• Tartalom

434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.11.20.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelethez

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B)

15.

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

 

 

 

a)

közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén

1900 Ft/fő/eset

 

 

b)

a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén

1900 Ft/fő/eset

 

 

c)

az a) és a b) pontban nem említett esetben

3300 Ft/fő/eset

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. november 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére