• Tartalom

44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet

44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet

a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről1

2015.01.01.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott megyei munkaügyi központok illetékessége az adott megyére, a fővárosi munkaügyi központ illetékessége a fővárosra terjed ki.

(2) A megyei kormányhivatal járási hivatalai, valamint a fővárosi kormányhivatal kerületi hivatalai munkaügyi kirendeltségeinek illetékességét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A hajléktalan álláskeresők ügyeiben – az ügyfél nyilatkozata alapján – a főváros egészére kiterjedően a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége (Székhelye: 1096 Budapest IX. Haller u. 6.) eljárhat.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § és a 2. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

3. §3

4. §4

1. melléklet a 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelethez5

1

A rendeletet a 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 27/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §-a alapján nem lép hatályba.

6

A 2. melléklet a 27/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére