• Tartalom

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

2023.02.12.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 62. § (6) bekezdése szerinti szervezetként a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságot (a továbbiakban: KNPA Szakbizottság) hozza létre.

(2) A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő:

a)1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter,

b) az államháztartásért felelős miniszter,

c) az energiapolitikáért felelős miniszter,

d) a rendészetért felelős miniszter,

e) a környezetvédelemért felelős miniszter,

f) az egészségügyért felelős miniszter,

g) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,

h) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter,

i)2 a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter,

j)3 a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,

k)4 az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) elnöke,

l)5 a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke,

m)6 a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter,

n)7 a területfejlesztésért felelős miniszter,

(3)8 A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:

a) az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b)9 a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

c) a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

d)10 az Energiatudományi Kutatóközpont,

e) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete,

f)11 MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

g)12 az országos tisztifőorvos,

h)13 a felsőoktatásért felelős miniszter.

i)14 a köznevelésért felelős miniszter.

(4)15 A Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter képviselője egyben a KNPA Szakbizottság elnöke.

(5)16 A KNPA Szakbizottság elnöke az ülésére tanácskozási joggal az atomenergiáról szóló törvény szerinti ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások képviselőit és más személyeket is meghívhat.

2. § (1)17 A KNPA Szakbizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetében az elnöki minőségében szavazó tag szavazata dönt. Ha az 1. § (2) bekezdés a)–i) és m)–n) pontjában megjelölt egyes feladatokért ugyanazon miniszter felelős, a miniszter a KNPA Szakbizottságba egy személyt is delegálhat, aki a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatonként rendelkezik egy szavazattal.

(2) A KNPA Szakbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a KNPA Szakbizottságnak az elnök által felkért tagja vezeti.

(3) A KNPA Szakbizottság tagját – akadályoztatása esetén – a delegáló szervezet által adott írásbeli, és a szavazati jogra is kiterjedő felhatalmazás alapján a delegáló szervezet más, vezető munkakört betöltő munkatársa is helyettesítheti.

3. §18 A KNPA Szakbizottság értékelést végez és előzetes állásfoglalást alakít ki a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter döntéséhez

a) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) tevékenységével összefüggő költségbecslések;

b) a befizetési kötelezettségekre kialakított javaslatok;

c) a közép- és hosszú távú tervek, az éves munkaprogramok tervezete;

d)19 a KNPA működésével és felhasználásával kapcsolatos, a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv által készített javaslatok, tervezetek, beszámolók;

e)20 a nemzeti politika és a nemzeti program; továbbá

f)21 az atomenergiáról szóló törvény szerinti ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatás felhasználási költségterve és annak módosítása

vonatkozásában.

4. § (1) A KNPA Szakbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(2) A KNPA Szakbizottság működése határozatlan időre szól.

5. §22 A KNPA Szakbizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter látja el.

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. §23

1

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés i) pontja a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés j) pontja a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés k) pontját a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés l) pontját a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdés m) pontját a 70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdés n) pontját a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a 70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § (3) bekezdés d) pontja a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. § (3) bekezdés f) pontját a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. § (3) bekezdés g) pontját a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 234. § b) pontjával megállapított szöveg.

13

Az 1. § (3) bekezdés h) pontját a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. § (3) bekezdés i) pontját a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (3) bekezdése iktatta be.

15

Az 1. § (4) bekezdése a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. § (5) bekezdése a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § nyitó szövegrésze a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § d) pontja a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 3. § e) pontja a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. § f) pontját a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

23

A 7. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 740. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére