• Tartalom

2013. évi CCXLIII. törvény

2013. évi CCXLIII. törvény

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról1

2015.01.02.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § (1)2

(2) A Pp. 386/U. § (1) bekezdése az „A perben” szövegrész helyett az „A törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perben” szöveggel lép hatályba.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

2. §3

3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

3. § (1)4

(2)5

4. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

4. § (1)–(2)6

(3) Nem lép hatályba a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCIII. törvény 1. § (7) bekezdés c) pontja.

5. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

5. § (1)7

(2)8

a)9

b)–d)10

6. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

6. § (1)–(2)11

(3)12

7. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

7. § (1)–(4)13

(5)14

(6)15

(7)16

(8)–(9)17

(10)–(11)18

(12)19

(13)–(18)20

(19)–(22)21

(23)22

a)–d)23

e)24

(24)25

a)26

b)–c)27

8. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

8. §28

9. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

9. §29

10. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

10. §30

11. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

11. §31

12. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

12. §32

13. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

13. §33

14. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

14. § (1)–(2)34

(3) Nem lép hatályba a Cnytv. 124. § (3) bekezdése.

15. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

15. §35

16. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

16. §36

17. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

17. § (1)–(2)37

(3) Nem lép hatályba az Ogytv. 158. § (2) bekezdése.

18. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény módosítása

18. §38

19. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

19. §39

20. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

20. § (1)40

(2)41

21. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. december 31-én lép hatályba.

(3) A 16. § 2014. január 2-án lép hatályba.

(5) Az 5. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés b)–d) pontja és a 20. § (1) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 7. § (24) bekezdés b) és c) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

22. § (1) E törvény

(2) E törvény 17. § (1) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 23. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 53. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. § (2) bekezdés b)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 7. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 7. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 7. § (8)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 7. § (10)–(11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 7. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 7. § (13)–(18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 7. § (19)–(22) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 7. § (23) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette.

23

A 7. § (23) bekezdés a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 7. § (23) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 7. § (24) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 7. § (24) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 7. § (24) bekezdés b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 14. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 17. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére