• Tartalom

2013. évi CCXXIV. törvény

2013. évi CCXXIV. törvény

egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról1

2015.01.01.

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

1–6. §2

7. §3

8–14. §4

15. § (1)5

(2)6

16. §7

17. § Az Ebtv.-nek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény 53. §-ával megállapított 82/G. § (1) bekezdése a „42. §-t, 42/D. §-t,” szövegrész helyett „42. §-t” szöveggel lép hatályba.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

18–25. §8

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

26. §9

4. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása

27. §10

5. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

28. §11

6. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény módosítása

29. § Nem lép hatályba az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény 38. §-a.

7. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § és a 15. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 18. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 50. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2014: CXI. törvény 137. §-a alapján nem lép hatályba.

4

A 8–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15. § (2) bekezdése a 2014: CXI. törvény 137. §-a alapján nem lép hatályba.

7

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére