• Tartalom

2013. évi CCXXIII. törvény

2013. évi CCXXIII. törvény

az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról1

2013.12.20.

1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

1–8. §2

9. § (1) Nem lép hatályba az Ajbt. a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvénnyel megállapított 39/B. § (3) bekezdés d) pontja.

(2) Az Ajbt. a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvénnyel megállapított 39/B. § (3) bekezdés c) pontja az „a vizsgált hatóság bármely munkatársát meghallgathatja, és” szövegrész helyett az „a vizsgált hatóság munkatársát és a szabadságától megfosztott személyt is beleértve bármely ott tartózkodó személyt meghallgathat.” szöveggel lép hatályba.

(3) Az Ajbt. a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvénnyel megállapított 39/D. § (3) bekezdése a „feladatainak teljesítésére legalább” szövegrész helyett a „feladatainak teljesítésére – az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala köztisztviselői közül, állandó jelleggel – legalább” szöveggel; a „felhatalmazott munkatársak” szövegrész helyett a „felhatalmazott köztisztviselő munkatársak” szöveggel; a „szakértők lehetnek” szövegrész helyett a „szakértők lehetnek. A nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésében való közreműködésre az alapvető jogok biztosa a köztisztviselő munkatársak mellett eseti vagy állandó jelleggel más szakértőket is felhatalmazhat” szöveggel lép hatályba.

(4) Az Ajbt. a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvénnyel megállapított 39/D. § (4) bekezdése a „felhatalmazott munkatársak” szövegrészek helyett a „felhatalmazott köztisztviselő munkatársak” szöveggel lép hatályba.

2. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

10. §3

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 2-án hatályát veszti.

12. § (1) Az 1. § az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 10. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 18. A törvény a 11. § alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére