseknél a p) cellában jelezhető.
Az f) cellában a hitel fedezetének meghatározását kell szerepeltetni, mint például: betét, értékpapír, biztosítás, önkéntes pénztári megtakarítás.
A g1)–g2) cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó adatokat. A g1) Finanszírozás alapja cellában kell feltüntetni az igénybe vehető maximális finanszírozási összeg meghatározásának alapjául szolgáló értéket és a g2) Maximális mértéke cellában a kapcsolódó százalékos mértéket (pl. 60). Mivel a tájékoztatás a fogyasztók számára készül, ezt a szövegezésnél figyelembe kell venni (pl. szakmai rövidítések lehetséges mellőzése).
A h1)–h3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két tizedes pontossággal a %-jel feltüntetése nélkül.
A h1) A ker. kommunikációban szereplő THM cellában a THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű hitelt kell alapul venni.
A h2)–h3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető hitellehetőségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM mértéket kell feltüntetni.
A THM-hez kapcsolódó megjegyzéseket a h4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
Az i1)–i6) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció kamat adatairól.
Az i1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt „fix” vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket (pl. kamatperiódus hossza) az i6) cellában lehet megtenni.
Az i2)–i3) Kamat éves mértéke (min. és max.) cellában az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül). Az i2)–i3) cellához fűzendő magyarázat feltüntethető az i6) cellában.
Az i4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
Az i5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó kamat felár/marge szerepeltetendő, valamint ha a pénzügyi intézmény további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor azok mértékét kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötődik, az i4)–i5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A kamatozással kapcsolatos szöveges információk feltüntetése is az i6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések cellában lehetséges.
A j1)–j2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetés módját kell bemutatni. A j1) cellában tüntetendő fel a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és az éves mértéke százalékosan vagy összegszerűen (pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). A j2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének módját (pl. „havonta esedékes, a törlesztőrészlettel egyidejűleg”, „folyósításkor esedékes, egyszeri kezelési költség”). Amennyiben az intézmény adminisztrációs vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegű díjat számol fel, azt is a j1)–j2) cellákban kell feltüntetni.
A k) cellában kell tételenként bemutatni a hitelfelvevő által a hitel folyósításáig fizetendő és az azt követően, a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költség, díj megnevezését és mértékét a meghirdetés módja szerint, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a THM számításnál nem kell figyelembe venni, és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
Az l) cellában kell feltüntetni a hitel folyósításának és törlesztésének jellemzőit, mint például a devizában folyósítás vagy törlesztés lehetőségét, a törlesztés módját [pl. egyenlő részletekben (annuitás), vagy havi kamatfizetéssel-futamidő végén történő tőkefizetéssel, vagy futamidő végén történő kamat és tőkefizetéssel], illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az m1)–m3) cellákban a szerződésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni. Az m1) cellában be kell mutatni a teljes előtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggően fizetendő díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggő díj mértékét, illetve összegét az m2) cellában kell megadni (pl. előtörlesztés). A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás mértékét, illetve összegét az m3) cellában kell feltüntetni pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás.
Az n1)–n2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az n1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x %), az n2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételeket (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége).
Az o) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható például a további biztosítékok kérése, finanszírozási arány meghatározás feltételei, a türelmi időre vonatkozó előírások.
A p1)–p5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
A p1) cellában kell – igen vagy nem válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
A p2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A p3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
A p4)–p5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, a p5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
A q) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termék részletes leírásához vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
Az r1)–r3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
9HS, F9HS – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Számlahitel
A jelentés vonatkozásában számlahitel terméknek minősül a lakossági bankszámlához (fizetési számlához) kapcsolódó, átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló hitelkeret (folyószámlahitel termék).
Itt kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott számlahitel-konstrukciók jellemző adatait. Amennyiben egy termékhez a devizanem, a kamatozás típusa szempontok alapján alternatív lehetőség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a számlahitel-konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a számlahitel-termék igénybe vehető forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A d) cellában kell szerepeltetni a futamidő maximális hosszát. A futamidőt hónapokban kell megadni. Amennyiben a szerződésben taxatíve nem kerül rögzítésre a futamidő mértéke, akkor a szerződésben/általános szerződési feltételekben/üzletszabályzatban meghatározott hitelkeret felülvizsgálat rendszeressége alapján kell a futamidő maximális mértékét megadni, és ennek tényét az l) Egyéb megjegyzések cellában feltüntetni.
Az e1)–e2) Igényelhető hitelkeret (min. és max.) cellákban a konstrukcióhoz tartozó minimálisan és maximálisan igényelhető hitelkeret nagyságát kell feltüntetni forintban, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül. Devizahitelek esetében, amennyiben az igényelhető hitelkeret devizában meghatározott, az átváltás árfolyama az egyéb megjegyzéseknél az l) cellában jelezhető. Az e3) Igénylés feltétele cellában az igényelhető egyedi hitelkeretet meghatározó feltételeket kell szerepeltetni (pl. max. az igénylő havi rendszeres jövedelmének kétszerese).
Az f1)–f3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
Az f1) A ker. kommunikációban szereplő THM cellában a THM számításáról szóló kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásainál meghatározott feltételű hitelt kell alapul venni.
Az f2)–f3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhető hitellehetőségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM mértéket kell feltüntetni.
A THM-hez kapcsolódó megjegyzéseket az f4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell szerepeltetni. Itt kell tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét, valamint a THM számításánál figyelembe veendő egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerűen.
A g1)–g6) cellákban kell tájékoztatást adni a számlahitel-konstrukció kamat adatairól.
A g1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt „fix” vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket a g6) cellában lehet megtenni.
A g2)–g3) Kamat éves mértéke (min. és max.) cellában az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül). A g2)–g3) cellához fűzendő magyarázat feltüntethető a g6) cellában.
A g4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
A g5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó kamat felár/marge szerepeltetendő, illetve ha a pénzügyi intézmény további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor azok mértékét kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötődik, a g4)–g5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A kamatozással kapcsolatos szöveges információk feltüntetése a g6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések cellában lehetséges.
A h) cellában a hitelkeret fel nem használt részének rendelkezésre tartásáért felszámított díjat, jutalékot kell feltüntetni.
Az i1)–i2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetés módját kell bemutatni. Az i1) cellában tüntetendő fel a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és az éves mértéke százalékosan vagy összegszerűen (pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). Az i2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének módját (pl. „havonta esedékes, a törlesztőrészlettel egyidejűleg”, „folyósításkor esedékes, egyszeri kezelési költség”). Amennyiben az intézmény adminisztrációs vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegű díjat számol fel, azt is az i1)–i2) cellákban kell feltüntetni.
A j) cellában kell tételenként bemutatni a hitelfelvevő által fizetendő, és az azt követően, a futamidő alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költség, díj megnevezését és mértékét a meghirdetés módja szerint, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a THM számításnál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
A k1)–k2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerződésből eredő kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. A k1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x %), a k2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévőség-kezelési eljárás költsége).
Az l) Egyéb megjegyzés cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra.
Az m1)–m5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
Az m1) cellában kell – igen vagy nem válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
Az m2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az m3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az m4)–m5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, az m5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
Az n) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
Az o1)–o3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
II.2. 9BB - 9BT, F9BB – F9BT – Termékismertető – Betéti és megtakarítási termék
A táblák célja
A táblák célja a hitelintézet által a fogyasztók részére forgalmazott meghatározott betéti és megtakarítási termékek főbb paramétereinek bemutatása, valamint a Felügyelet honlapján elérhető Betét- és megtakarítás kereső program megbízható és naprakész adatokkal való ellátása.
Általános szabályok
A nem a fogyasztóknak nyújtott termékeket, valamint az ügynökként forgalmazott termékeket jelen adatszolgáltatásban nem kell szerepeltetni. Az ügynökként forgalmazott termékek esetében a terméket eredetileg forgalmazó intézménynek lehetősége van adatszolgáltatásában (az Egyéb megjegyzések cellában, illetve a megjelölt internetes oldalon) jelezni, hogy a termék milyen további pénzügyi intézményeknél érhető el.
Továbbá nem kell feltüntetni a rögzített célú megtakarításokat (pl. lakástakarékpénztári megtakarítások, nyereménybetétkönyvek, gyámhatósági takarékbetétkönyvek), valamint a private és premium banking szolgáltatás keretében elérhető termékeket.
Betéti kamat és EBKM számítás
Az EBKM értékeket a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet előírása szerint kell meghatározni.
Sávos kamatozás esetében sávonként, az adott sáv felső határa szerinti, a betét elhelyezésétől számított időszakra, illetve teljes betétösszegre megadott EBKM értékekkel kell a segédtáblázatot feltölteni.
Mind az egyszeri, mind a folyamatosan (ismétlődő) lekötött betétek esetében az összehasonlíthatóság céljából a segédtáblában az egyszeri alkalomra szóló betétlekötésre vonatkozó EBKM értékeket kell szerepeltetni.
Amennyiben a betéti termék kamatozása referencia kamathoz (pl. mindenkori jegybanki alapkamat) kötött, akkor a jelentés beküldésekor érvényes kamatmértéket kell számszerűsítve megjeleníteni. A referencia kamat változása miatt bekövetkező kamat és EBKM változásokat legkésőbb a változás érvénybelépésének napján kell az adatszolgáltatásban aktualizálni. A napi rendszerességgel változó betéti kamatokat minden naptári hét utolsó banki munkanapján kell aktualizálni.
Akciós termék esetén a közzététel időpontjában hatályos kondíciós lista szerinti nem akciós EBKM értéket is fel kell tüntetni, azt a segédtáblában az akciós EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában kell szerepeltetni. Az akciós kamattal meghirdetett, automatikusan megújuló betét esetén a nem kedvezményes EBKM értéket kötelező feltüntetni [a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése].
9BB, F9BB Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Lekötött betét
A jelentés vonatkozásában lekötött betétnek tekintjük a lekötött betéteken túl a takarékbetétkönyveket és az olyan betéti jellegű okiratokat, ahol a betételhelyezés általános célja az értékmegőrzés, illetve a vagyon gyarapítása.
Az adott konstrukció keretében rögzített célú megtakarításokat (pl. lakástakarékpénztári megtakarítások, nyereménybetétkönyvek, gyámhatósági takarékbetétkönyvek, hitelfedezeti célbetétek, lakáscélú betétek), a strukturált betéteket, valamint a privát- és prémiumbanki termékeket nem kell feltüntetni.
A táblában azokat a megtakarítási konstrukciókat kell részletezni, amelyek alapvetően más megtakarítási termékektől függetlenül érhetők el.
A két vagy több betéti termék összekapcsolásával létrehozott kombinált betéti termékeket is ebben a táblában kell szerepeltetni termékenként külön-külön. Az m) cella igénybevétel feltételei között kell arra utalni, hogy a termék milyen egyéb betéti termék(ek)kel együtt vehető igénybe.
Továbbá itt kell rögzíteni azokat a termékeket, melyek az összetett megtakarítási konstrukcióban és azoktól függetlenül is elérhetőek. Így e termékek ismételt rögzítése az összetett megtakarítási konstrukciónál (9BT Tartós befektetési szerződés) nem szükséges, azok ott a termékkód kiválasztásával megadhatóak. Azokat a lekötött betéti termékeket, amelyek csak a tartós betéti szerződés keretében érhetők el, nem itt, hanem az adott terméktípusnál (9BT) a 9BB táblákkal megegyező segédtáblákban kell rögzíteni a 9BB táblára vonatkozó kitöltési útmutató szerint.
Abban az esetben, ha a lekötött betéti termék valamely jellemzőjében (pl. elhelyezhető megtakarítási összeg minimuma, maximuma) a lekötés kezdeményezésének módja (pl. bankfiókban, netbankon vagy telebankon keresztül) eltérést okoz, azokat termékvariációként kell szerepeltetni.
Az akciós termékeket is külön termékként kell megadni.
Abban az esetben, ha egy betét különböző futamidőkre is leköthető, azt a táblában „összevont” konstrukcióként kell szerepeltetni.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a betéti konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében célszerű a hirdetményekben is használt megnevezéseket alkalmazni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), a megkülönböztető jellemzőt javasolt feltüntetni a termék, termékvariáció megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a betét nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját).
A d1)–d4) cellák szolgálnak az elhelyezhető megtakarítási összeg minimumára és maximumára vonatkozó elvárások feltüntetésére numerikus, egész számban. A d2) és d4) cellákban kell megjelölni a betét minimumára, illetve maximumára vonatkozó előírás devizanemét (ISO-kód). Ha az elhelyezhető összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de a leköthető betét összegére kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell megadni. Amennyiben a betéti termék maximumára nincs előírás, akkor azt az összeghatárt kell megadni, amely felett már egyedi kamatkondíciót ad(hat) az adatszolgáltató. Ha ilyen összeghatár sem határozható meg, a „Nincs felső határ” opciót kell kiválasztani.
Az e1)–e2) cellában kell megadni, hogy a betéti konstrukció kamatozási típusa az idő, illetve az összeg függvényében „sávos”, „lépcsős” vagy „egyszerű”.
e1) Az idő függvényében:
–    Sávos: a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétől eltelt időperiódusok számától, azaz kamatperiódusonként különböző mértékű a járó kamat.
–    Lépcsős: az adott határ feletti futamidőre lekötött betét a hosszabb futamidőre érvényes feltételek szerint kamatozik a lekötés teljes ideje alatt (pl.: lekötési idő: 20–30 nap, 31–60 nap. Egy 35 napra lekötött betét a 31–60 nap közötti lekötésekre érvényes feltételek szerint kamatozik a lekötés teljes ideje alatt.)
–    Egyszerű: az idő függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.
e2) Az összeg függvényében:
–    Sávos: az összeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.
–    Lépcsős: az adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint kamatozik.
–    Egyszerű: az összeg függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.
Az f) cellában kell megjelölni, hogy a lekötött betéti termék „fix”, „változó” vagy „változtatható” kamatozású.
Fix kamat esetén a lekötés futamideje alatt nem változik a kamatláb. Változó kamatozást abban az esetben kell megadni, ha a hirdetményben előre rögzített tényező függvényében, annak változásakor automatikusan módosul a kamatláb mértéke a hirdetményben közzétett módon. Ha a betét kamatlába a futamidő alatt a hitelintézet döntése alapján, előre nem szabályozott módon módosítható, akkor a kamatozás jellegeként a változtatható típust kell megjelölni.
A g) cellában kell szerepeltetni a kamatjóváírással kapcsolatos információkat (pl. kamatjóváírás időpontja, gyakorisága).
A h1) és h2) cellák a betéti termékkonstrukció keretében elérhető legkisebb és legnagyobb EBKM értékeket jelenítik meg 2 tizedesjegy pontossággal. Az itt szereplő minimális és maximális EBKM értékeket a program automatikusan feltölti a termékhez kapcsolódó kamatozási segédtábla legkisebb és legnagyobb értékeivel.
Az i) cellában kell a kamatszámítással, EBKM-mel kapcsolatos megjegyzéseket megjeleníteni. A kamatszámítással összefüggő információk egy részét a kamatozási segédtábla tartalmazza. Mivel a segédtábla számszerűsített kamatokat jelenít meg, itt lehet a változó, illetve változtatható kamatozással kapcsolatos tájékoztatást is megadni (pl. amennyiben a termék báziskamathoz kötött az ezzel kapcsolatos információ is megjeleníthető itt). Ha adott feltételek teljesülése estén (nem akciós) bónusz kamat is jár az általánosan érvényes alapkamaton felül, annak feltételei is ide kerülnek.
A j) cellában a hitelintézet által alkalmazott kamatszámítási képletet kell feltüntetni az alábbi példához hasonlóan.
pl. Kamat összege a kamatperiódus végén = (Tőke a periódus elején) x (éves kamatráta) x (futamidő napjainak száma) / 365
A k) cellában kell a betét futamidejének lejárta előtti teljes vagy részleges megszüntetése esetén alkalmazandó kamatlábról tájékoztatást adni. Ha a betét elhelyezésétől számított napok száma vagy egyéb feltételek alapján az ilyen esetben alkalmazott kamat mértéke eltérő lehet, ennek részletes bemutatása is szükséges.
Az l) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy az adott betéti termék igénybevételéhez szükséges-e a betételhelyezőnek folyószámlával rendelkezni az adott hitelintézetnél, vagy sem.
Az m) Igénybevételi feltételek cella az előző cellákban még be nem mutatott, a termék igénybevételével kapcsolatos egyéb feltételeket tartalmazza (pl. csak új forrás helyezhető el az adott konstrukcióban, a lekötés kezdeményezhető bankfiókban, TeleBankon keresztül). A két vagy több betétből álló kombinált betétek elemei esetében itt kell megjelölni, hogy mely más termék(ek)kel együtt, milyen feltételekkel lehet, illetve kell igénybe venni (pl. a megtakarítás összegét hogyan kell megosztani a termékek között). Az esetleges akciós kamat elérésének feltételeit nem itt, hanem az o2) cellában kell megadni.
Az n) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzőket szerepeltetni, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra és nem az akciós kedvezményekkel kapcsolatosak (pl. a lekötés módjára vonatkozóan az egyszeri, illetve ismétlődő tőkésedő, ismétlődő nem tőkésedő lekötés lehetősége, a társtulajdonosi, állandó meghatalmazotti és haláleseti rendelkezési lehetőség).
Az o1)–o4) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
Az o1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
Az o2) cellában az akciós kedvezmény igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni. A részletes leírásnak minimum utalás formájában ki kell terjednie az akció lezárultával elérhető (nem akciós) kamatozás legfontosabb szabályaira is.
Az o3)–o4) cellában feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, az o4) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
A p) cellában a hitelintézet honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz, vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
A q1)–q3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
A kamatozási segédtábla kitöltése
Minden, a főtáblában szereplő lekötött betéti termékhez kapcsolódik egy, a kamatozással kapcsolatos információkat tartalmazó segédtábla.
A segédtáblában kell megadni a különböző időszakokra (futamidő vagy kamatperiódus) és eltérő összegekre vonatkozó éves betéti kamatszinteket, valamint EBKM értékeket.
A segédtábla és a főtábla között a termékkód teremt kapcsolatot. A segédtábla alkalmas mind az egyszerű, mind a sávos, mind a lépcsős kamatozású termékek kondícióinak megadására.
A tábla oszlopai különböző megtakarítási összeghatárok megadását teszik lehetővé a betét nyilvántartásának devizanemében. Ha az elhelyezhető összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de a leköthető betét összegére kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell megadni. Ha az elhelyezhető megtakarítási összeg maximumára nincs előírás, a segédtáblában a „Nincs felső határ” opciót kell kiválasztani.
A tábla soraiban a lekötési időszakokat (futamidők), kamatperiódusokat kell feltüntetni. A táblában különböző formátumú lekötési időszakok, illetve kamatperiódusok megadására van lehetőség: napokban, hetekben, hónapokban, években megadott (numerikus) kamatozási időtartam, vagy ezek hiányában szövegesen megfogalmazott időszak rögzíthető.
–    Ha az idő függvényében egyszerű a kamatozás, a futamidő (összevont termék esetén az összes elérhető futamidő) a tábla első oszlopában adható meg. Összevont termék esetén a futamidőket növekvő sorrendben kell megadni pl. Lekötés időtartama: 1 hó, 2 hó, 3 hó, 6 hó.
–    Időben sávos kamatozás esetén a tábla első 2 oszlopa szolgál a kamatperiódusok rögzítésére.
–    Időben lépcsős kamatozás esetén a tábla első 2 oszlopában kell megadni a futamidő határait.
Az oszlopok és a sorok száma tetszőlegesen bővíthető.
A segédtábla numerikus kamatértékeket kell, hogy tartalmazzon (2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül). A kamathoz kapcsolódó megjegyzéseket (pl. alkalmazott referencia kamat, arra vonatkozó szabály) a főtábla i) cellájában lehet szerepeltetni. Ha az alapkamat felett lehetőség van kamatprémium/bónuszkamat elérésére is, akkor ezt a segédtáblában az alapkamat cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet megjeleníteni.
Az egyes kamatértékek mellett minden egyes esetben az EBKM értéket is fel kell tüntetni két tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül, a vonatkozó jogszabály előírásait betartva. Az EBKM-hez kapcsolódó megjegyzéseket az EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet szerepeltetni.
9BO, F9BO Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Kombinált megtakarítási termék
A jelentés azoknak a kombinált megtakarítási termékeknek a bemutatására szolgál, amelyekben betétek és befektetési termékek kapcsolódnak össze. Azokat a kombinált megtakarítási termékeket is szerepeltetni kell, amelyek esetében a befektetési terméket az adatszolgáltató ügynökként forgalmazza. A termékek bemutatása során fő hangsúly a megtakarítás betéti részére esik. A befektetési termékek teljes körű bemutatására az adatszolgáltatásban nincs lehetőség. Az alapvető tájékoztatás érdekében a kombinált termék befektetési összetevőjét néhány lényeges szempont alapján kell bemutatni.
Ha a választható befektetési termékek függvényében vagy a betét és a befektetési termék(ek) arányának függvényében a kombinált megtakarítás betéti elemére más-más kamatszint jellemző, az eltérő betéti kamatozás alapján a különböző kombinációkat termékvariációként kell megjeleníteni az adatszolgáltatásban. A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelműen jelenjen meg a variációkat megkülönböztető jellemzőre való utalás is.
Ebben a táblában kell rögzíteni azokat a termékeket, melyek az összetett megtakarítási konstrukcióban és azoktól függetlenül is elérhetők. Így e termékek ismételt rögzítése az összetett megtakarítási konstrukciónál (9BT Tartós befektetési szerződés) nem szükséges, azok ott a termékkód kiválasztásával megadhatóak. Azokat a kombinált megtakarítási termékeket, amelyek csak a tartós betéti szerződés keretében érhetők el, nem itt, hanem az adott terméktípusnál (9BT) a 9BO táblákkal megegyező segédtáblákba kell rögzíteni a 9BO táblára vonatkozó kitöltési útmutató szerint.
A két vagy több betéti termék összekapcsolásával létrehozott kombinált betéti termékek bemutatása nem itt, hanem a 9BB Lekötött betét táblában történik termékenként külön-külön.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a kombinált konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében célszerű a hirdetményekben is használt megnevezéseket alkalmazni. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), a megkülönböztető jellemzőt javasolt feltüntetni a termék, termékvariáció megnevezésében is.
A c)–k) cellákban a kombinált megtakarítási termék betéti részével kapcsolatos információkat kell feltüntetni.
A c) cellában kell megjelölni a betét nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját).
A d1)–d4) cellák szolgálnak a kombinált konstrukció betéti részében elhelyezhető összeg minimumára, illetve maximumára vonatkozó elvárások feltüntetésére numerikus, egész számban. A d2) és d4) cellákban kell megjelölni a betét minimumára és maximumára vonatkozó előírás devizanemét (ISO-kód). Ha az elhelyezhető összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de a leköthető betét összegére kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell megadni. Amennyiben a betét maximumára nincs előírás, akkor azt az összeghatárt kell megadni, amely felett már egyedi kamatkondíciót ad(hat) az adatszolgáltató. Ha ilyen összeghatár sem határozható meg, a „Nincs felső határ” opciót kell kiválasztani.
Az e1)–e2) cellában kell megjelölni, hogy a betéti rész kamatozási típusa az idő, illetve az összeg függvényében „sávos”, „lépcsős” vagy „egyszerű”.
e1) Az idő függvényében:
–    Sávos: a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétől eltelt időperiódusok számától, azaz kamatperiódusonként különböző mértékű a járó kamat.
–    Lépcsős: az adott határ feletti futamidőre lekötött betét a hosszabb futamidőre érvényes feltételek szerint kamatozik a lekötés teljes ideje alatt (pl.: lekötési idő: 20–30 nap, 31–60 nap. Egy 35 napra lekötött betét a 31–60 nap közötti lekötésekre érvényes feltételek szerint kamatozik a lekötés teljes ideje, azaz 35 nap alatt.)
–    Egyszerű: az idő függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.
e2) Az összeg függvényében:
–    Sávos: az összeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.
–    Lépcsős: az adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint kamatozik.
–    Egyszerű: az összeg függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.
Az f) cellában kell szerepeltetni, hogy a betéti rész „fix”, „változó” vagy „változtatható” kamatozású.
Fix kamat esetén a lekötés futamideje alatt nem változik a kamatláb. Változó kamatozást abban az esetben kell megadni, ha a hirdetményben előre rögzített tényező függvényében, annak változásakor automatikusan módosul a kamatláb mértéke a hirdetményben közzétett módon. Ha a betét kamatlába a futamidő alatt a hitelintézet döntése alapján, előre nem szabályozott módon módosítható, akkor a változtatható típust kell megadni a kamatozás jellegeként.
A g1) és g2) cellákban kell megadni a betétek kombinált megtakarítási termékeken belüli előírt százalékos arányát. A g1) cellába kerül a megtakarítandó összeg betétben elhelyezendő összegének minimális aránya, a g2) cellába pedig annak maximális aránya.
A h1) és h2) cellák a betéti termékkonstrukció keretében elérhető legkisebb és legnagyobb EBKM értékeket jelenítik meg 2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül. Az itt szereplő minimális és maximális EBKM értékeket a program automatikusan feltölti a termékhez kapcsolódó kamatozási segédtábla legkisebb és legnagyobb értékeivel.
Az i) cellában kell a kamatszámítással, EBKM-mel kapcsolatos megjegyzéseket megjeleníteni. A kamatszámítással összefüggő információk egy részét a kamatozási segédtábla tartalmazza. Mivel a segédtábla számszerűsített kamatokat jelenít meg, itt lehet a változó, illetve változtatható kamatozással kapcsolatos tájékoztatást is megadni (pl. amennyiben a termék báziskamathoz kötött az ezzel kapcsolatos információ is megjeleníthető itt). Ha adott feltételek teljesülése estén (nem akciós) bónusz kamat is jár az általánosan érvényes alapkamaton felül, annak feltételei is ide kerülnek.
A j) cellában kell a betét futamidejének lejárata előtti teljes vagy részleges megszüntetése esetén alkalmazandó kamatlábról tájékoztatást adni. Ha a betét elhelyezésétől számított napok száma vagy egyéb feltételek alapján az ilyen esetben alkalmazott kamat mértéke eltérő lehet, ennek részletes bemutatása is szükséges. Azt a kamatlábat is ezen a helyen kell feltüntetni, amelyet a hitelintézet abban az esetben alkalmaz, amikor a betét futamideje alatt a befektetési termék értékesítésre kerül.
A k) cellában kell megadni minden olyan egyéb, a konstrukció betéti részével kapcsolatos információt, amely a megelőző cellákban feltüntetett adatokon felül a termék ezen összetevőjéről érdemi tájékoztatást nyújt. Ilyen jellemzők lehetnek például a betét és a befektetési termékek arányával kapcsolatos további tájékoztatás; a betét lekötési idejére, módjára (pl. egyszeri vagy ismétlődő lekötés) vonatkozó információ, vagy ha az adott kamat csak új betétösszegre érvényes. Ha a betét elhelyezésével kapcsolatban a szolgáltató díjat, jutalékot számol fel, azt is itt kell szerepeltetni.
Az l1)–o3) cellákban a kombinált megtakarítási termék befektetési termék(ek)kel kapcsolatos jellemzőit kell bemutatni.
Az l1) – l3) cellák szolgálnak a befektetési részben elhelyezendő minimum és maximum értékekre vonatkozó előírások megjelenítésére numerikus egész számban. A minimum és maximum előírások devizanemét az l2), illetve l4) cellákban kell feltüntetni (ISO-kód). Ha a befektethető összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de az összegre kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell megadni. Amennyiben a befektethető összeg maximumára nincs előírás, akkor a „Nincs felső határ” opciót kell kiválasztani.
Az m) cellában kell bemutatni a választható befektetési termék jellegét, típusát. Ha a választható termékek köre lehetővé teszi, azok pontos megnevezése is lehetséges, ha azonban a szóba jöhető termékek nagy száma miatt nem megoldható, akkor elegendő azok jellegére utalni [pl. (állam-, vállalati-, egyéb) kötvény, részvény, befektetési jegy (lehetőleg jelezve a mögötte álló termékeket is, megtakarítási életbiztosítások, származtatott ügyletek (jelezve típusukat, illetve az alaptermékeket)].
Az n) cella ad tájékoztatást arról, hogy a befektetési termékek közül milyen elvek és szabályok alapján lehet választani, az ügyfél milyen kombinációkat állíthat össze, illetve a megtakarítás összegét hogyan kell megosztani e termékek között. Továbbá minden egyéb, a befektetési termékre vonatkozó további megjegyzést is itt lehet feltüntetni.
Az o1)–o3) cellákban kell szerepeltetni a befektetési termékek igénybevétele esetén felmerülő költségeket. A díjak, költségek megnevezése mellett azok hirdetmény szerinti mértékét is fel kell tüntetni. Az itt szerepeltetett költségek között a termék igénybevétele szempontjából elengedhetetlen tételek megadása szükséges. Azokat a költségtételeket, melyeket a hitelintézet a termékhez kapcsolódóan számít fel ugyan, de nem a szokásos, alapvető termékhasználatból adódóan merülnek fel, nem kell megjeleníteni.
Az o1) cellában a befektetési termék vásárlásakor fizetendő költségeket kell megjeleníteni. A termék eladásakor felszámított díjak az o2) cellába kerülnek. Minden egyéb, a befektetési termékkel kapcsolatban felmerülő költséget, díjat az o3) cellában kell megadni, pl. itt kell a befektetési termékekhez kötődő számlavezetési alapdíjakat is bemutatni.
A p) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy az adott kombinált megtakarítási termék igénybevételéhez szükséges-e a betételhelyezőnek folyószámlával rendelkeznie az adott hitelintézetnél vagy sem.
A q) cellában kell szerepeltetni a kombinált megtakarítási termék igénybevételeinek feltételeit (pl. értékpapír számlavezetési kötelezettség). Az olyan lényeges információkat is itt kell megadni, amelyek a termék igénybevétele esetén korlátozó megkötéseket jelentenek (pl. a betét adott időtartam alatt nem törhető fel).
Az r) Egyéb megjegyzések cella a kombinált megtakarítási termékre vonatkozó minden olyan egyéb, a korábbi cellákban nem szerepeltett információ megjelenítésére szolgál, amelyeket az adatszolgáltató lényegesnek tart kiemelni [pl. ha a betéten és a befektetési termékeken felül más kiegészítő szolgáltatás is tartozhat (pl. biztosítás) a konstrukcióhoz, azt is jelezni kell].
Az s1)–s5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
Az s1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
Az s2) cellában a konstrukcióhoz kapcsolódó kedvezmények leírását kell szerepeltetni, az s3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell feltüntetni. A részletes leírásnak minimum utalás formájában ki kell terjednie az akció lezárultával elérhető (nem akciós) kamatozás legfontosabb szabályaira is.
Az s4)–s5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, az s5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
A t) cellában a hitelintézet honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz, vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
Az u1)–u3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
A kamatozási segédtábla kitöltése
Minden, a főtáblában szereplő kombinált megtakarítási termék betéti részéhez kapcsolódik egy, a kamatozással kapcsolatos információkat tartalmazó segédtábla.
A segédtáblában kell megadni a különböző időszakokra (futamidő vagy kamatperiódus) és eltérő összegekre vonatkozó éves betéti kamatszinteket, valamint EBKM értékeket.
A segédtábla és a főtábla között a termékkód teremt kapcsolatot. A segédtábla alkalmas mind az egyszerű, mind a sávos, mind a lépcsős kamatozású termékek kondícióinak megadására.
A tábla oszlopai különböző megtakarítási összeghatárok megadását teszik lehetővé a betét nyilvántartásának devizanemében. Ha az elhelyezhető összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de a leköthető betét összegére kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell megadni. Ha az elhelyezhető megtakarítási összeg maximumára nincs előírás, a segédtáblában a „Nincs felső határ” opciót kell kiválasztani.
A tábla soraiban a lekötési időszakokat (futamidők), kamatperiódusokat kell feltüntetni. A táblában különböző formátumú lekötési időszakok, illetve kamatperiódusok megadására van lehetőség: napokban, hetekben, hónapokban, években megadott (numerikus) kamatozási időtartam vagy ezek hiányában szövegesen megfogalmazott időszak rögzíthető.
–    Ha az idő függvényében egyszerű a kamatozás, a futamidő (összevont termék esetén az összes elérhető futamidő) a tábla első oszlopában adható meg. Összevont termék esetén a futamidőket növekvő sorrendben kell megadni pl. Lekötés időtartama: 1 hó, 2 hó, 3 hó, 6 hó.
–    Időben sávos kamatozás esetén a tábla első 2 oszlopa szolgál a kamatperiódusok rögzítésére.
–    Időben lépcsős kamatozás esetén a tábla első 2 oszlopában kell megadni a futamidő határait.
Az oszlopok és a sorok száma tetszőlegesen bővíthető.
A segédtábla numerikus kamatértékeket kell, hogy tartalmazzon (2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül). A kamathoz kapcsolódó megjegyzéseket (pl. alkalmazott referenciakamat, arra vonatkozó szabály) a főtábla h) cellájában lehet szerepeltetni. Ha az alapkamat felett lehetőség van kamatprémium/bónuszkamat elérésére is, akkor ezt a segédtáblában a kamat cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet megjeleníteni.
Az egyes kamatértékek mellett minden egyes esetben az EBKM értéket is fel kell tüntetni két tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül, a vonatkozó jogszabály előírásait betartva. Az EBKM-hez kapcsolódó megjegyzéseket az EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet szerepeltetni.
9BT, F9BT Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Tartós Befektetési Szerződés
A jelentés vonatkozásában Tartós Befektetési Szerződésnek az Szja tv. 67/B. §-ban meghatározott terméket tekintjük. Adatszolgáltatási kötelezettség az Szja tv. 67/B. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott szerződés esetében áll fenn, azaz a tartós betéti számla jellemzőit, az arról indítható tranzakciókat, valamint a számláról elérhető lekötések jellemzőit kell bemutatni. Továbbiakban tartós betéti szerződés néven kerül megjelenítésre.
A tartós betéti szerződés keretében elérhető lekötött betéti termékek és betétekkel kombinált megtakarítási termékek rögzítésénél az önálló konstrukcióként is elérhető, a 9BB és 9BO táblákban már rögzítésre került termékeket itt még egyszer nem kell rögzíteni, azok a termékkód alapján kiválaszthatóak.
Azokat a lekötött betéti termékeket és betétekkel kombinált megtakarítási termékeket, melyek csak a tartós betéti szerződés keretében érhetőek el, a tartós betéti szerződés keretében a 9BB és 9BO táblákkal megegyező segédtáblákba kell rögzíteni az azokra vonatkozó kitöltési útmutató szerint.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) Konstrukció teljes megnevezése cellában a tartós betéti szerződés teljes megnevezését vagy fantázianevét kell szerepeltetni, amely a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a hirdetményekben használt megnevezésekkel megegyezik.
A c) Minimálisan elhelyezendő összeg (Ft) cellában a számla megnyitásához minimálisan szükséges összeget kell feltüntetni, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül.
d1) Kamatozás típusa az idő függvényében: A cella nem töltendő.
A d2) cellában kell megjelölni a tartós betéti szerződés kamatozási típusát, azaz hogy a tartós betéti számlán elhelyezett összeg kamatozása az összeg függvényében „sávos”, „lépcsős” vagy „egyszerű”.
–    Sávos: az összeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.
–    Lépcsős: az adott összeghatár felett a megtakarítás teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint kamatozik.
–    Egyszerű: az összeg függvényében nincs eltérés a betéti számlán elhelyezett összeg után fizetett kamatban.
Az e) Kamatozás jellege cellában kell megadni, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt „fix”, „változó” vagy „változtatható”.
Fix kamat esetén a lekötés futamideje alatt nem változik a kamatláb. Változó kamatozást abban az esetben kell megadni, ha a hirdetményben előre rögzített tényező függvényében, annak változásakor automatikusan módosul a kamatláb mértéke a hirdetményben közzétett módon. Ha a betét kamatlába a futamidő alatt a hitelintézet döntése alapján, előre nem szabályozott módon módosítható, akkor a kamatozás jellegeként a változtatható típust kell megjelölni.
Az f1)–f2) cellák a tartós betéti szerződés keretében elérhető legkisebb és legnagyobb EBKM értékeit jelenítik meg százalékos formában, numerikusan, két tizedes pontossággal, a %-jel feltüntetése nélkül. Az itt szereplő minimális és maximális EBKM értékeket a program automatikusan feltölti a termékhez kapcsolódó kamatozási segédtábla legkisebb és legnagyobb értékeivel.
A g) Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell a kamatozással és EBKM-mel kapcsolatos megjegyzéseket megjeleníteni (pl. kamatszámítás módja, kamatjóváírás gyakorisága). A kamatszámítással összefüggő információk egy részét a kamatozási segédtábla tartalmazza. Mivel a segédtábla számszerűsített kamatokat jelenít meg, itt lehet a változó, illetve változtatható kamatozással kapcsolatos tájékoztatást is megadni (pl. referencia kamatra vonatkozó adatok). Ha adott feltételek teljesülése estén (nem akciós) bónusz/prémium kamat is jár az általánosan érvényes alapkamaton felül, annak feltételei is ide kerülnek.
A h1)–h2) cellában a számlavezetési díjat kell bemutatni.
A h1) cellában kell a számlavezetési díj mértékét forintban, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül szerepeltetni. (Amennyiben a számlavezetés díjmentes, a cellában a 0 érték tüntetendő fel.)
A h2) cellában kell megadni a számlavezetési díj gyakoriságát, azaz, hogy a számlavezetési díj „havonta”, „negyedévente”, „félévente” vagy „évente” esedékes. Az i) cellában kell feltüntetni a tartós betéti szerződéshez szorosan kapcsolódó tranzakciós és egyéb díjak mértékét (pl. indítható betétlekötés díja, betétfeltörés díja, saját számlára történő átvezetés díja, TBSZ megszüntetése esetén kifizetéshez kapcsolódó díjak, számlakivonat postázása).
A j) cellában kell feltüntetni a tartós betéti szerződés igénybevételének feltételeit (pl. számlavezetés szükségessége).
A k) Egyéb megjegyzések cellában jeleníthetők meg azok a speciális paraméterek, jellemzők, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra és nem az akciós kedvezményekkel kapcsolatosak (pl.: adófizetési kötelezettség bemutatása, kapcsolódó biztosítás).
Az l1)–l5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
Az l1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
Az l2) cellában a konstrukcióhoz kapcsolódó kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott. A részletes leírásnak minimum utalás formájában ki kell terjednie az akció lezárultával elérhető (nem akciós) kamatozás legfontosabb szabályaira is.
Az l3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az l4)–l5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, az l5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
Az m) cellában a hitelintézet honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz, vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
Az n) cellában kell a tartós betéti szerződés keretében elérhető betéti és kombinált megtakarítási termékeket felsorolni, vagy a termékek körére utalni (pl. ha a TBSZ keretében elérhető a betéti termékek teljes köre, akkor elegendő erre utalni).
Itt kell a „Meglevő termék hozzáadása” funkció segítségével a termékkód alapján kiválasztani a TBSZ keretében és önállóan is elérhető, korábban a 9BB és 9BO táblákban már rögzített betéti és kombinált megtakarítási termék(ek)et. Amennyiben a kapcsolódó betéti vagy kombinált megtakarítási termék(ek) csak a TBSZ keretében érhetőek el, azok rögzítését is itt kell elvégezni. Az „Új altermék felvétele” gomb választásával a termékeket a 9BB és 9BO táblákkal megegyező segédtáblákba kell rögzíteni az azokra vonatkozó kitöltési útmutató szerint.
Az o1)–o3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
A kamatozási segédtábla kitöltése
Minden, a főtáblában szereplő tartós betéti szerződéshez kapcsolódik egy, a tartós betéti számla látra szóló kamatával kapcsolatos információkat tartalmazó segédtábla.
A segédtáblában kell megadni az eltérő összegekre vonatkozó éves kamatszinteket, valamint EBKM értékeket.
A segédtábla és a főtábla között a termékkód teremt kapcsolatot. A segédtábla alkalmas mind az egyszerű, mind a sávos, mind a lépcsős kamatozású termékek kondícióinak megadására.
A tábla oszlopai a különböző megtakarítási összeghatárok megadását teszik lehetővé. Az első oszlopban kell feltüntetni az elhelyezhető összeg minimumát. Ha a megtakarítási összeg maximumára nincs előírás, a segédtáblában a „Nincs felső határ” opciót kell kiválasztani.
A tábla sorában a szöveges mezőben a „Látra szóló kamat” szöveget kell feltüntetni.
Az oszlopok és a sorok száma tetszőlegesen bővíthető.
A segédtábla numerikus kamatértékeket kell, hogy tartalmazzon (2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül). A látra szóló kamathoz kapcsolódó megjegyzéseket (pl. alkalmazott referenciakamat, arra vonatkozó szabály) a 9BT főtábla i) cellájában lehet szerepeltetni. Ha a látra szóló kamat felett lehetőség van kamatprémium/bónuszkamat elérése is, akkor ezt a segédtáblában a látra szóló kamat cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet megjeleníteni.
Az egyes kamatértékek mellett minden egyes esetben az EBKM-t is fel kell tüntetni két tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül, a vonatkozó jogszabály előírásait betartva. Az EBKM-hez kapcsolódó megjegyzéseket az EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet szerepeltetni.
9BZ, F9BZ Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Megtakarítási számla
A jelentés vonatkozásában megtakarítási számlának tekintjük az olyan termékeket, ahol a számlanyitás általános célja az értékmegőrzés, illetve a vagyon gyarapítása, azonban nincs meghatározott lekötési idő, a számla jelleg dominál, továbbá a számla nem meghatározott célt szolgál.
Nem kell a táblában szerepeltetni a meghatározott célt szolgáló számlákat (pl. Start-számla, társasházi felújításra vonatkozó megtakarítási számla, iskolai osztályoknak szóló megtakarítási számla, nyugdíj-előtakarékossági számla, gyámhatósági számla).
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) Konstrukció teljes megnevezése cellában a megtakarítási számla teljes megnevezését vagy fantázianevét kell szerepeltetni, amely a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a hirdetményekben használt megnevezésekkel megegyezik. Amennyiben azonos konstrukció eltérő alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), a megkülönböztető jellemzőt javasolt feltüntetni a termék, termékvariáció megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a megtakarítási számla nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját).
A d1)–d2) cellákban a számlán meghatározott időközönként minimálisan elhelyezendő összeget kell feltüntetni.
A d1) cellában kell feltüntetni a rendszeresen megtakarítandó összeg minimumát a számla devizanemében, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül. A d2) cellában kell megadni a megtakarítási számlán minimálisan elhelyezendő összeg elvárt gyakoriságát, azaz hogy „havonta”, „negyedévente”, „félévente”, „évente” kell a számlán a minimális megtakarítási összeget elhelyezni.
Amennyiben nincs erre vonatkozó előírás, a d1) cellában a „0”, a d2) cellában a „tetszőleges” szöveg a kiválasztandó.
Az e1)–e4) cellákban kell megadni a kamatozásra vonatkozó információkat.
Az e1) cellában kell feltüntetni a kamatfizetés gyakoriságát, azaz, hogy a pénzügyi szolgáltató „havonta”, „negyedévente”, „félévente” vagy „évente” írja jóvá a megtakarítási számlán a kamat összegét.
e2) Kamatozás típusa az idő függvényében: A cella nem töltendő.
Az e3) cellában kell megadni, hogy a megtakarítási számla kamatozási típusa az összeg függvényében „sávos”, „lépcsős” vagy „egyszerű”:
–    Sávos: az összeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.
–    Lépcsős: az adott összeghatár felett a megtakarítás teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint kamatozik.
–    Egyszerű: az összeg függvényében nincs eltérés a számlán elhelyezett összeg után fizetett kamatban.
Az e4) cellában kell feltüntetni a kamatozás jellegét azaz, hogy a kamat mértéke a futamidő alatt „fix” „változó” vagy „változtatható”.
Fix kamat esetén a lekötés futamideje alatt nem változik a kamatláb. Változó kamatozást abban az esetben kell megadni, ha a hirdetményben előre rögzített tényező függvényében, annak változásakor automatikusan módosul a kamatláb mértéke a hirdetményben közzétett módon. Ha a betét kamatlába a futamidő alatt a hitelintézet döntése alapján, előre nem szabályozott módon módosítható, akkor a változtatható típust kell megadni a kamatozás jellegeként.
Az f1)–f2) cellák a megtakarítási számlán elérhető legkisebb és legnagyobb EBKM értékeket jelenítik meg, numerikusan, két tizedes pontossággal, %-jel feltüntetése nélkül. Az itt szereplő minimális és maximális EBKM értékeket a program automatikusan feltölti a termékhez kapcsolódó kamatozási segédtábla legkisebb és legnagyobb értékeivel.
A g) cellában kell a kamatszámítással, EBKM-mel kapcsolatos megjegyzéseket megjeleníteni (pl. referencia kamatra vonatkozó adatok, kamatperiódus hossza, kamatszámítás módja, felmondásnál alkalmazott kamatláb). A kamatszámítással összefüggő információk egy részét a kamatozási segédtábla tartalmazza. Mivel a segédtábla számszerűsített kamatokat jelenít meg, itt lehet a változó, illetve változtatható kamatozással kapcsolatos tájékoztatást is megadni (pl. amennyiben a termék báziskamathoz kötött, az ezzel kapcsolatos információ is megjeleníthető). Ha adott feltételek teljesülése estén (nem akciós) bónusz kamat is jár az általánosan érvényes alapkamaton felül, annak feltételei is ide kerülnek.
A h1)–h5) cellákban a számlavezetéshez kapcsolódó költségeket kell bemutatni.
A h1) cellában kell szerepeltetni a számla megnyitásának díját.
A h2) cellában a számlavezetés díját kell feltüntetni. Amennyiben különböző feltételek teljesülése esetén eltérő számlavezetési díjakat ír elő a hitelintézet, azok részletes bemutatására is itt van lehetőség.
A h3) cellában kell a rendszeres számlakivonat költségét bemutatni.
A h4) cellában a számlacsomag váltásának díját kell megadni.
A h5) cella a megtakarítási számla megszüntetéséhez kapcsolódó költségek (számlazárási díj) bemutatására szolgál.
Az i1)–i7) cellákban kell feltüntetni a megtakarítási számla használatához kapcsolódó tranzakciós díjakat.
Az i1) cellában a megtakarítási számlára történő készpénzbefizetés díját kell bemutatni.
Az i2) cellában kell megjeleníteni a főszámlára, a pénzügyi intézménynél vezetett másik saját számlára történő átvezetés díját.
Az i3) cellában kell bemutatni a pénzügyi intézményen belüli átvezetés/átutalás díját (eltérő ügyfélszámlára).
Az i4) cellában kell a pénzügyi intézményen kívüli átutalás díját megjeleníteni.
Az i5) cellában kell a visszavont/módosított tételekre vonatkozó költségeket feltüntetni.
Az i6) cellában feltüntetendő a pénztárból történő készpénzfelvétel díja.
Az i7) cellában kell feltüntetni azon egyéb díjakat, melyek a fent megnevezett díjakon felül a megtakarítási számla használatához kapcsolódnak.
A j1)–j3) cellákban kell a megtakarítási számlához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat feltüntetni.
A j1) cellában kell a haláleseti rendelkező megadására vonatkozó információkat, költségeket bemutatni. A j2) cellában kell a rendelkezőre, illetve a társtulajdonos módosítására vonatkozó információkat, költségeket bemutatni. A j3) cellában kell a megtakarítási számlához kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, valamint díjait, költségeit feltüntetni (pl. elektronikus szolgáltatások).
A k) cellában kell szerepeltetni a megtakarítási számla igénybevételi feltételeit (pl. számla nyitásához szükséges minimális összeg, szolgáltatónál vezetett folyószámla).
Az l) cellában jeleníthetők meg azok a speciális paraméterek, jellemzők, amelyek az előző cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra.
Az m1)–m5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és időtartamára vonatkozó adatokat.
Az m1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.
Az m2) cellában a konstrukcióhoz kapcsolódó kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetőségek egyidejű igénybevétele valamely szempontból korlátozott. A részletes leírásnak minimum utalás formájában ki kell terjednie az akció lezárultával elérhető (nem akciós) kamatozás legfontosabb szabályaira is.
Az m3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az m4)–m5) cellákban feltüntetendő az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, a m5) cellában ezt szövegszerűen kell jelezni („visszavonásig”).
Az n) cellában a hitelintézet honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában a hirdetményhez vezető hiperhivatkozást kell megadni.
Az o1)–o3) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának közvetlen elérhetőségeit, akit szükség esetén a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplő információk nem jelennek meg a fogyasztók által is látható felületen.
A kamatozási segédtábla kitöltése
Minden, a főtáblában szereplő megtakarítási számlához kapcsolódik egy, a számla kamatozásával kapcsolatos információkat tartalmazó kamatozási segédtábla.
A segédtáblában kell megadni az eltérő összegek és különböző feltételek (pl. havi megtakarítás összege) teljesülése esetén elérhető éves kamatszinteket, valamint EBKM értékeket.
A segédtábla és a főtábla között a termékkód teremt kapcsolatot. A segédtábla alkalmas mind az egyszerű, mind a sávos, mind a lépcsős kamatozású termékek kondícióinak megadására.
A tábla oszlopai különböző megtakarítási összeghatárok megadását teszik lehetővé a megtakarítási számla nyilvántartásának devizanemében. Ha az elhelyezhető összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de arra kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell megadni. Ha az elhelyezhető megtakarítási összeg maximumára nincs előírás, a segédtáblában a „Nincs felső határ” opciót kell kiválasztani.
A tábla soraiban lekötési időszakok hiányában a kamatra kiható egyéb feltételeket kell feltüntetni (pl. ha a havi megtakarított összeg vagy a havi terhelések számának, illetve egyéb feltételek függvényében eltérő a kamat, azokat itt lehet szerepeltetni).
Az oszlopok és a sorok száma tetszőlegesen bővíthető.
A segédtábla numerikus kamatértékeket kell, hogy tartalmazzon (2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül). A kamat képzésével kapcsolatos információkat a termék 9BZ főtáblájának g) cellájában lehet szerepeltetni. Ha a látra szóló kamat felett lehetőség van kamatprémium/bónuszkamat elérése is, akkor annak feltételeit és mértékét/mértékeit a segédtáblában a látra szóló kamat cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet megjeleníteni.
Az egyes kamatértékek mellett minden egyes esetben az EBKM értéket is fel kell tüntetni két tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül, a vonatkozó jogszabály szerint. Az EBKM-hez kapcsolódó megjegyzéseket az EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet szerepeltetni.
II.3. Teljességi nyilatkozat
A teljességi nyilatkozat küldésével a pénzügyi intézmény nyilatkozik arról, hogy a beküldött termékek adatai a nyilatkozat megtétele napján naprakészek és az adatok egyeznek a mindenkori aktuális kondíciós listában szereplő termékadatokkal. A teljességi nyilatkozatot a pénzügyi intézménynek nem terméktípusonként, hanem szolgáltatásonként („Hitel- és pénzügyi lízing termékbejelentő”, valamint „Betéti és megtakarítási termékbejelentő” szolgáltatás) kell megküldeni. A teljességi nyilatkozatot havonta, a tárgyhónapot követő 5. munkanapig kell a Felügyelet részére megküldeni, a „Teljességi nyilatkozat megküldése” elnevezésű gomb választásával.
Nem kell teljességi nyilatkozatot tenni azon pénzügyi intézménynek, mely korábban minden hitel- és pénzügyi lízing, illetve betéti és megtakarítási termékre vonatkoztatva nemleges jelentést küldött.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére