• Tartalom

2013. évi CLVIII. törvény

2013. évi CLVIII. törvény

egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról1

2014.07.02.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1–3. §2

4. § (1)3

(2)4

(3)5

5–7. §6

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

8–11. §7

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény módosítása

12–13. §8

4. Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIII. törvény módosítása

14. § Nem lép hatályba az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: T.) 11. §-a és 12. §-a.

15. §9

5. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. november 15-én lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdése, a 12. § és a 13. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. október 17.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére