• Tartalom

2012. évi LXXI. törvény

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról1

2012.09.02.

1. § (1)–(7)2

(8)–(14)3

Záró rendelkezések

2. §4

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. § (1)–(7) bekezdése és 2. §-a 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 19. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 14. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (8)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére