• Tartalom
Oldalmenü

2/2013. (V. 9.) BM határozat

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 69. § (1) bekezdésében meghatározott naptári nap, továbbá a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott naptári nap közzétételéről

2013.05.09.
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 69. § (2) bekezdése alapján, a 8. pont tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket teszem közzé:
1. A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2012. december 20-i 1272/2012/EU tanácsi rendelet 21. cikke az alábbiakról rendelkezik: „Ez a rendelet a 11. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében foglaltak szerint az átállás befejeződésekor hatályát veszti. Amennyiben az említett időpont az átállási folyamat során felmerült megoldatlan technikai nehézségek miatt nem teljesíthető, a rendelet a Tanács által a 2007/533/IB határozat 71. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított időpontban veszti hatályát.”
2. A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2012. december 20-i 1273/2012/EU tanácsi rendelet 21. cikke az alábbiakról rendelkezik: „Ez a rendelet a 11. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében foglaltak szerint az átállás befejeződésekor hatályát veszti. Amennyiben az említett időpont az átállási folyamat során felmerült megoldatlan technikai nehézségek miatt nem teljesíthető, a rendelet a Tanács által az 1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított időpontban veszti hatályát.”
3. A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2012. december 20-i 1272/2012/EU tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése az alábbiakról rendelkezik: „Az átállás egy intenzív monitoring időszakot követően fejeződik be. Az intenzív monitoring időszak időben korlátozott, és nem haladhatja meg az első tagállam átállásának időpontjától számított 30 napot.”
4. A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2012. december 20-i 1273/2012/EU tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése az alábbiakról rendelkezik: „Az átállás egy intenzív monitoring időszakot követően fejeződik be. Az intenzív monitoring időszak időben korlátozott, és nem haladhatja meg az első tagállam átállásának időpontjától számított 30 napot.”
5. Az első tagállam átállásának időpontját illetően a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási időpontjának meghatározásáról szóló, 2013. március 7-i 2013/158/EU tanácsi határozat 1. cikke az alábbiakról rendelkezik: „Az 1987/2006/EK rendelet a SIS 1+-ban részt vevő tagállamokra 2013. április 9-től alkalmazandó”.
6. Az első tagállam átállásának időpontját illetően a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 2007/533/IB határozat alkalmazási időpontjának meghatározásáról szóló, 2013. március 7-i 2013/157/EU tanácsi határozat 1. cikke az alábbiakról rendelkezik: „A 2007/533/IB határozat a SIS 1+-ban részt vevő tagállamokra 2013. április 9-től alkalmazandó.”
7. Az 1–6. pontban foglaltak alapján megállapítom, hogy a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 69. § (1) bekezdésében meghatározott naptári nap 2013. május 10-e.
8. Az 1–6. pontban foglaltak alapján megállapítom, hogy a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott naptári nap 2013. május 10-e.