• Tartalom

2013. évi CCXVII. törvény

2013. évi CCXVII. törvény

egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról1

2015.01.01.

1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

1. §2

2. § (1) A Kultv. 54. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:)

b) vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik és könyvtári szakembert alkalmaz,”

(2)3

(3)4

3–7. §5

2. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

8–15. §6

16. §7

17. §8

18. §9

19–22. §10

23–24. §11

25–28. §12

3. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosítása

29. §13

4. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

30–31. §14

5. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

32–35. §15

6. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

36. §16

7. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (2) és (3) bekezdése, a 3–15. §, a 17. §, a 19–22. §, a 25–36. §, valamint a 38. § e törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 16. § 2014. március 15. napján lép hatályba.

(4)17 A 2. § (1) bekezdése 2015. január 1. napján lép hatályba.

38. § Ez a törvény az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 16-i 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2013. évi CCXVII. törvényhezA kiviteliengedély-köteles nem védett kulturális javak

 

A

B

Kategória

Meghatározás

Együttes feltétel

1.

A földből és a víz alól előkerült, a 7. § 19. pontja szerinti régészeti leletnek nem minősülő egyéb tárgyak.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

nincs

2.

Művészeti, történelmi, illetve vallási emlékekből származó, de azok szerves részét képező részek és elemek.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

nincs

3.

Bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával, teljesen kézzel készített képek és festmények, amelyek nem tartoznak a 4. és az 5. kategóriába, valamint nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

legalább 100 000 Ft

4.

Bármilyen alapra, vízfesték, guache és pasztell használatával, teljesen kézzel készített képek és festmények, amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

legalább 50 000 Ft

5.

Az 1., 2. és 4. kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával, teljesen kézzel készített mozaikképek és rajzok, amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

legalább 50 000 Ft

6.

Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kőnyomatok a hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok, amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

legalább 50 000 Ft

7.

Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti szobrok, illetve szoborművek és az eredetivel azonos eljárással készült másolataik, amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

legalább 100 000 Ft

8.

Fényképek, filmek és negatívjaik, amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

legalább 50 000 Ft

9.

Ősnyomtatványok és kéziratok, beleértve a kézírásos bejegyzéssel ellátott könyveket, a térképeket és zenei partitúrákat egyenként vagy gyűjteményes formában, amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

nincs

10.

A 9. kategóriába nem tartozó könyvek egyenként vagy gyűjteményes formában.

kor

100 év

forgalmi érték

legalább 100 000 Ft

11.

Nyomtatott térképek.

kor

100 év

forgalmi érték

legalább 50 000 Ft

12.

Iratok, irategyüttesek, valamint irat- és tervtári anyagok, kép- és hangarchívumok anyagai, bármilyen adathordozón.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

nincs

13.

a) Természettudományos gyűjtemények: zoológiai, botanikai, paleontológiai, ásványtani vagy anatómiai gyűjtemények, illetve azok egyes darabjai;
b) Történeti jellegű gyűjtemények: történelmi, néprajzi vagy numizmatikai jelentőségű gyűjtemények.

kor

nincs

forgalmi érték

legalább 100 000 Ft

14.

Közlekedési eszközök.

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

legalább 100 000 Ft

15.

Az 1–14-ig terjedő kategóriák egyikéhez sem tartozó minden egyéb antik darab, különösen:
a) játékok, játékszerek,
b) üvegtárgyak,
c) arany- és ezüstnemű,
d) bútorok,
e) optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések,
f) hangszerek,
g) órák és alkatrészeik,
h) fából készített műtárgyak,
i) kerámia,
j) kárpit,
k) szőnyegek,
l) tapéta,
m) fegyverek,
n) numizmatikai tárgyak (érmek, jelvények stb.).

kor

legalább 50 év

forgalmi érték

legalább 100 000 Ft


2. melléklet a 2013. évi CCXVII. törvényhezI.    Kiemelt nemzeti emlékhely

 

 

A

B

 

 

A kiemelt nemzeti emlékhely megnevezése

A kiemelt nemzeti emlékhely lehatárolása

 

1.

Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér

A Kossuth Lajos tér
és az Országház épülete
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.
a Néprajzi Múzeum épülete
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
a Vidékfejlesztési Minisztérium épülete
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.


II.    Nemzeti emlékhely

 

 

A

B

 

 

A nemzeti emlékhely megnevezése

A nemzeti emlékhely lehatárolása

 

1.

Budapest I. kerület, Várnegyed

A várfalon belüli közterületek közül a Szentháromság tér, a Dísz tér és a Szent György tér, valamint
a Budai Vár (Királyi Palota) épülete
cím: 1014 Budapest, Szent György tér 2.
a Sándor-palota épülete
cím: 1014 Budapest, Szent György tér 1.
a Mátyás-templom épülete cím:
1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
a volt József-kaszárnya épülete
cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 9.
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum épülete
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.

 

2.

Budapest VIII. kerület, Fiumei úti temető

A Fiumei úti temető, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé nem nyilvánított temetési helyeket
cím: 1086 Budapest, Fiumei út 16.

 

3.

Budapest VIII. kerület, Magyar Nemzeti Múzeum

A Magyar Nemzeti Múzeum épülete és a Múzeumkert
cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.

 

4.

Budapest X. kerület, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella

A parcellák, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé nem nyilvánított temetési helyeket
cím: 1108 Budapest, Kozma u. 8–10.

 

5.

Budapest XIV. kerület, Hősök tere

A tér közutak által körbefogott területe
cím: 1146 Budapest, Hősök tere

 

6.

Debrecen, Református Nagytemplom
és Kollégium

A Református Nagytemplom épülete
cím: 4026 Debrecen, Piac u. 4–6.
a Debreceni Református Kollégium épülete
cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

 

7.

Mohácsi Nemzeti Emlékhely

cím: 7785 Sátorhely, Törökdomb

 

8.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

cím: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.

 

9.

Pannonhalma, Bencés Főapátság

cím: 9090 Pannonhalma, Vár 1.

 

10.

Katonai Emlékpark Pákozd

Katonai Emlékpark Pákozd
cím: 8095 Mészeg-hegy

 

11.

Somogyvár-Kupavár

Szent Egyed-bazilika és bencés apátság romjai
cím: 8698 Somogyvár, Kupavár-hegy

 

12.

Székesfehérvár, Romkert

cím: 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér


1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 13. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 19–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 25–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 37. § (4) bekezdése a 2014: CVI. törvény 82. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére