• Tartalom

2013. évi CXXIII. törvény

2013. évi CXXIII. törvény

egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról1

2014.01.01.

1. Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosítása

1–2. §2

3. § Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. § (5) bekezdése.

4–10. §3

11. § Hatályát veszti a Pti. törvény 11. § (3) bekezdése.

2. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § és a 11. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 30. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére