• Tartalom
Oldalmenü

2013. évi CLXXXV. törvény

a szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2013.11.16.

1–9. §2

10. § E törvény 9. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 14. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 32. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.