• Tartalom

24/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

24/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által saját magával szemben kért rendkívüli minőségellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetéséről

2018.09.21.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A saját magával szemben kezdeményezett rendkívüli minőségellenőrzési eljárásért a kérelmező kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.

(2) A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségén alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgáló által fizetendő díj mértéke 150 000 Ft kérelmenként.

(3) A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségén alapuló könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló cég által fizetendő díj mértéke 250 000 Ft kérelmenként.

(4)1 A (2) és (3) bekezdés szerinti díjat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti díjat az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell teljesíteni.

2. § (1)2 A díj a Pénzügyminisztérium működési bevételét képezi.

(2)3 A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) és (3) bekezdésében, a 31. § (1) bekezdésében, valamint a 73/A. §-ában foglaltakat, a díj visszafizetésére a 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra a 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az illetéken díjat kell érteni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (4) bekezdése a 8/2018. (IX. 20.) PM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 2. § (1) bekezdése a 8/2018. (IX. 20.) PM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére