• Tartalom
Oldalmenü

2013. évi XXXIII. törvény

a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról1

2013.04.06.

1. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosítása

1. §2

2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

2–9. §3

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.

11. § E törvény 1–10. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. április 4. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 19. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.