• Tartalom

2013. évi CLXVII. törvény

2013. évi CLXVII. törvény

egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról1

2014.03.01.

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1–2. §2

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

3. § (1)–(3)3

(4)–(5)4

3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

4. § (1)5

(2)6

(3)7

4. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

5. § (1)–(3)8

(4)9

(5) A rezsitörvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A víziközmű-szolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági felhasználók részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről. A tájékoztatásnak összegszerűen tartalmaznia kell, hogy a rezsicsökkentés nélkül milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a lakossági felhasználót.”

(6)10

(7)11

a)12

b)13

(8)14

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 3. § (1)–(3) bekezdése és az 5. § (1)–(3) és (8) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése és az 5. § (7) bekezdés a) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 5. § (5) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. október 21. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. § (7) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 5. § (7) bekezdés a) pontja a 2013: CLXXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

13

Az 5. § (7) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 5. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére