• Tartalom

2013. évi CXVI. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról1

2013.11.02.

1–32. §2

33. § (1)3

(2)4

34–36. §5

37. § (1)6

(2) Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 29. §-a.

38. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.

(2) Az 1–32. §, a 33. § (1) bekezdése, a 34–36. §, a 37. § (1) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 33. § (2) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba.

39. § Ez a törvény

a) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 27. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 41. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 33. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 33. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 34–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 37. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére