• Tartalom
Oldalmenü

2013. évi CXXXVIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról1

2021.07.02.

1. §2

2–3. §3

4–5. §4

6–9. §5

10. §6

11. § (1)–(2)7

(3)8

12–16. §9

17. §10

18–23. §11

24. § A Ttv.

a)–h)12

i)13

szöveg lép.

25. §14

26. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. november 1-jén lép hatályba.

(2)15 Az 1. §, a 4. §, az 5. §, a 10. §, a 11. § (3) bekezdése és a 24. § i) pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. szeptember 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. szeptember 19.

2

Az 1. § a 2014: XV. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 26. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

5

A 6–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 26. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

7

A 11. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § (3) bekezdése a 26. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

9

A 12–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 24. § a)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24. § i) pontja a 26. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

14

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 26. § (2) bekezdése a 2015: LXXII. törvény 59. §-ával megállapított, a 2021: LXXXIX. törvény 41. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás