• Tartalom

50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.01.01.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében az 1957. évi 53. törvényerejű rendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. tvr. 15. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény végrehajtásáról szóló 1020/1974. (V. 14.) MT határozat 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényt módosító 1986. évi IV. törvény 39. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az 1974. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 1020/1974. (V. 14.) MT határozat 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló, 1986. évi 14. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, 41. § d) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a 114. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 9. § (3) bekezdésében, továbbá a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, – az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2000. évi XLIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés a) és c)–f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 2002. évi XLV. törvény 37. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 73. § s) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) pontjában adott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés j) pontjában, valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. § tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a honvédelmi miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a honvédelmi miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. § tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés a) és c)–f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés a) és c)–f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában és 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése a) és c)–f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a 28. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában és 27. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a 29. § tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b)–g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b–c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a 31. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet módosítása

1. § A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet

a)–b)2

c) 2. § (3) bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt (a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

d)3

e) 8. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „gyámhivatalt” szöveg,

f)4

g) 8. § (3) bekezdésében a „gyámhatósághoz” szövegrész helyébe a „gyámhivatalhoz” szöveg,

i)5

j) 17. §-ában a „gyámhatóságnak” szövegrész helyébe a „gyámhivatalnak” szöveg

lép.

2. A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló
1/1960. (IV. 13.) IM rendelet módosítása

2. § A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal” szöveg lép.

3. A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló
4/1966. (IV. 15.) IM rendelet módosítása

3. § A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (IV. 15.) IM rendelet

a)–b)6

c) 9. §-ában a „gyámhatóságra” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalra” szöveg

lép.

4. A Családjogi törvény végrehajtásáról és az átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló
7/1974. (VI. 27.) IM rendelet módosítása

4. § A Családjogi törvény végrehajtásáról és az átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM rendelet 14. §-ában, 17. §-ában, 19. §-ában és 22. §-ában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal” szöveg lép.

5. A családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet módosítása

5. § A családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet

a) 15. §-ában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal)” szöveg,

b) 36. §-ában a „gyámhatóságnak” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatalnak” szöveg,

c) 39. § (2) bekezdésében, 48. § (1) és (3) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal” szöveg

lép.

6. A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában,
az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

6. § A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet

a)7

b) 2. § d) pontjában a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt (a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében és 14. §-ában a „gyámhatósághoz” szövegrész helyébe a „gyámhivatalhoz” szöveg,

d) 13. § (1)–(2) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg

lép.

7. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

7. § A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet

a) 18. § (4) bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt (a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

b) 203. § (1) bekezdés c) pontjában a „körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjének” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)”,

c) 203. § (7) bekezdésében a „jegyzőt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,

d) 208. § (1) bekezdés a) pontjában a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „gyámhivatalt” szöveg,

e) 259. § (2) bekezdésében az „okmányirodán” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál” szöveg

lép.

8. A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló
32/1996. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

8. § (1) A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: NESZAr.)

a)8

b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában és 2. § (3) bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal” szöveg

lép.

(2)9

9. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél 2/1999. (II. 11.) IM rendelet módosítása

9. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 17. §-ában az „a területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézete” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg lép.

10. Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló
58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

10. § Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „körzetközponti jegyző által működtetett” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) szervezeti egységeként működő” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében a „köztisztviselőt” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőt” szöveg,

c)10

d) 2. § (2)–(3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és a 3. melléklet 1. h) pontjában a „körzetközponti jegyző” szövegrész helyébe a „járási hivatal vezetője” szöveg,

e)11

f) 1. melléklet 2. pontjában a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg

g) 1. melléklet 3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3 pontjában, a 4. melléklet 1.1 pontjában a „jegyző” szövegrész helyébe a „járási hivatal vezetője” szöveg,

h) 1. melléklet 4.1 pontjában a „polgármesteri hivatalból” szövegrész helyébe a „járási hivatalból” szöveg

i) 1. melléklet 4.3 és 4.4 pontjában a „jegyzőnek” szövegrész helyébe a „járási hivatal vezetőjének” szöveg,

j)12

k) 2. mellékletében az „okmányirodai-önkormányzati” szövegrész helyébe az „okmányirodai-járási hivatali” szöveg,

l) 3. melléklet 1. a) pontjában a „körzetközponti jegyzők által a települési (fővárosi kerületi) önkormányzat polgármesteri hivatalának” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg

lép.

11. A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló
26/2000. (IX. 27.) BM rendelet módosítása

11. §13

12. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi kezdeményezésen szóló 29/2000. (X. 27.) BM rendelet módosítása

12. § (1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi kezdeményezésen szóló 29/2000. (X. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: Hnépszr.) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minden településen önálló helyi választási iroda működik. Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken a helyi választási iroda feladatait a közös önkormányzati hivatal jegyzőjének vezetésével működő választási iroda látja el.”

(2)14

13. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 19.) IM rendelet módosítása

13. § A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 19.) IM rendelet

a) 31. § (1) bekezdésében a „gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt” szöveg,

b) 93/B. § (3) bekezdésében a „körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjének” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg

lép.

14. Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet módosítása

14. § Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében a „jegyzőt” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát” szöveg lép.

15. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosítása

15. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

a)15

b) 11. § (3) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

c)–d)16

e)–h)17

i)–k)18

l)19

m) 7. melléklet 6. pontjában az „okmányirodai” szövegrész helyébe az „okmányirodát működtető járási hivatal székhelyén működő” szöveg,

n)20

o)21

lép.

16. A büntetőeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján történő értesítés szabályairól szóló
8/2003. (IV. 24.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

16. § A büntetőeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján történő értesítés szabályairól szóló 8/2003. (IV. 24.) IM–BM–PM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében a „gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt” szöveg lép.

17. A személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban szóló
9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

17. § A személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban szóló 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes 4. § (5) bekezdésében a „Munkaügyi Központ kirendeltsége” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltsége” szöveg lép.

18. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

18. § A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 92. § (1) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei (fővárosi) intézetét” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal megyei (fővárosi) népegészségügyi szakigazgatási szervét” szöveg lép.

19. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

19. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

a) 34. § (1) bekezdés bevezető szövegében a „szolgálattal és a megyei” szövegrész helyébe a „szolgálattal, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatallal (a továbbiakban: járási gyámhivatal) és a szociális és” szöveg,

b) pontjában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási gyámhivatal” szöveg,

c) 34. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

d) 34. § (2) bekezdésben a „gyámhatóságnál” szövegrész helyébe a „gyámhivatalnál” szöveg,

e) 35. § (3) bekezdésben a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „gyámhivatalt” szöveg

lép.

20. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló
36/2003. (X. 3.) IM rendelet módosítása

20. § A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében a „gyámhatóságnál” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál (a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésében a „gyámhatóságnál” szövegrész helyébe a „gyámhivatalnál” szöveg

lép.

21. Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

21. § Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet

a)–b)22

c)23

d)24

lép.

22. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról szóló 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet módosítása

22. § (1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról szóló 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: Népszr.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A népszavazás informatikai rendszerét (Integrált Választási Szolgáltató Rendszer, a továbbiakban: informatikai rendszer) – állami feladatként – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) a fővárosi és megyei kormányhivatal közreműködésével működteti. Az informatikai rendszer a KEKKH-ban, a területi választási irodákban (a továbbiakban: TVI), a fővárosi és megyei kormányhivatalban, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egységében működő számítógépparkra, a többi településen az anyakönyvi feladatokhoz telepített, a KEKKH számítóközpontjával hálózati kapcsolatban lévő számítógépes munkaállomásokra épül.”

(2) A Népszr.

a)25

b) 1. § (8) bekezdésében, 4., 6. és 8. §-ában az „Az okmányirodával rendelkező település” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település” szöveg,

c) 2. §-ában a „Körjegyzőséghez tartozó” szövegrész helyébe a „Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó” szöveg,

d)–g)26

lép.

23. Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről és elszámolási rendjéről szóló 1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet módosítása

23. § Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről és elszámolási rendjéről szóló 1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet

a)27

b) 3. § (1) bekezdésében a „(körjegyzőség esetén a körjegyzőség)” szövegrész helyébe a „(közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal)” szöveg,

c)–f)28

h) 1. mellékletének 2.03. pontjában a „körjegyzőséghez” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatalhoz” szöveg,

i) 1. mellékletének 2.32. pontjában a „körjegyzőségekben” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatalban” szöveg,

j) 2. mellékletének 2.4. pontjában a „körjegyzőséget” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatalt” szöveg

lép.

24. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak választásán történő végrehajtásáról szóló 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet módosítása

24. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak választásán történő végrehajtásáról szóló 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az „Az okmányirodával rendelkező település” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település” szöveg,

b) 6. §-ában a „Körjegyzőséghez tartozó” szövegrész helyébe a „Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó” szöveg,

c)–d)29

lép.

25. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosítása

25. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet (a továbbiakban: Ogyr.)

a) 5. §-ában a „Körjegyzőséghez tartozó” szövegrész helyébe a „Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó” szöveg,

b)–d)30

lép.

26. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

26. § Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

a) 4. § e) pontjában a „körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: körzetközponti jegyző)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 4. § g) pontjában, 5. §-ában, 7. §-ában, 9. § (3) bekezdésében, 11. §-ában a „körzetközponti jegyző” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

c) 5. §-ában a „körzetközponti jegyzőnél” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg,

d) 6. §-ában, 9. § (2) bekezdésében a „körzetközponti jegyzőnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg

lép.

27. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet módosítása

27. § (1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: Önkr.) 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település HVI-je a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője által kiadott vészhelyzeti forgatókönyv szerint ellátja az adatbeviteli teendőket.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település HVI-jének vezetője a választási feladatok határidőre történő és biztonságos végrehajtásának biztosítása érdekében megteszi a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó hivatali egysége nyitvatartási rendjének rendkívüli módosításához szükséges intézkedéseket.”

(2) Az Önkr.

a) 5. § (1) bekezdésében a „Körjegyzőséghez tartozó” szövegrész helyébe a „Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó” szöveg,

b)31

lép.

(3)32

28. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet módosítása

28. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet

a)–b)33

c) 3. § (2) bekezdésében, 11.§ c) és i) pontjában, 1. melléklet 2.03. pontjában, 4. melléklet 2.03. pontjában a „körjegyzőség esetén a körjegyzőség” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal” szöveg,

d)34

e) 6. § (1) bekezdésében az „Az okmányirodával rendelkező HVI vezetője” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település HVI-jének vezetője” szöveg,

f)–g)35

h) 1. melléklet 1.02.02. pontjában, 4. melléklet 1.02.02. pontjában a „körjegyzőségi” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatali” szöveg,

i) 1. melléklet 1.02.03. pontjában, 4. melléklet 1.02.03. pontjában a „körjegyzőségi HVI” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatali HVI” szöveg,

j) 1. melléklet 1.02.03. pontjában, 4. melléklet 1.02.03. pontjában a „körjegyzőségi hivatal” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatal” szöveg,

k) 1. melléklet 1.21.04. pontjában az „okmányirodai feldolgozó központ részére, okmányirodánként” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település HVI-jében” szöveg,

l) 1. melléklet 2.05. pontjában és 4. melléklet 2.05. pontjában a „körjegyzőségnél” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatalban” szöveg,

n) 1. melléklet 2.31. pontjában a „körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatalhoz” szöveg,

o)–p)36

q) 5. melléklet 2.4. pontjában a „körjegyzőséget” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatalt” szöveg

lép.

29. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

29. § A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet mellékletének 3.2. pontjában a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnak (a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg lép.

30. A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosítása

30. § (1) A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet (a továbbiakban: TszámR.) 2. § (3) bekezdés bf)–bg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők]

bf) a járást,
bg) a kistérséget”

(2) A TszámR. 2. § (3) bekezdés bi)–bj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők]

bi) a régiót,
bj) agglomerációt”

(3) A TszámR. 2. § (3) bekezdés bs) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők]

bs) a NUTS szintet”

(4) A TszámR. 1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A TszámR. 2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

31. A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosítása

31. § (1) A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: SszámR.) 2. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(2) Az SszámR. 4. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

32. Záró rendelkezések

32. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

33. § Hatályát veszti

a) az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „ , illetve az okmányiroda illetékességi területén ellátandó lakosságszámhoz” szövegrész,

b)–c)37

1. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez


Adatszerkezet
a választójoggal nem rendelkező
korlátozott belátási képességű személy adatairól

Ssz.

Mező neve

Típusa

Hossza

Megjegyzés

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

A küldő járási gyámhivatal neve (településnév)

A

23

 

2.

A küldő szerv(ezet) azonosítója

A

6

Pl. ASDFG

3.

Személyi azonosító

N

11

 

4.

Házassági neve (családi név rész)

A

25

 

5.

Házassági neve (első utónév része)

A

15

 

6.

Házassági neve (második utónév része)

A

15

 

7.

Születési családi neve

A

25

 

8.

Születési első utóneve

A

15

 

9.

Születési második utóneve

A

15

 

10.

Választójogból kizárás oka

A

1

1= korlátozás esetén

 

 

 

 

üres = korlátozás törlése esetén

11.

Választójogból kizárás kezdete

N

8

EEEEHHNN

12.

A kizárást elrendelő bíróság neve

A

67

EEEEHHNN

13.

A határozat ügyiratszáma

A

22

 

14.

A határozat kelte

N

8

EEEHHNN

15.

A határozat jogerőre emelkedésének dátuma

N

8

EEEEHHNN

16.

A rögzítés dátuma

N

8

EEEEHHNN

17.

Rögzítő neve, jele

A

3

balra igazított

18.

Rögzítés hete

N

4

EEWW

19.

Bizonylat száma

A

10

 


2–4. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez38

5. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez


1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


1.1. A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét
és számjelét tartalmazza a 2013. január 1-jei állapotnak megfelelő
államigazgatási területi beosztás szerint.

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:
– településazonosító törzsszám (1–5. pozíció),
– csoportképző ismérvek sorozata (6–46. pozíció).

    Fejezet    Pozíció    Megnevezés

 

 

    1.2.1.    1–5    A településazonosító törzsszám,
             ebből az 5. a CDV-szám

    1.2.2.    6–11    A területi jelzőszám:
    1.2.2.1.        6–7    A megyekód
    1.2.2.2.        8–9    A főváros kerületeinek kódja
    1.2.2.3.        10    A település jogállásának kódja
    1.2.2.4.        11    A megyeszékhely kódja

    1.2.3    12–13    A jogállás 2005 kódja

 

    1.2.4.     14–17    A járás kódja

    1.2.5.    18    A statisztikai nagyrégió kódja

    1.2.6.     19    A régiókód

    1.2.7.    20–23    Az agglomeráció kódja

    1.2.8.    24–26    A mezőgazdasági tájkörzet kódja

 

 

Fejezet    Pozíció     Megnevezés

 

    1.2.9.    27    A szőlőtermőtáj kódja

 

    1.2.10.    38–29    A borvidék kódja

    1.2.11.    30–31    A vállalkozási övezet kódja

    1.2.12.    32–33    Az idegenforgalmi régió kódja

    1.2.13.    34–35    Az üdülőkörzet kódja

    1.2.14.    36–37    A világörökségi helyszín kódja

 

    1.2.15.    38–39    A nemzeti park kódja

 

    1.2.16.    40–46    A NUTS-kód
1.2.1. A településazonosító törzsszám
A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.


A törzsszám használata:
A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető, és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza.


1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

– megyekód,
– a főváros kerületeinek kódja,
– a település jogállásának kódja, és
– a megyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A megyekód

A megyekód – a területi jelzőszám első két számjegye – Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód – a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye – a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.


1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A település jogállása kód – a területi jelzőszám ötödik számjegye – a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A megyeszékhely kódja

A megyeszékhely kód – a területi jelzőszám hatodik számjegye – a megyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki.
Az 1-3. pozíció a járáshoz való tartozást
A 4.. pozíció járási központokat jelöli.1.2.5. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A régiókód

A települések régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.


1.2.7. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2–3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg
– az agglomeráció központját,
– az agglomeráció társközpontjait,
– az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.8. A mezőgazdasági tájkörzet kódja

A települések mezőgazdasági tájkörzetbe való tartozását hárompozíciós kód fejezi ki.

Az 1. pozíció a makrokörzet kódja (egyszerű sorszám 1-től 9-ig).
A 2. pozíció a mezokörzet sorszáma a makrokörzeten belül.
A 3. pozíció a mikrokörzet sorszáma a megyén belül.

1.2.9. A szőlőtermőtáj kódja


A települések szőlőtermőtájba való sorolását 1 pozíciós kód fejezi ki.

1.2.10. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását 2 pozíciós kód fejezi ki.

1.2.11. A vállalkozási övezet kódja
A települések vállalkozási övezetekbe való sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. Az idegenforgalmi régió kódja

A települések idegenforgalmi régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. Az üdülőkörzet kódja

Az üdülőkörzet kódja a települések kiemelt üdülőkörzetekbe sorolására nyújt információkat két pozícióban.


1.2.14. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A nemzeti park kódja

A települések nemzeti parkokhoz való besorolását egypozíciós kód fejezi ki..


1.2.16. A NUTS-kód

A területi számjelben – a NUTS rendszernek megfelelően – hétpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a járások szintjéig azonosítjuk a településeket.
Budapestet ebben a rendszerben egy egységnek tekintjük.
2.

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. A megyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája (STAR T03)

Budapest    01
Baranya megye    02
Bács-Kiskun megye    03
Békés megye    04
Borsod-Abaúj-Zemplén megye    05
Csongrád megye    06
Fejér megye    07
Győr-Moson-Sopron megye    08
Hajdú-Bihar megye    09
Heves megye    10
Komárom-Esztergom megye    11
Nógrád megye    12
Pest megye    13
Somogy megye    14
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye    15
Jász-Nagykun-Szolnok megye    16
Tolna megye    17
Vas megye    18
Veszprém megye    19
Zala megye    20
Országhatáron kívüli tevékenység    21
Az ország területre nem bontható adatai    22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.)
    nómenklatúrája (STAR T37)

    Budapest    I.     kerület    01
    Budapest    II.    kerület    02
    Budapest    III.     kerület    03
    Budapest    IV.    kerület    04
    Budapest    V.     kerület    05
    Budapest    VI.    kerület    06
    Budapest    VII.     kerület    07
    Budapest    VIII.    kerület    08
    Budapest    IX.     kerület    09
    Budapest    X.    kerület    10
    Budapest    XI.     kerület    11
    Budapest    XII.    kerület    12
    Budapest    XIII.     kerület    13
    Budapest    XIV.    kerület    14
    Budapest    XV.     kerület    15
    Budapest    XVI.    kerület    16
    Budapest    XVII.     kerület    17
    Budapest    XVIII.    kerület    18
    Budapest    XIX.     kerület    19
    Budapest    XX.    kerület    20
    Budapest    XXI.     kerület    21
    Budapest    XXII.    kerület    22
    Budapest    XXIII.    kerület    23
    Valamennyi település kódja (Budapesté is)    00
    Nem település (fiktív területi egység)    99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.)

    nómenklatúrája (STAR T38)

 

    Főváros    1

    Megyei jogú város    2

    Város    3

    Község    4

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    9

 

2.4. A megyeszékhely kódjának (1.2.2.4.)
    nómenklatúrája (STAR T39)

    Megyeszékhely    1
    Nem megyeszékhely    2
    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája

(STAR T156)

    Főváros    10
    Megyei jogú város    20
    Város    30
    Nagyközség    41

    Község    42

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    90

2.6. A járás kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

2.6.1. A járás kódja (STAR T150)

 

    Budapest 01. ker.    001

    Budapest 02. ker.    002

    Budapest 03. ker.    003

    Budapest 04. ker.    004

    Budapest 05. ker.    005

    Budapest 06. ker.    006

    Budapest 07. ker.    007

    Budapest 08. ker.    008

    Budapest 09. ker.    009

    Budapest 10. ker.    010

    Budapest 11. ker.    011

    Budapest 12. ker.    012

    Budapest 13. ker.    013

    Budapest 14. ker.    014

    Budapest 15. ker.    015

    Budapest 16. ker.    016

    Budapest 17. ker.    017

    Budapest 18. ker.    018

    Budapest 19. ker.    019

    Budapest 20. ker.    020

    Budapest 21. ker.    021

    Budapest 22. ker.    022

    Budapest 23. ker.    023

    Bólyi járás    024

    Hegyháti járás    025

    Komlói járás    026

    Mohácsi járás    027

    Pécsi járás    028

    Pécsváradi járás    029

    Sellyei járás    030

    Siklósi járás    031

    Szentlőrinci járás    032

    Szigetvári járás    033

    Bácsalmási járás    034

 

    Bajai járás    035

    Jánoshalmai járás    036

    Kalocsai járás    037

    Kecskeméti járás    038

    Kiskőrösi járás    039

    Kiskunfélegyházi járás    040

    Kiskunhalasi járás    041

    Kiskunmajsai járás    042

    Kunszentmiklósi járás    043

    Tiszakécskei járás    044

 

    Békési járás    045

    Békéscsabai járás    046

    Gyomaendrődi járás    047

    Gyulai járás    048

    Mezőkovácsházai járás    049

    Orosházi járás    050

    Sarkadi járás    051

    Szarvasi járás    052

    Szeghalmi járás    053

 

    Cigándi járás    054

    Edelényi járás    055

    Encsi járás    056

    Gönci járás    057

    Kazincbarcikai járás    058

    Mezőcsáti járás    059

    Mezőkövesdi járás    060

    Miskolci járás    061

    Ózdi járás    062

    Putnoki járás    063

    Sárospataki járás    064

    Sátoraljaújhelyi járás    065

    Szerencsi járás    066

    Szikszói járás    067

    Tiszaújvárosi járás    068

    Tokaji járás    069

 

    Csongrádi járás    070

    Hódmezővásárhelyi járás    071

    Kisteleki járás    072

    Makói járás    073

    Mórahalmi járás    074

    Szegedi járás    075

    Szentesi járás    076

 

    Bicskei járás    077

    Dunaújvárosi járás    078

    Enyingi járás    079

    Gárdonyi járás    080

    Martonvásári járás    081

    Móri járás    082

    Polgárdi járás    083

    Sárbogárdi járás    084

    Székesfehérvári járás    085

 

    Csornai járás    086

    Győri járás    087

    Kapuvári járás    088

    Mosonmagyaróvári járás    089

    Pannonhalmi járás    090

    Soproni járás    091

    Téti járás    092

 

    Balmazújvárosi járás    093

    Berettyóújfalui járás    094

    Debreceni járás    095

    Derecskei járás    096

    Hajdúböszörményi járás    097

    Hajdúhadházi járás    098

    Hajdúnánási járás    099

    Hajdúszoboszlói járás    100

    Nyíradonyi járás    101

    Püspökladányi járás    102

 

    Bélapátfalvai járás    103

    Egri járás    104

    Füzesabonyi járás    105

    Gyöngyösi járás    106

    Hatvani járás    107

    Hevesi járás    108

    Pétervásárai járás    109

 

    Esztergomi járás    110

    Kisbéri járás    111

    Komáromi járás    112

    Oroszlányi járás    113

    Tatai járás    114

    Tatabányai járás    115

 

    Balassagyarmati járás    116

    Bátonyterenyei járás    117

    Pásztói járás    118

    Rétsági járás    119

    Salgótarjáni járás    120

    Szécsényi járás    121

 

    Aszódi járás    122

    Budakeszi járás    123

    Ceglédi járás    124

    Dabasi járás    125

    Dunakeszi járás    126

    Érdi járás    127

    Gödöllői járás    128

    Gyáli járás    129

    Monori járás    130

    Nagykátai járás    131

    Nagykőrösi járás    132

    Pilisvörösvári járás    133

    Ráckevei járás    134

    Szentendrei járás    135

    Szigetszentmiklósi járás    136

    Szobi járás    137

    Váci járás    138

    Vecsési járás    139

    Barcsi járás    140

    Csurgói járás    141

    Fonyódi járás    142

    Kaposvári járás    143

    Marcali járás    144

    Nagyatádi járás    145

    Siófoki járás    146

    Tabi járás    147

 

    Baktalórántházai járás    148

    Csengeri járás    149

    Fehérgyarmati járás    150

    Ibrányi járás    151

    Kemecsei járás    152

    Kisvárdai járás    153

    Mátészalkai járás    154

    Nagykállói járás    155

    Nyírbátori járás    156

    Nyíregyházai járás    157

    Tiszavasvári járás    158

    Vásárosnaményi járás    159

    Záhonyi járás    160

 

 

    Jászapáti járás    161

    Jászberényi járás    162

    Karcagi járás    163

    Kunhegyesi járás    164

    Kunszentmártoni járás    165

    Mezőtúri járás    166

    Szolnoki járás    167

    Tiszafüredi járás    168

    Törökszentmiklósi járás    169

 

    Bonyhádi járás    170

    Dombóvári járás    171

    Paksi járás    172

    Szekszárdi járás    173

    Tamási járás    174

    Tolnai járás    175

    

    Celldömölki járás    176

    Körmendi járás    177

    Kőszegi járás    178

    Sárvári járás    179

    Szentgotthárdi járás    180

    Szombathelyi járás    181

    Vasvári járás    182

 

    Ajkai járás    183

    Balatonalmádi járás    184

    Balatonfüredi járás    185

    Devecseri járás    186

    Pápai járás    187

    Sümegi járás    188

    Tapolcai járás    189

    Várpalotai járás    190

    Veszprémi járás    191

    Zirci járás    192

 

    Keszthelyi járás    193

    Lenti járás    194

    Letenyei járás    195

    Nagykanizsai járás    196

    Zalaegerszegi járás    197

    Zalaszentgróti járás    198

 

 

    Budapest, illetve fiktív területi egység

 

 

2.6.2. A járás székhely kódja (STAR T151)

    Nem székhelytelepülés    0
    Székhelytelepülés    1
    Budapest, illetve fiktív területi egység    9

 

 

2.7. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája

(STAR T155)

 

    Közép-Magyarország (Közép-Magyarország)    1

    Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl)    2

    Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld)    3

 

2.8. A régió kódjának (1.2.6.) nómenklatúrája (STAR T50)

    A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyék
(főváros)

 

Közép-Magyarország (Budapest, Pest)    1
Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém)    2
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)    3
Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna)    4
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)    5
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg)    6
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád)    7

 

2.9. Az agglomeráció kódjának (1.2.7.) nómenklatúrája
    (STAR T99, T100, T101)

1. pozíció

Budapesti agglomeráció    0
Vidéki agglomeráció    1
Agglomerálódó térség    2
Nagyvárosi településegyüttes    3
Településegyüttesbe nem tartozó települések    9

 

 

1–3. pozíció


A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)

azonosító két pozíció

    Budapest        000

     Budapesti agglomeráció
     Északi szektor    001
Keleti     szektor    002
Délkeleti szektor    003
Déli     szektor    004
Nyugati szektor    005
     Északnyugati szektor    006

Győri agglomeráció    101
Miskolci agglomeráció    102
Pécsi agglomeráció    103
Balatoni agglomerálódó térség    201
Egri agglomerálódó térség    202
Szombathelyi agglomerálódó térség    203
Zalaegerszegi agglomerálódó térség    204
Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes    301
Debreceni nagyvárosi településegyüttes    302
Kaposvári nagyvárosi településegyüttes    303

Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes    304
Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes    305
Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes    306

Soproni nagyvárosi településegyüttes    307
Szegedi nagyvárosi településegyüttes    308
Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes    309
Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes    310
Szolnoki nagyvárosi településegyüttes    311
Tatabányai nagyvárosi településegyüttes    312
Veszprémi nagyvárosi településegyüttes    313
Településegyüttesbe nem tartozó település    999

4. pozíció
Központ    1
Társközpont    2
Egyéb település    3
Településegyüttesbe nem tartozó település    9


2.10. A mezőgazdasági tájkörzet kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája
        (STAR T33)

II. Fejezet Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

ÉSZAKI–KÖZÉPHEGYSÉG    1
BÖRZSÖNY–CSERHÁT VIDÉKE        11
Ipoly völgye            111
Cserhát vidéke            112
Börzsöny vidéke            113
MÁTRA–BÜKK ÉSZAKI TÉRSÉG        12
Észak-Borsod            121
Mátra–Bükk északi vidéke            123
MÁTRA–BÜKK ELŐTERE        13
Közép-hevesi térség            131
Mátraalja            133
Mezőség            134
MÁTRA–BÜKK DÉLI LEJTŐJE        14
Mátra–Bükk déli lejtője            142
Bükkalja            143
SAJÓ ÉS HERNÁD VÖLGYE        15
Sajó és Hernád völgye            152
HEGYKÖZ        16
Hegyköz            166

 

NYÍRSÉG    2
FELSŐ-TISZA-VIDÉK        21
Tiszavasvári vidéke            211
Rétköz            212
Szatmár-beregi síkság            213
Bodrogköz            217
Taktaköz            218
NYÍRSÉG        22
Nyírség-Erdőspuszták            223
Észak-Nyírség            224
Dél-Nyírség            225

III. Fejezet Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

TISZA ÉS KÖRÖS MENTE    3
KÖZÉP-TISZA-VIDÉK        31
Tiszamellék            311
Nagykunság            312
Tiszazug            313
Hevesi-Tisza-vidék            314
Tisza mente            315
HAJDÚSÁG        32
Hajdúság            322
BERETTYÓ–KÖRÖSÖK VIDÉKE        33
Szeghalomi körzet            331
Szarvasi körzet            332
Békés–Gyula–Sarkadi körzet            333
Bihar-Sárrét            334
BÉKÉS–CSANÁDI LÖSZHÁT        34
Maros–Körös köze            343
Békési síkság            344
ALSÓ-TISZA VÖLGYE        35
Alsó-Tisza völgye            352

DUNAI ALFÖLD    4
MEZŐFÖLD        41
Mezőföld II.            411
Mezőföld I.            412
Mezőföld III.            415
SÁRVÍZ KÖRNYÉKE        42
Sárvíz környéke            423
DRÁVA MENTE        43
Drávavölgy a Pécsi medencével            433
Ormánság            434
Dráva melléke és Csurgó környéke            437

IV. Fejezet Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

BARANYAI LÖSZSZIGET        44
Baranyai löszsziget            445
DUNA MENTI SÍKSÁG        45
Dunamellék            451
Dunavölgy            452
Sárköz-Duna menti síkság            453
DUNA–TISZA-KÖZI HÁTSÁG        46
Csongrádi homokhát            461
Bács-Kiskun megyei homokhátság            462
Pest megyei homokhátság            464
JÁSZSÁG        47
Jászság Jász-Nagykun-Szolnok
megyei része            471
Jászság Pest megyei része            475
BÁCSKA        48
Bácska            483

KISALFÖLD        5
KISALFÖLD            51
Komáromi síkság            511
Szigetköz–mosoni hátság            512
Hanság–Fertővidék            513

Rábaköz            514
FOLYÓK VÖLGYE I.        52
Folyók völgye I.            524
Folyók völgye II.            533
MARCAL-MEDENCE        53
Marcal-medence            531
Cser            532

DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG    6
BAKONY–VÉRTES HEGYVIDÉK        61
Vértes hegyvidék            611
Bakony hegyvidék            612
Bársonyosi dombvidék            613
Sukorói dombvidék            615
DUNAZUG-HEGYVIDÉK        62

Pilis–budai hegyvidék            621

V. Fejezet Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

Gerecse–Pilis hegyvidék            622
BALATON-FELVIDÉK        63
Balaton-felvidék            633
Keszthelyi -hegység és környéke            634

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI
DOMBSÁG    7
ALPOKALJA        71
Soproni-hegyvidék–Cseri táj            711
Határ mente            716
GÖCSEJ–HETÉS–ŐRSÉG        72
Göcsej–Hetés            721
Őrség            725
VASI–ZALAI DOMBSÁG        73
Hegyhát            731
Észak-zalai dombság            732

DÉL-ZALAI DOMBSÁG        74
Dél-zalai dombság            743

DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG    8
MARCALI-HÁT és KÖRNYÉKE        81
Marcali-hát és környéke            812
SOMOGY–TOLNAI DOMBVIDÉK        82
Tabi dombvidék            821
Tolnai dombvidék            822
SOMOGYI HOMOKVIDÉK        83
Somogyi homokvidék            834
KAPOS VÖLGYE        84
Kapos völgye            846

MECSEK VIDÉKE    9
MECSEK–ZSELIC HEGYHÁT        91
Mecsek–Zselic hegyhát            911
Baranyai–geresdi dombság            912
Zselicség            913

Völgység–hegyhát            914

Nem település (fiktív területi egység)            999

2.11. A szőlőtermőtáj kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

    (STAR T167)

    Alföldi szőlőtermő táj    1

    Észak-Dunántúli szőlőtermő táj    2

    Dél-Dunántúli szőlőtermő táj    3

    Észak-Magyarországi szőlőtermő táj    4

    Nem település (fiktív területi egység)    9

 

2.12. A borvidék kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája
    (STAR T168)

 

    Csongrádi borvidék    01

    Hajós-Bajai borvidék    02

    Kunsági borvidék    03

    Ászár-Neszmélyi borvidék    04

    Badacsonyi borvidék    05

    Balatonfüred-Csopaki borvidék    06

aa)        Balaton-felvidéki borvidék    07

    Etyek-Budai borvidék    08

    Móri borvidék    09

    Pannonhalmi borvidék    10

    Nagy-Somlói borvidék    11

    Soproni borvidék    12

    Balatonboglári borvidék    13

    Pécsi borvidék    14

    Szekszárdi borvidék    15

    Villányi borvidék    16

    Bükki borvidék    17

    Egri borvidék    18

    Mátrai borvidék    19

    Tokaji borvidék    20

    Zalai borvidék    21

    Tolnai borvidék    22

    A település nem tartozik borvidékbe    99

 

2.13. A vállalkozási övezet kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája
(STAR T52)

    Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet    09

    Zalai Regionális – Lenti központú Vállalkozási Övezet    10

    Békés Megyei Vállalkozási Övezet    11

    A település nem tartozik vállalkozási övezetbe    99

 

2.14. Az idegenforgalmi régió kódjának (1.2.12.) nómenklatúrája
(STAR T102)

 

    Budapest–Közép-dunavidéki régió    01

    Észak-magyarországi régió    02

    Észak-alföldi régió    03

    Tisza-tavi régió    04

    Dél-alföldi régió    05

    Közép-dunántúli régió    06

    Balatoni régió    07

    Dél-dunántúli régió    08

    Nyugat-dunántúli régió    09

    Nem település (fiktív területi egység)    99

 

2.15. Az üdülőkörzet kódjának (1.2.13.) nómenklatúrája
(STAR T103)

 

Budapest kiemelt üdülőkörzet    01
Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó partközeli települések    02
Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó további települések    03
Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet    04
Mátra–Bükk kiemelt üdülőkörzet    05
Mecsek és Villány kiemelt üdülőkörzet    06
Sopron–Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet    07
Tisza-tó kiemelt üdülőkörzet    08
Velencei-tó–Vértes kiemelt üdülőkörzet    09
Egyéb, üdülőkörzetbe nem tartozó települések    99

 

 

 

2.16. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.14.) nómenklatúrája
(STAR T104)

 

    Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed,
az Andrássy út és történelmi környezete    01

    Hollókő    02

    Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai    03

    Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság
és természeti környezete    04

    Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta    05

    Pécsi ókeresztény sírkamrák    06

    Fertő/Neusiedlerseekultúrtáj    07

    Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj    08

    Nem világörökségi helyszín    99

 

2.17. A nemzeti park kódjának (1.2.15.) nómenklatúrája
(STAR T105)

 

    Aggteleki Nemzeti Park    01

    Balaton-felvidéki Nemzeti Park    02

    Bükki Nemzeti Park    03

    Duna–Dráva Nemzeti Park    04

    Duna–Ipoly Nemzeti Park    05

    Fertő–Hanság Nemzeti Park    06

    Hortobágyi Nemzeti Park    07

    Kiskunsági Nemzeti Park    08

    Körös–Maros Nemzeti Park    09

    Őrségi Nemzeti Park    10

    Nem tartozik nemzeti parkhoz    99

 

2.18. A NUTS-kódrendszer (1.2.16.) nómenklatúrája
(STAR T158)

 

    1–2. pozíció: országazonosító – HU

    3. pozíció: 1. szint – statisztikai nagyrégió

    4. pozíció: 2. szint – tervezési-statisztikai régiók

     – statisztikai nagyrégión belül

    5. pozíció: 3. szint – megyék, főváros – a régión belül

    6–7. pozíció: 4. szint – járások – a megyén belül

 

 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

    Budapest    HU10101

Pest megye
    Aszódi járás    HU10201

    Budakeszi járás    HU10202

    Ceglédi járás    HU10203

    Dabasi járás    HU10204

    Dunakeszi járás    HU10205

    Érdi járás    HU10206

    Gödöllői járás    HU10207

    Gyáli járás    HU10208

    Monori járás    HU10209

    Nagykátai járás    HU10210

    Nagykőrösi járás    HU10211

    Pilisvörösvári járás    HU10212

    Ráckevei járás    HU10213

    Szentendrei járás    HU10214

    Szigetszentmiklósi járás    HU10215

    Szobi járás    HU10216

    Váci járás    HU10217

    Vecsési járás    HU10218

 

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

 

Fejér megye

    Bicskei járás    HU21101

    Dunaújvárosi járás    HU21102

    Enyingi járás    HU21103

    Gárdonyi járás    HU21104

    Martonvásári járás    HU21105

    Móri járás    HU21106

    Polgárdi járás    HU21107

    Sárbogárdi járás    HU21108

    Székesfehérvári járás    HU21109

 

 

 

Komárom-Esztergom megye

    Esztergomi járás    HU21201

    Kisbéri járás    HU21202

    Komáromi járás    HU21203

    Oroszlányi járás    HU21204

    Tatai járás    HU21205

    Tatabányai járás    HU21206

 

Veszprém megye

    Ajkai járás    HU21301

    Balatonalmádi járás    HU21302

    Balatonfüredi járás    HU21303

    Devecseri járás    HU21304

    Pápai járás    HU21305

    Sümegi járás    HU21306

    Tapolcai járás    HU21307

    Várpalotai járás    HU21308

    Veszprémi járás    HU21309

    Zirci járás    HU21310

 

NYUGAT-DUNÁNTÚL

 

Győr-Moson-Sopron megye

    Csornai járás    HU22101

    Győri járás    HU22102

    Kapuvári járás    HU22103

    Mosonmagyaróvári járás    HU22104

    Pannonhalmi járás    HU22105

    Soproni járás    HU22106

    Téti járás    HU22107

 

Vas megye

    Celldömölki járás    HU22201

    Körmendi járás    HU22202

    Kőszegi járás    HU22203

    Sárvári járás    HU22204

    Szentgotthárdi járás    HU22205

    Szombathelyi járás    HU22206

    Vasvári járás    HU22207

Zala megye

    Keszthelyi járás    HU22301

    Lenti járás    HU22302

    Letenyei járás    HU22303

    Nagykanizsai járás    HU22304

    Zalaegerszegi járás    HU22305

    Zalaszentgróti járás    HU22306

 

DÉL-DUNÁNTÚL

 

Baranya megye

    Bólyi járás    HU23101

    Hegyháti járás    HU23102

    Komlói járás    HU23103

    Mohácsi járás    HU23104

    Pécsi járás    HU23105

    Pécsváradi járás    HU23106

    Sellyei járás    HU23107

    Siklósi járás    HU23108

    Szentlőrinci járás    HU23109

    Szigetvári járás    HU23110

 

Somogy megye

    Barcsi járás    HU23201

    Csurgói járás    HU23202

    Fonyódi járás    HU23203

    Kaposvári járás    HU23204

    Marcali járás    HU23205

    Nagyatádi járás    HU23206

    Siófoki járás    HU23207

    Tabi járás    HU23208

Tolna megye

    Bonyhádi járás    HU23301

    Dombóvári járás    HU23302

    Paksi járás    HU23303

    Szekszárdi járás    HU23304

    Tamási járás    HU23305

    Tolnai járás    HU23306

 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

    Cigándi járás    HU31101

    Edelényi járás    HU31102

    Encsi járás    HU31103

    Gönci járás    HU31104

    Kazincbarcikai járás    HU31105

    Mezőcsáti járás    HU31106

    Mezőkövesdi járás    HU31107

    Miskolci járás    HU31108

    Ózdi járás    HU31109

    Putnoki járás    HU31110

    Sárospataki járás    HU31111

    Sátoraljaújhelyi járás    HU31112

    Szerencsi járás    HU31113

    Szikszói járás    HU31114

    Tiszaújvárosi járás    HU31115

    Tokaji járás    HU31116

Heves megye

    Bélapátfalvai járás    HU31201

    Egri járás    HU31202

    Füzesabonyi járás    HU31203

    Gyöngyösi járás    HU31204

    Hatvani járás    HU31205

    Hevesi járás    HU31206

    Pétervásárai járás    HU31207

Nógrád megye

    Balassagyarmati járás    HU31301

    Bátonyterenyei járás    HU31302

    Pásztói járás    HU31303

    Rétsági járás    HU31304

    Salgótarjáni járás    HU31305

    Szécsényi járás    HU31306

 

ÉSZAK-ALFÖLD

 

Hajdú-Bihar megye

    Balmazújvárosi járás    HU32101

    Berettyóújfalui járás    HU32102

    Debreceni járás    HU32103

    Derecskei járás    HU32104

    Hajdúböszörményi járás    HU32105

    Hajdúhadházi járás    HU32106

    Hajdúnánási járás    HU32107

    Hajdúszoboszlói járás    HU32108

    Nyíradonyi járás    HU32109

    Püspökladányi járás    HU32110

Jász-Nagykun-Szolnok megye

    Jászapáti járás    HU32201

    Jászberényi járás    HU32202

    Karcagi járás    HU32203

    Kunhegyesi járás    HU32204

    Kunszentmártoni járás    HU32205

    Mezőtúri járás    HU32206

    Szolnoki járás    HU32207

    Tiszafüredi járás    HU32208

    Törökszentmiklósi járás    HU32209

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

    Baktalórántházai járás    HU32301

    Csengeri járás    HU32302

    Fehérgyarmati járás    HU32303

    Ibrányi járás    HU32304

    Kemecsei járás    HU32305

    Kisvárdai járás    HU32306

    Mátészalkai járás    HU32307

    Nagykállói járás    HU32308

    Nyírbátori járás    HU32309

    Nyíregyházai járás    HU32310

    Tiszavasvári járás    HU32311

    Vásárosnaményi járás    HU32312

    Záhonyi járás    HU32313

 

DÉL-ALFÖLD

 

Bács-Kiskun megye

    Bácsalmási járás    HU33101

    Bajai járás    HU33102

    Jánoshalmai járás    HU33103

    Kalocsai járás    HU33104

    Kecskeméti járás    HU33105

    Kiskőrösi járás    HU33106

    Kiskunfélegyházi járás    HU33107

    Kiskunhalasi járás    HU33108

    Kiskunmajsai járás    HU33109

    Kunszentmiklósi járás    HU33110

    Tiszakécskei járás    HU33111

Békés megye

    Békési járás    HU33201

    Békéscsabai járás    HU33202

    Gyomaendrődi járás    HU33203

    Gyulai járás    HU33204

    Mezőkovácsházai járás    HU33205

    Orosházi járás    HU33206

    Sarkadi járás    HU33207

    Szarvasi járás    HU33208

    Szeghalmi járás    HU33209

Csongrád megye

    Csongrádi járás    HU33301

    Hódmezővásárhelyi járás    HU33302

    Kisteleki járás    HU33303

    Makói járás    HU33304

    Mórahalmi járás    HU33305

    Szegedi járás    HU33306

    Szentesi járás    HU33307

Nem település (kerület, fiktív területi egység)    HU99999


6. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez39

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § c)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § e)–h) pontja az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 25. §-a alapján nem lép hatályba.

18

A 15. § i)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § l) pontja az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 25. §-a alapján nem lép hatályba.

20

A 15. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15. § o) pontja az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 25. §-a alapján nem lép hatályba.

22

A 21. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21. § c) pontja az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 25. §-a alapján nem lép hatályba.

24

A 21. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 22. § (2) bekezdés d)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 23. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 23. § c)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 24. § c)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 25. § b)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 27. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 27. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 28. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 28. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 28. § f)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28. § o)–p) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 2–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 6. melléklet az 59/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére