• Tartalom

2012. évi LXV. törvény

a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról1

2012.06.14.

1. A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

3. §4

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Vbtv. e törvénnyel megállapított 2. § (3)–(4) bekezdését, valamint 4. §-át az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 12. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 13. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére