• Tartalom

40/2013. (V. 27.) OGY határozat

40/2013. (V. 27.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról1

2013.05.21.

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés


a Mezőgazdasági bizottságba

Balogh József – korábban megüresedett tagsági helyére – Örvendi Lászlót (Fidesz), továbbá

Balogh Józsefet (független),


az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

dr. Vas Imre (Fidesz) helyett

Szemereyné Pataki Klaudiát (Fidesz)

a bizottság tagjává


megválasztja.

2. A Határozat 1. pont n) alpontjában a „Mezőgazdasági bizottság (21 fő)” szövegrész helyébe a „Mezőgazdasági bizottság (22 fő)” szöveg lép.

3. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2013. május 21-ei ülésnapján fogadta el. A határozat a 3. pont alapján hatályát vesztette 2013. május 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére