• Tartalom

42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet

az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.01.02.

Az 1. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. ( IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról

1. §2

2. §3

a)4

b)5

3–4. §6

2. A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása

5–7. §7

3. A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelőség feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

8. § A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelőség feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 5. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

5. § Hatályát veszti az R. 4. § (5) bekezdése.”

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § b) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelethez

1–7.8
8.9
9.10

2. melléklet a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelethez11

1

A rendeletet az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet 1–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. melléklet 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére