• Tartalom
Oldalmenü

260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő adatszolgáltatásról1

2013.07.11.

A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara) tagjegyzékének összeállítása és ellenőrzése céljából az e rendeletben meghatározott szervek a Kamara részére a 2012. évről 2013. augusztus 15-ig a következő adatokat szolgáltatják:

a) a hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy

aa) neve, lakcíme,

ab) őstermelői igazolványa száma,

ac) az őstermelői igazolvány adatnyilvántartó lapján szerepel-e,

b) az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott, agrárgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó

ba) neve, lakcíme, telephelye,

bb) egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,

c) az agrárgazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet

ca) cégneve, székhelye, telephelye,

cb) cégjegyzékszáma, adószáma,

cc) fő tevékenységének és egyéb tevékenységének kódjai.

2. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a nyilvántartásában szereplő, az 1. § a) és b) pontja szerinti adatokat szolgáltatja.

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a nyilvántartásában szereplő, az 1. § c) pont szerinti adatokat szolgáltatja.

3. § (1) A NÉBIH és a NAV az adatszolgáltatási kötelezettségét – a (2) bekezdés szerinti megállapodás szerint – elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón teljesíti.

(2) Az adatszolgáltatás teljesítésének technikai feltételeiről a Kamara a NÉBIH-hel és a NAV-val megállapodást köt.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.