• Tartalom

31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás

31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak egységes végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást.
Általános rendelkezés

1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) és az általa üzemeltetett létesítményekre.
Részletes rendelkezések
2.1 A Rendőrség – ide nem értve az Országos Rendőr-főkapitányságot (a továbbiakban: ORFK) – tűzvédelmi tevékenységének szakirányítását a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes látja el a felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező, közvetlen irányítása alatt álló tűzvédelmi ügyintéző útján, ennek keretében:
a) szakmailag irányítja és segíti, valamint évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a tűzvédelmi előadók és a tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezeti elemek tevékenységét, amelynek során vizsgálja
aa) a tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezeti elemek működését,
ab) a tűzmegelőzéssel, tűz elleni védekezéssel és a tűzkárok elhárításával kapcsolatos munkát;
b) évente – jelentés formájában – értékeli a Rendőrség szerveinek tűzvédelmi helyzetét;
c) szervezi és irányítja a tűzvédelmi felvilágosítással, oktatással és a tűzvédelmi előadók szakmai továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátását;
d) kapcsolatot tart a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kijelölt munkatársával;
e) szakmai segítséget nyújt a tűzvédelmi megbízott és a tűzvédelmi előadó munkájához.

3. Az ORFK azon szervezeti elemei vonatkozásában, amelyek nem a Rendőrségi Igazgatási Központban (a továbbiakban: RIK) kerültek elhelyezésre, az elhelyezésül szolgáló objektum üzemeltetéséért felelős vezető objektumonként 1 főt kijelöl a tűzvédelmi feladatok ellátására.

4.2 A RIK tűzvédelmi feladatainak ellátását a Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság biztosítja.

5.3 A tárgyévet követő év február 15. napjáig az ORFK Gazdasági Főigazgatóság részére:
a) a Készenléti Rendőrség parancsnoka;
b) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója;
c) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
d) a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója;
e) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
f)4
g)5 a vármegyei rendőrfőkapitány;
h) Budapest rendőrfőkapitánya
megküldi az irányítása alatt álló szerv és az annak elhelyezésére szolgáló objektum – a Készenléti Rendőrség parancsnoka a RIK értékelésére is kiterjedő – tűzvédelmi helyzetéről szóló jelentését.

6. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság – az 5. pont alapján megküldött jelentések alapján – elkészíti az összegző jelentést, és azt
a)6 az országos rendőrfőkapitánynak a tárgyévet követő év március 5. napjáig, valamint
b)7 a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére a tárgyévet követő év március 10. napjáig
felterjeszti.
Záró rendelkezések

7. Az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba

8.8
1

A 2. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 78. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. pont a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 12. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 58. pontjával megállapított, nyitó szövegrésze a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasítás 2. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. pont f) alpontját a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 33. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. pont g) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 78. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. pont a) alpontja a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. pont b) alpontja a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasítás 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére