• Tartalom

2013. évi CCXXIX. törvény

egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról1

2014.12.30.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §2

2. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

2. §3

3. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

3. § (1)4

(2) Az OTrT. 2. §-a a következő 32a. és 32b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„32a. tájképi egység: tájban előforduló és vizuálisan összetartozónak tekinthető természetes és antropogén tájelemek együttese, amely a látvány szempontjából meghatározott karakterrel jellemezhető,
32b. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak,”

4–17. §5

18. §6

19–35. §7

36. § Az OTrT.

a)–c)8

e)9

lép.

37. § Az OTrT.

a)–c)10

d) 12. § (1) bekezdés e) pontjában és 1/12. mellékletében foglalt táblázat 7. sorában az „országos jelentőségű tájképvédelmi” szövegrész helyébe a „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő”,

e)11

szöveg lép.

38. § Hatályát veszti az OTrT.

b)12

d)–g)13

h) 21. §-a és az azt megelőző alcím,

i)–k)14

l) 1/12. mellékletében foglalt táblázat B:16 mezője,

m)15

4. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése, a 18. §, a 36. § d) pontja, a 37. § d) pontja, valamint a 38. § a), c), h) és l) pontja 2014. december 30-án lép hatályba.

1/1–3/4. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez16

3/5. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez

3/6–3/9. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez17

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 19. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. december 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 18. § a 2014: XCVIII. törvény 7. §-a alapján nem lép hatályba.

7

A 19–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 36. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 36. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 37. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 37. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 38. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 38. § d)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 38. § i)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 38. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 1/1–3/4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 3/6–3/9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére