• Tartalom

2012. évi XLVIII. törvény

2012. évi XLVIII. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról1

2012.05.23.

1. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában a

a) „Magyar Export-Import Bank Zrt. 25%+1 szavazat” szövegrész helyébe a „Magyar Export-Import Bank Zrt. 100%”,

b) „Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 25%+1 szavazat” szövegrész helyébe a „Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 100%”

szöveg lép.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

3. § Az 1. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 22. A törvény a 2. § alapján hatályát vesztette 2012. május 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére