• Tartalom

1365/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

a pécsi vízmű helyzetének rendezése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról1

2013.06.24.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

1. elrendeli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 16. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása cím létrehozását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 16. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára 3000,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön,

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2013. július 15.

4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatást utólagos, legkésőbb 2013. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel egy összegben folyósítsa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2013. június 28.

1. melléklet az 1365/2013. (VI. 24.) Korm. határozathoz


Fejezet száma és megnevezése
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai


3K55640_0

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

Millió forintban, egy tizedessel !

ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

egyedi

szám

szám

szám

cím

cím

csoport

előir.

név

név

név

cím

cím

csop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+/-)

következő

azonosító

 

 

 

csop.

szám

száma

szám

 

 

 

csop.

név

név

Kiemelt előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

évre

 

 

 

 

szám

 

 

 

 

 

 

név

 

 

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áthúzódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341740

 

16

 

 

 

 

 

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018450

 

3

 

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Millió forintban, egy tizedessel !

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n. év

II. n. év

III. n. év

IV.n. év

Fejezet

1 példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

egyéb AZONNAL

3 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A határozat a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére