• Tartalom

15/2013. (V. 9.) NGM rendelet

15/2013. (V. 9.) NGM rendelet

egyes szerencsejáték szervezés tárgyú rendelkezések hatályon kívül helyezéséről1

2013.05.10.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és s) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Hatályát veszti

a) a II. kategóriájú játékterem üzemeltetésére alkalmas vendéglátóipari üzletekről szóló 18/1995. (VII. 21.) PM–IKM együttes rendelet,

b) az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet „A koncessziós pályázat elbírálására vonatkozó szabályok” alcíme.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére