• Tartalom

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. 1 Az elektronikus ügyintézési pont

1. § A Kormány az elektronikus ügyintézési pont működtetőjeként az e-közigazgatásért felelős minisztert, infrastuktúra-szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, alkalmazásüzemeltetőként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. §2 A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. §3 (1)4 A Kormány az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a rendelkezési nyilvántartás ügyintézői jogosultságkezeléssel összefüggő feladatainak ellátására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert jelöli ki, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásüzemeltetési feladatokat az IdomSoft Zrt., a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzését, a csatlakozó szervezetek nyilvántartását és az alkalmazásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokat a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. látja el.

(2) A Kormány a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveiként a következő szerveket jelöli ki:

a)5 a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által irányított szervezeti egység,

b)6 a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége,

c) a kormányablak,

d) az országos telefonos ügyfélszolgálat,

e)7

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

4. 8 A Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói

4. §9 A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:

a)10 az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

b)11 a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t, az infrastruktúraüzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

c)12 az n) pont szerinti papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t, a 4/A. § szerinti tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt. szolgáltatása igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és az alkalmazásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

d)13 az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás nyújtására, az alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladatok ellátására, valamint a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t, az alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

e)14 az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatáshoz igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

f)15 a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz és a részleges kódú telefonos azonosításhoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t, a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb)16 egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó Tanúsítvány megrendelő és regisztrációs űrlap kitöltő webes alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladataira a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

h)17 a központi dokumentumhitelesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

i)18 az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

j)19 az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

k)20 a kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazások alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés támogatási feladataira, valamint a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

l)21 a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

m)22 az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás nyújtására, az alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladatok ellátására, valamint a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t, az alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

n)23 a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás vonatkozásában, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o)24 a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

p)25

q)26 a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás keretében elérhető elektronikus űrlapkitöltés támogatási alkalmazás alkalmazásfejlesztése, alkalmazásüzemeltetés támogatása, valamint a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és a nem a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. által fejlesztett alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

r)27 az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

s)28 a központi érkeztetési ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

t)29 a központi kézbesítési ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

u)30 a mesterséges intelligenciával támogatott hangleiratozás szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

v)31 a mesterséges intelligenciával támogatott hangképzés szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

w)32 a mesterséges intelligenciával támogatott kommunikációs asszisztens vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

x)33 szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás vonatkozásban az IdomSoft Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t.

4/A. §34 (1) A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít

a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),

b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint

c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).

(2)35 Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tárhelyszolgáltatásokhoz gépi úton történő csatlakozások esetében az igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a gépi úton történő csatlakozó szervezetek nyilvántartása, a nem a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. által fejlesztett alkalmazásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés támogatási feladatait a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. látja el.

4/B. §36 (1) A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal útján látja el.

(2)37 A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján – az Információs Hivatal által igénybe vett bizalmi szolgáltatás felhasználásával – látja el.

5. §38 A Kormány az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.

6. § (1)39 A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják – erre vonatkozó megállapodás és a központi költségvetés XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében a szükséges központi költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a Magyar Posta Zrt.-t, az IdomSoft Zrt.-t, valamint a Kopint-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t amely szolgáltatásoknál jelen alcímben ez nincs kifejezetten előírva. A bevont szolgáltató a közreműködést közszolgáltatásként látja el, a közreműködéshez a szolgáltató felett a tulajdonosi jogokat – közvetlenül vagy a tulajdonos gazdasági társaságon keresztül – gyakorló miniszter hozzájárulása szükséges.

(2)40 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt., a Kopint-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek mint közfeladatnak ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.

(3)41

(4)42 Az e rendeletben szereplő elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúra környezetet – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kormányzati Adatközpontban, a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírtak szerint működteti.

(5)43 A 4. § c) pontja vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., valamint a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § g) pont ga) alpontjában, a 4. § n) pontjában, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek a rendelet szerinti kijelölésük alapján kötelezően ellátandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat – a 4. § g) pont ga) alpontja esetében az érintett szervezetek útján – saját infrastruktúra környezetükben biztosítják.

6/A. §44 Az e rendelet szerinti minőségbiztosítás

a) nem minősül a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti megfelelőségértékelési tevékenységnek, valamint

b) nem vált ki jogszabályban előírt, az informatikai rendszerekre vonatkozó tanúsítási kötelezettséget.

5. 45 Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja

7. §46 (1)47 A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a Kormány a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Kormány Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki. A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

(1a)48 A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti államigazgatási szervek (a továbbiakban: államigazgatási szerv), valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) foglalkoztatottjai tekintetében a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a foglalkoztató államigazgatási szervet és rendvédelmi szervet jelöli ki azzal, hogy

a) a kijelölt szerv maga dönt arról, hogy e hatáskörét kívánja-e gyakorolni,

b) ha az a) pont alapján a kijelölt szerv a hatáskör gyakorlása mellett dönt, a foglalkoztatott a regisztrációját ebben az esetben kezdeményezheti az (1) bekezdés szerinti szervnél.

(1b)49 Az (1a) bekezdés szerinti hatáskörét gyakorolni kívánó szerv köteles a foglalkoztatottjait erről tájékoztatni.

(2)50 Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (16) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.

(3)51

(4)52 A Kormány a videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatás regisztrációjára az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjét jelöli ki.

(5)53 Az ügyfélkapu és részleges kódú telefonos azonosítás videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatással az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjénél is regisztrálható.

7/A. §54 (1)55 A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásként országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.

(2)56 A központi iratkezelő rendszerhez történő csatlakozásra a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a szakmai irányító miniszter hatáskörébe tartozó szakfeladatok tekintetében is lehetőség van. A központi iratkezelő rendszer e szakfeladatokkal összefüggő iratanyag tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)–i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

5/a. 57 Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője

7/B. § (1)58 A Kormány az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartását vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2)59 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.

5/b. 60 Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv

7/C. § A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/c. 61 Piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatások szolgáltatója

7/D. § A piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatást az e rendelet szerinti, valamint a Kormány rendeletében megjelölt egyéb központi szolgáltató nyújtja, amely a piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatással – a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel – azonos tartalmú központi állami szolgáltatást, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtja.

5/d. 62 Az „eIDAS” csomópont üzemeltetője

7/E. § A Kormány a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelete 2. cikkének 2. pontja szerinti csomópont-üzemeltetőként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/E. 63 Jogutódlásra vonatkozó szabályok

5/e. 64 Állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatója

7/F. § (1) A Kormány az állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

(2) A polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter irányítása alatt álló nemzetbiztonsági szolgálat állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős minisztert jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján látja el.

7/G. §65

7/H. §66

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)67

9. §68 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. gondoskodik a Magyar Posta Zrt.-vel kötött – az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó – szerződés 2021. december 31-ig történő megszüntetéséről.

9/A. §69 Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján tovább nyújtott, e rendeletben meg nem jelölt, de e rendelet 2016. december 31-én hatályos szövegében szereplő szolgáltatásokat az a szolgáltató nyújthatja tovább, aki 2016. december 31-én erre jogosult volt, azzal a különbséggel, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala helyett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kell érteni.

10. §70 E rendelet 5/d. alcíme a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtását szolgálja.

1

Az 1. alcím (1. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § a 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított, a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés e) pontját az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. alcím címe a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (14) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

10

A 4. § a) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § c) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § d) pontja a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § e) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § g) pont gb) alpontja a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § h) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. § i) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. § j) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. § k) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. § l) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. § m) pontja a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. § n) pontja a 291/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 4. § o) pontját újonnan a 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 4/A. § (2) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 49. §-ával megállapított szöveg.

37

A 4/B. § (2) bekezdése a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

38

Az 5. § az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 50. §-ával megállapított szöveg.

39

A 6. § (1) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 51. §-ával megállapított, a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 6. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 665. §-ával megállapított, a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 6. § (3) bekezdését a 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a.

42

A 6. § (4) bekezdését újonnan a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

43

A 6. § (5) bekezdését a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

44

A 6/A. §-t az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 52. §-a iktatta be.

45

Az 5. alcím címe a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 74. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 7. § (1a) bekezdését a 78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

49

A 7. § (1b) bekezdését a 78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

51

A 7. § (3) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 7. § (4) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 53. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 7. § (5) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 53. § (4) bekezdése iktatta be.

56

A 7/A. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 199. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja szerint módosított szöveg.

57

Az 5/A. alcímet (7/B. §) a 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

58

A 7/B. § (1) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 54. §-ával megállapított, a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

60

Az 5/b. alcímet (7/C. §) a 255/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

61

Az 5/c. alcímet (7/D. §) újonnan a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése iktatta be.

62

Az 5/d. alcímet (7/E. §) a 123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

63

Az 5/E. alcímet (7/F–7/H. §) a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

64

Az újabb 5/e. alcímet (7/F. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (11) bekezdése iktatta be.

65

A 7/G. §-t az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 7/H. §-t az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 8. § (2) bekezdését a 2013: LXXXI. törvény 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

68

A 9. §-t újonnan a 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére