• Tartalom
Oldalmenü

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

2020.03.21.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 62. § (6) bekezdése szerinti szervezetként a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságot (a továbbiakban: KNPA Szakbizottság) hozza létre.

(2) A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő:

a) az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) felügyeletét ellátó miniszter,

b) az államháztartásért felelős miniszter,

c) az energiapolitikáért felelős miniszter,

d) a rendészetért felelős miniszter,

e) a környezetvédelemért felelős miniszter,

f) az egészségügyért felelős miniszter,

g) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,

h) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter,

i)1 a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter,

j)2 a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,

k)3 az OAH főigazgatója,

l)4 a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke,

m)5 a paksi atomerőmű kapacitás-fenntartásáért felelős tárca nélküli miniszter.

(3)6 A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:

a) az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b)7 a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

c) a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

d)8 az Energiatudományi Kutatóközpont,

e) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete,

f)9 MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

g)10 az országos tisztifőorvos,

h)11 az oktatásért felelős miniszter.

(4) Az OAH felügyeletét ellátó miniszter képviselője egyben a KNPA Szakbizottság elnöke.

(5) A KNPA Szakbizottság elnöke az ülésére tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.

2. § (1)12 A KNPA Szakbizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetében az elnöki minőségében szavazó tag szavazata dönt. Ha az 1. § (2) bekezdés a)–j) pontjában megjelölt egyes feladatokért ugyanazon miniszter felelős, a miniszter a KNPA Szakbizottságba egy személyt is delegálhat, aki a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatonként rendelkezik egy szavazattal.

(2) A KNPA Szakbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a KNPA Szakbizottságnak az elnök által felkért tagja vezeti.

(3) A KNPA Szakbizottság tagját – akadályoztatása esetén – a delegáló szervezet által adott írásbeli, és a szavazati jogra is kiterjedő felhatalmazás alapján a delegáló szervezet más, vezető munkakört betöltő munkatársa is helyettesítheti.

3. § A KNPA Szakbizottság értékelést végez és előzetes állásfoglalást alakít ki az OAH felügyeletét ellátó miniszter döntéséhez

a) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) tevékenységével összefüggő költségbecslések;

b) a befizetési kötelezettségekre kialakított javaslatok;

c) a közép- és hosszú távú tervek, az éves munkaprogramok tervezete;

d) a KNPA működésével és felhasználásával kapcsolatos, a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv által készített javaslatok, tervezetek, beszámolók; továbbá

e) a nemzeti politika és a nemzeti program

vonatkozásában.

4. § (1) A KNPA Szakbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(2) A KNPA Szakbizottság működése határozatlan időre szól.

5. §13 A KNPA Szakbizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat az OAH felügyeletét ellátó miniszter látja el.

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. §14

1

Az 1. § (2) bekezdés i) pontja a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés j) pontja a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés k) pontját a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (2) bekezdés l) pontját a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 54. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés m) pontját a 70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a 70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (3) bekezdés d) pontja a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. § (3) bekezdés f) pontját a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

10

Az 1. § (3) bekezdés g) pontját a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 234. § b) pontjával megállapított szöveg.

11

Az 1. § (3) bekezdés h) pontját a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § (1) bekezdése a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 740. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 7. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 740. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.