• Tartalom

2013. évi CXXXI. törvény

2013. évi CXXXI. törvény

egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról1

2013.08.02.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

2. §3

3. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

3. §4

4. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

4. §5

5. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása

5. §6

6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

6. §7

7. A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény módosítása

7. §8

8. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosítása

8. §9

9. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

9. §10

10. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

10. §11

11. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

11–13. §12

12. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

14–16. §13

13. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

17–19. §14

14. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

20. §15

15. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

21. §16

16. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

22. §17

17. Az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló 2011. évi CCX. törvény módosítása

23. §18

18. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

24. §19

19. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezése

25. §20

20. Záró rendelkezések

26. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

27. § (1) A 9. § (1) és (2) bekezdése, valamint (3) bekezdés a)–d) pontja az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 11. alcím az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 12. alcím az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 18. § a) pontja és a 19. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 14. alcím az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 15. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 16. alcím az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(8) A 24. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a 19. alcím az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. július 12. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 28. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére