• Tartalom

478/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Képesítési r.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A NAV-nál kormánytisztviselőnek, illetve pénzügyőrnek az is kinevezhető, aki olyan mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, amely tekintetében az 1. mellékletben a feladatkörre meghatározott alapképzési szakon megszerzett szakképzettség teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél.”

3. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 478/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

1.    Az 1. melléklet alkalmazásában
a)    felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség:
aa)    a jogász szakképzettség,
ab)    az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
ac)    a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség.
b)    felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:
ba)    a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
bb)    a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség.
c)    felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség:
ca)    az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cb)    a gazdaságelemzés alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cc)    a közszolgálati alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cd)    a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
ce)    a pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cf)    a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
d)    középfokú végzettség az érettségi végzettség.
I. Adóügyi munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. adóügyi szakreferens

I.

a) adóalany nyilvántartó

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

b) adóeljárási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

c) folyószámla kezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

5.

d) illetékigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

6.

e) bevallási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

7.

2. adóügyi szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

8.

3. adóügyi koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

9.

4. adóügyi ügyintéző I.

I.

a) adóalany nyilvántartó

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

10.

b) adóeljárási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

11.

c) folyószámla-kezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

12.

d) illetékigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

13.

e) illeték kiszabási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

14.

f) bevallási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

15.

5. adóügyi ügyintéző II.

II.

a) adóalany nyilvántartó

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

16.

b) adóeljárási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

17.

c) folyószámla-kezelési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

18.

d) illetékigazgatási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

19.

e) illeték kiszabási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

20.

f) bevallási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

21.

6. ügyfélszolgálati ügyintéző I.

I.

ügyfélszolgálati

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

22.

7. ügyfélszolgálati ügyintéző II.

II.

ügyfélszolgálati

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

23.

8. tájékoztatási szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

24.

9. tájékoztatási ügyintéző I.

I.

tájékoztatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

25.

10. tájékoztatási ügyintéző II.

II.

tájékoztatási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

II. Bűnügyi munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. bűnügyi szakreferens

I.

bűnügyi irányításfelügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági szakképzettség; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. bűnügyi főreferens

I.

bűnjelkezelői

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség

4.

3. bűnügyi referens

II.

bűnjelkezelői

középfokú végzettség

5.

4. pénzügyi nyomozó I.

I.

pénzügyi nyomozói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági szakképzettség; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. pénzügyi nyomozó II.

II.

pénzügyi nyomozói

középfokú végzettség

7.

6. civil pénzügyi nyomozó I.

I.

pénzügyi nyomozói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

8.

7. civil pénzügyi nyomozó II.

II.

pénzügyi nyomozói

középfokú végzettség

III. Ellenőrzési munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. adóellenőr I.

I.

adóhatósági ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. adóellenőr II.

II.

adóhatósági ellenőrzési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

4.

3. belső ellenőr

I.

belső ellenőrzés

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott végzettségek

5.

4. ellenőrzési szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. ellenőrzési szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

7.

6. ellenőrzési koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

8.

7. ellenőrzési ügyintéző I.

I.

a) előkészítő és adatszerző

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

9.

b) kockázatkezelési és kiválasztási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

10.

c) szerencsejáték ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés; mechatronikai technikus szakképesítés

11.

8. ellenőrzési ügyintéző II.

II.

a) előkészítő és adatszerző

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

12.

b) kockázatkezelési és kiválasztási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

13.

9. kockázat-kezelési szakreferens

I.

kockázatkezelési tervezési és szervezési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

14.

10. kockázat-kezelési szakkoordinátor

I.

kockázatkezelési koordinációs és tervezési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

15.

11. kockázat-kezelési koordinátor

II.

kockázatkezelési koordinációs és tervezési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/ szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

IV. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. igazgatási főreferens

I.

igazgatási, koordinációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, andragógia (művelődésszervező), levéltáros szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint kulturális rendezvényszervező, közművelődési szakember szakképesítés, vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. igazgatási referens

II.

dokumentáció, ügyiratkezelés

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy titkársági és irodai munka szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés; segédlevéltáros és ügykezelő szakképesítés

4.

3. jogi szakreferens

I.

jogi

jogász szakképzettség

5.

4. hatósági ügyintéző

I.

hatósági

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. titkársági ügyintéző

II.

titkársági

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás, vagy titkársági és irodai munka szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, illetve Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)

V. Tervezési, elemzési, stratégiai munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. vezető elemző

I.

a) tervező-elemző

felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, gazdaságtudományi, matematikus, alkalmazott matematikus szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

b) stratégiai tervező

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, gazdaságtudományi, matematikus, alkalmazott matematikus szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

2. elemző

II.

statisztikai szervező-tervező

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

5.

3. vezető kontroller

I.

kontrolling

felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, gazdaságtudományi, matematikus, alkalmazott matematikus szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

4. kontroller

II.

kontrolling

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

VI. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. analitikai szakreferens

I.

analitikai

felsőoktatásban szerzett bio-, anyag-, vegyész-, élelmiszer-, szőlész-borász, könnyűipari-, gépész-, villamos-, mérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett fizikus, biológus, vegyész, gyógyszerész, matematikus szakképzettség

3.

2. analitikai referens

II.

analitikai

középfokú vegyész végzettség; középfokú végzettség, valamint vegyipari szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

3. járőr I.

I.

a) vám és egyéb adó ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

5.

b) fegyverzeti

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, rendészeti igazgatási, honvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség

6.

4. járőr II.

II.

a) vám és egyéb adó ellenőrzési

középfokú végzettség

7.

b) fegyverzeti

középfokú végzettség

8.

c) objektumvédelmi, vagyonvédelmi

középfokú végzettség

9.

5. vám- és pénzügyőri szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

10.

6. vám- és pénzügyőri szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

11.

7. vám- és pénzügyőri koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú végzettség

12.

8. vám- és pénzügyőri ügyintéző I.

I.

vám- és pénzügyőri

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

13.

9. vám- és pénzügyőri ügyintéző II.

II.

vám- és pénzügyőri

középfokú végzettség

14.

10. rendészeti szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

VII. Végrehajtási munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. végrehajtó I.

I.

végrehajtási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

3.

2. végrehajtó II.

II.

végrehajtási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyon értékelő és közvetítő szakképesítés

4.

3. végrehajtási szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

5.

4. végrehajtási szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

6.

5. végrehajtási koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítés

7.

6. végrehajtási ügyintéző I.

I.

a) csőd, felszámolás és végrehajtási eljárás

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

8.

b) hátralékkezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

9.

c) fizetési könnyítési eljárás

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

10.

7. végrehajtási ügyintéző II.

II.

a) csőd, felszámolás és végrehajtási eljárás

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

11.

b) hátralékkezelési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint és könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

12.

c) fizetési könnyítési eljárás

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

VIII. Beruházási és ellátási munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. ellátási és üzemeltetési főreferens

I.

ellátás, üzemeltetés

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, informatikai, anyagmérnöki, faipari mérnöki, építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, műszaki menedzser, logisztikai menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy építési műszaki ellenőr szakképesítés

3.

2. ellátási és üzemeltetési referens

II.

ellátás, üzemeltetés

középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari és elektronikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

4.

3. közbeszerzési főreferens

I.

közbeszerzés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint közbeszerzési referensi szakképesítés

IX. Biztonsági munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. biztonsági vezető

I.

minősített adat védelmének irányítása és a minősített adat biztonságára vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete

jogász szakképzettség, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség

3.

2. biztonsági főreferens

I.

általános biztonsági

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, rendészeti, nemzetbiztonsági, honvédelmi és katonai, informatikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség

4.

3. biztonsági referens

II.

őrzésbiztonsági

középfokú végzettség, valamint biztonságszervezői szakképesítés, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

5.

4. munka- és tűzvédelmi főreferens

I.

munka- és tűzvédelem

felsőoktatásban szerzett had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkavédelmi technikus vagy tűzvédelmi előadó, tűzvédelmi főelőadó szakképesítés

6.

5. munka- és tűzvédelmi referens

II.

munka- és tűzvédelem

középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikus vagy tűzvédelmi előadó, tűzvédelmi főelőadó szakképesítés

X. Egészségügyi munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. egészségügyi szakasszisztens

I.

egészségügyi szakasszisztensi

felsőoktatásban szerzett egészségtudományi szakképzettség

3.

2. egészségügyi asszisztens

II.

egészségügyi asszisztensi

középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügy szakterületen szerzett szakképesítés

4.

3. szakorvos

I.

szakorvosi

általános orvos, fogorvos szakképzettség, valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi szakképzettség

5.

4. pszichológus

I.

pszichológus

felsőoktatásban szerzett pszichológia szakképzettség

XI. Humánigazgatási munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. humánigaz- gatási főreferens

I.

humánigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, emberi erőforrások, andragógia (személyügyi szervező vagy munkavállalási tanácsadó szakirány) szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkaügyi szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. humánigaz- gatási referens

II.

humánigazgatási

középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy munkaügyi szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/ szakképesítés

XII. Informatikai munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. informatikai szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser szakképzettség, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. informatikai szakkoordinátor

I.

informatikai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

3. informatikai koordinátor

II.

informatikai koordináció

középfokú informatikai, közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

5.

4. informatikai főreferens

I.

informatikai menedzsment

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, mérnöktanár, informatikatanár szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. informatikai referens

II.

informatikai szolgáltatástámogatási

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

7.

6. rendszer- szervező

I.

informatikai rendszerszervezői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, mérnöktanár, informatikatanár szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

8.

7. rendszergazda

I.

rendszerüzemeltetői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, mérnöktanár, informatikatanár szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

9.

8. rendszer- fejlesztő referens

II.

rendszerfejlesztői

középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

10.

9. rendszer- üzemeltető

II.

rendszerüzemeltetői

középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

11.

10. szoftver- fejlesztő

I.

szoftverfejlesztői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

XIII. Kulturális, sport, üdültetési munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. étteremvezető

II.

vendéglátási

középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari végzettség; középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezető vagy vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés

3.

2. kulturális szakügyintéző

I.

kulturális

felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, andragógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, turizmus-vendéglátás, kereskedelem és marketing, sportszervező, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, levéltár, régészet, történeti muzeológia szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint kulturális rendezvényszervező, közművelődési szakember szakképesítés

4.

3. kulturális ügyintéző

II.

kulturális

középfokú végzettség, valamint segédkönyvtáros, vagy segédlevéltáros és ügykezelő, vagy sportszervező, vagy kiadványszerkesztő, vagy műtárgyvédelmi munkatárs, vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő, vagy műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés

5.

4. üdülővezető

I.

vendéglátási

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, turizmus-vendéglátás szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezető vagy vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés

6.

5. vezetőzenész

I.

kulturális

felsőoktatásban szerzett zeneművészeti szakképzettség

7.

6. zenész

II.

kulturális

középfokú zeneművészeti végzettség

XIV. Oktatási, képzési munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. képzési főreferens

I.

a) képzésszervezés, -fejlesztés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, emberi erőforrások, andragógia, pedagógia szakképzettség

3.

b) oktatástechnológiai

felsőoktatásban szerzett andragógia, pedagógia, informatikai szakképzettség

4.

2. képzési referens

II.

képzésszervezési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végezettség, valamint munkaügyi, vagy oktatásszervezői vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

5.

3. oktató

I.

oktatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, modern filológia képzési ágban szerzett szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

XV. Pénzügyi-számviteli munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. bér- és társadalom- biztosítási főreferens

I.

bér- és társadalombiztosítási

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkaügyi vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. bér- és társadalom- biztosítási referens

II.

bér- és társadalombiztosítási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

4.

3. pénzügyi és számviteli főreferens

I.

költségvetési, pénzügyi-számviteli

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

5.

4. pénzügyi és számviteli referens

II.

költségvetési, pénzügyi-számviteli

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

XVI. Egyéb munkakörcsoport

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. kommunikációs főreferens

I.

kommunikációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, kommunikáció és médiatudomány szakképzettség, film- és videoművészet vagy multimédia képzési ágban szerzett szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint grafikus vagy kiadványszerkesztő szakképesítés

3.

2. kommunikációs referens

II.

kommunikációs

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint grafikus vagy kiadványszerkesztő szakképesítés

4.

3. nemzetközi főreferens

I.

nemzetközi kapcsolatok

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi igazgatás szakképzettség

5.

4. nemzetközi referens

II.

nemzetközi kapcsolatok

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

6.

5. pénzügyi információs szakreferens

I.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, megakadályozása, az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott feladatok

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

7.

6. pénzügyi információs referens

II.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, megakadályozása, az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott feladatok

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

8.

7. szabály- talansági szakreferens

I.

szabálytalansági ellenőrzés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

9.

8. személyi titkár

I.

személyi titkári

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

10.

9. szóvivő

I.

kommunikációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, kommunikációs és médiatudomány szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

11.

10. tanácsadó

I.

tanácsadói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére