• Tartalom
Oldalmenü

2013. évi CXX. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról1

2013.06.29.

1. §2

2. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 27. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 25. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.