• Tartalom

64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a 2011. évi eredményességi támogatásról1

2012.04.03.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdésének b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. földrész: Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa;

2. szakember: a versenyző világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra történő felkészítésében közreműködő

a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 77. § p) pontja szerinti sportszakember;

b) szövetségi és egyesületi szakmunkatárs.

3. versenyző: az Stv. 1. § (3) bekezdése szerinti, versenyszerűen sportoló természetes személy.

2. § (1) A sportpolitikáért felelős miniszter eredményességi támogatást nyújt a 2011. évi Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon olimpiai versenyszámban, paralimpiai versenyszámban szerzett 1–3. helyezés után az 1. melléklet szerinti mértékben – a 2. mellékletben az olimpiai versenyszámok esetére meghatározott összegek alapján – számítva, ha a világbajnokságon legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt és a versenyszámban:

a) nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezett világbajnokság esetén legalább tizenöt, Európa-bajnokság esetén legalább tíz állam versenyzői szerepeltek a kvalifikációs versenyeken;

b) nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer nélkül rendezett világbajnokságon legalább tizenöt, Európa-bajnokságon legalább tíz állam versenyzői szerepeltek.

(2) Eredményességi támogatásban a Magyar Olimpiai Bizottságban (a továbbiakban: MOB) tagsággal rendelkező országos sportági szakszövetségbe tartozó sportszervezet versenyzője és a felkészítésében résztvevő szakember részesülhet.

(3) Szakember nem részesülhet magasabb összegű támogatásban, mint a legeredményesebb versenyzőjének járó összeg. Csapatsportág esetében a szövetségi kapitány eredményességi támogatása nem lehet több mint a legnagyobb támogatásban részesülő versenyző részére javasolt összeg 150 százaléka.

(4) A támogatandó személyekre olimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség, paralimpiai versenyszám esetén a MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozatának elnöksége tesz javaslatot a sportpolitikáért felelős miniszternek 2012. április 13-ig. A javaslathoz csatolni kell a verseny teljes – minden versenyszámot tartalmazó – jegyzőkönyvét. A sportpolitikáért felelős miniszter 2012. április 30-ig határozza meg a támogatandók névsorát és a támogatás összegét, valamint folyósítja a támogatást.

(5) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik, a javaslattevőnek a versenyző azon eredményét kell figyelembe vennie, amely alapján magasabb összegű támogatásban részesíthető.

(6) Egy versenyen egy személy egy jogcímen, versenyzőként vagy felkészítésben résztvevő szakemberként részesülhet támogatásban.

3. § (1) Egy sportágban évente, szakáganként, nemenként egy felnőtt- és a legidősebb utánpótlás-korosztály versenyzői, valamint a felkészítésükben résztvevő szakemberek, paralimpiai sportágakban nemenként a felnőtt korosztály versenyzői és a felkészítésükben résztvevő szakemberek részesíthetők eredményességi támogatásban.

(2) Ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámokat nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények között rendezik meg, eredményességi támogatásként a versenyszám olimpiai, paralimpiai körülmények között történő megrendezése esetére meghatározott eredményességi támogatás ötven százaléka nyújtható. Nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények közötti versenyrendezésnek minősül, ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámot a sportág nemzetközi sportszövetségének szabályzatában az olimpiára, paralimpiára meghatározott feltételektől eltérően rendezik meg.

(3) Az egyéni sportágak azon csapatversenyszámaiban, amelyekben a csapateredményt az egyéni eredmények alapján állapítják meg, eredményességi támogatás nem nyújtható abban az esetben, ha az egyéni eredmény sem támogatható.

(4) Az egyéni sportágak csapatversenyszámaiban, valamint a csapatjáték sportágakban a javaslattevő az egyes versenyzők különböző összegű eredményességi támogatására tehet javaslatot, amely azonban nem lehet magasabb az adott helyezésért egyéni versenyszámban adható eredményességi támogatás összegénél. A versenyzők így megállapított eredményességi támogatásainak összege nem haladhatja meg az egyéni sportágak csapatversenyszámaiban és a csapatjáték sportágakban meghatározott eredményességi támogatások keretösszegét.

(5) Ha a versenyző egy versenyen több versenyszámban ér el helyezést, a legjobb helyezésért teljes összegű eredményességi támogatásra, a következő helyezésért az eredményességi támogatás ötven, és minden további helyezésért az eredményességi támogatás huszonöt százalékára jogosult.

(6) A versenyző felkészítésében résztvevő szakemberek részére megállapítható eredményességi támogatások összege a sportágban a versenyzőknek nyújtható eredményességi támogatások összegének ötven százaléka, duatlon és triatlon sportágakban hetven százaléka, öttusa sportágban kilencven százaléka lehet.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A versenyző részére nyújtható eredményességi támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében

A.

B.

1. olimpiai versenyszámban

100 százalék

2. paralimpiai versenyszámban

az 1. sor szerinti mérték 50 százaléka

2. melléklet a 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A versenyző részére nyújtható eredményességi támogatás összege a 2011. évi világ- és Európa-bajnokság esetében olimpiai versenyszámban (nettó összegben, forintban, 100%)

I. Évenként rendezett versenyek esetében

 

A. Európa-bajnokság

B. Világbajnokság

Korosztály

Helyezés

Egyéni

Páros

Csapat, csapatjáték

Egyéni

Páros

Csapat, csapatjáték

1. Felnőtt

I.

1 000 000

800 000

600 000

2 000 000

1 600 000

1 200 000

II.

750 000

600 000

450 000

1 500 000

1 200 000

900 000

III.

500 000

400 000

300 000

1 000 000

800 000

600 000

2. Utánpótlás

I.

250 000

200 000

150 000

500 000

400 000

300 000

II.

187 500

150 000

112 500

375 000

300 000

225 000

III.

125 000

100 000

75 000

250 000

200 000

150 000

II. Kétévenként rendezett versenyek esetében

 

A. Európa-bajnokság

B. Világbajnokság

Korosztály

Helyezés

Egyéni

Páros

Csapat, csapatjáték

Egyéni

Páros

Csapat, csapatjáték

1. Felnőtt

I.

1 250 000

1 000 000

750 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

II.

937 500

750 000

562 500

1 875 000

1 500 000

1 125 000

III.

625 000

500 000

375 000

1 250 000

1 000 000

750 000

2. Utánpótlás

I.

312 500

250 000

187 500

625 000

500 000

375 000

II.

234 375

187 500

140 625

468 750

375 000

281 250

III.

156 250

125 000

93 750

312 500

250 000

187 500

III. Négyévenként rendezett versenyek esetében

 

A. Európa-bajnokság

B. Világbajnokság

Korosztály

Helyezés

Egyéni

Páros

Csapat, csapatjáték

Egyéni

Páros

Csapat, csapatjáték

1. Felnőtt

I.

1 500 000

1 200 000

900 000

3 000 000

2 400 000

1 800 000

II.

1 125 000

900 000

675 000

2 250 000

1 800 000

1 350 000

III.

750 000

600 000

450 000

1 500 000

1 200 000

900 000

2. Utánpótlás

I.

375 000

300 000

225 000

750 000

600 000

450 000

II.

281 250

225 000

168 750

562 500

450 000

337 500

III.

187 500

150 000

112 500

375 000

300 000

225 000

1

A rendeletet a 237/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére