• Tartalom

2013. évi CVII. törvény

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról1

2013.07.26.

1. §2

2. §3

3. § (1)4

(2)5

4–5. §6

6. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény 12. § (1) bekezdése és 18. §-a.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 14-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 25. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 40. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2013: CCL. törvény 98. §-a alapján nem lép hatályba.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére