• Tartalom

49/2012. (X. 8.) BM rendelet

49/2012. (X. 8.) BM rendelet

a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról1

2012.10.09.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 13. pontjában, valamint (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 3. pontjában az „az R.-ben és az U.-ban” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló BM rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint a 6/2001. (VII. 24.) TNM utasításban (a továbbiakban: U.)” szöveg lép.

(2) Az R. 16. § (3) bekezdésében és 19. § (2) bekezdésében az „az U.-ban az U.-ban” szövegrész helyébe „az U.-ban” szöveg lép.

(3) Az R. 18. § (3) bekezdésében az „az OKTF” szövegrész helyébe az „a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTF)” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § b) pontjában a „ ; valamint” szövegrész,

d) 3. § (1) bekezdésében az „– az 1. mellékletben meghatározott követelményeken kívül –” szövegrész,

h) 29. § (1) bekezdésének záró szövegrészében az „a rendészeti szakvizsgát letenni,” szövegrész,

ia) az „a 3. § (1) bekezdésétől eltérően rendészeti szakvizsga,” szövegrész, és

ib) az „a 3. § (1) bekezdésében,” szövegrész,

l) 29. § (1d) bekezdésében az „a rendészeti szakvizsga letétele, valamint” szövegrészek,

m) a 29. § (2) bekezdésében az „RSZB elnöke, valamint az” szövegrész,

na) az „az RSZB elnöke, valamint” szövegrész,

nb) a „rendészeti szakvizsgáztatásra vagy” szövegrész és

nc) „az RSZB vagy” szövegrész, valamint

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére