• Tartalom
Oldalmenü

1/2013. (IV. 8.) BM határozat

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 42. § (4) bekezdésében meghatározott naptári nap, továbbá a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépés napjának közzétételéről

2013.04.08.
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 42. § (5) bekezdése alapján, a 2. pont tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket teszem közzé:
1. A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási időpontjának meghatározásáról szóló, 2013. március 7-i 2013/158/EU tanácsi határozat 1. cikke az alábbiakról rendelkezik: „Az 1987/2006/EK rendelet a SIS 1+-ban részt vevő tagállamokra 2013. április 9-től alkalmazandó”.
2. Az 1. pontban foglaltak alapján megállapítom, hogy a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 42. § (4) bekezdésében meghatározott naptári nap 2013. április 9-e.
3. Az 1. pontban foglaltak alapján megállapítom, hogy a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépés napja 2013. április 9-e.