• Tartalom

2013. évi CCXIV. törvény

2013. évi CCXIV. törvény

az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról1

2015.01.01.

1. §2

2. § (1)3

(2) Az Eptv. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CCXIV. törvényhez4

2. melléklet a 2013. évi CCXIV. törvényhez


Az Eptv. 1. melléklete a következő 37–41. sorral egészül ki:

„37

Balatonőszöd, 619 hrsz.

kivett transzformátorház

38

Balatonőszöd, 620/2 hrsz.

kivett üdülőépület, udvar (27 db üdülőépület) és gazdasági épület 15 db és egyéb épület 6 db

39

Balatonőszöd, 622 hrsz.

kivett gazdasági épület, udvar

40

Balatonszemes, 44 hrsz.

kivett üdülőépület, udvar

41

Balatonszemes, 1430 hrsz.

kivett transzformátorház”

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére