• Tartalom

42/2012. (V. 3.) VM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról1

2012.05.06.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2012. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint.”

2. § (1) Az R. 2. § (2) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg lép.

(2) Az R. 2. § (2) bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, az 5. § (2), (6) és (7) bekezdésében, a 6. §-ában, a 7. § (1)–(3) bekezdésében az „MgSzH” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg lép.

(3) Az R. 6. §-ában és a 8. § (2) bekezdésében az „MgSzH-hoz” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hez” szöveg lép.

(4) Az R. 2. számú mellékletének 7. és 8. pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szövegrész lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. §-a alapján hatályát vesztette 2012. május 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére