• Tartalom

1/2013. (II. 14.) OGY határozat

1/2013. (II. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról1

2013.02.11.

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:


Az Országgyűlés


az Egészségügyi bizottságba

dr. Ódor Ferenc (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –

dr. Szalay Pétert (Fidesz),


a Fenntartható fejlődés bizottságába

Bodó Imre (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Cseresnyés Pétert (Fidesz),


Fejér Andor (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Vincze Lászlót (Fidesz),


a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

dr. Karakó László (Fidesz)– korábban megüresedett tagsági helyére –

Patay Vilmost (Fidesz),


a Fogyasztóvédelmi bizottságba

Fejér Andor (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Sági Istvánt (Fidesz),


a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

Vargha Tamás (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Menczer Erzsébetet (Fidesz),


az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Horváth Zoltánt (Fidesz),


a Külügyi bizottságba

Vargha Tamás (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Törő Gábort (Fidesz),


a Mezőgazdasági bizottságba

dr. Ódor Ferenc (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –

dr. Tóth Józsefet (Fidesz),


a Nemzetbiztonsági bizottságba

Gulyás Gergely (Fidesz) helyett

Csampa Zsoltot (Fidesz),


az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságba

Pichler Imre László (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Németh Zoltánt (Fidesz),


a Sport- és turizmusbizottságba

Törő Gábor (Fidesz) helyett

Révész Máriuszt (Fidesz)


a bizottság tagjává


megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2013. február 11-i ülésnapján fogadta el. A határozat a 2. pont alapján hatályát vesztette 2013. február 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére