• Tartalom

496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén:
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 77 300 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 17 800 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 3560 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege 2014. január 1-jétől 77 300 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.
(3) Részmunkaidő esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 99 100 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 22 840 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 4568 forint.
(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 99 100 forint/hó.”

3. § A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 85 050 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 19 600 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 3920 forint.
(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 109 040 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 25 120 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 5024 forint.
(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 85 050 forint/hó,
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 109 040 forint/hó.”

4. § A Rendelet 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: K2 rendelet) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2014. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.”

5. § A Rendelet 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) E rendeletnek a K2 rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdésének, 2. § (1) bekezdésének, 2/A. § (1) és (2) bekezdésének nyitó szövegrészét első esetben a K2 rendelet hatálybalépését követően indult Start-munkaprogramokban részt vevő közfoglalkoztatottakkal kötött szerződések tekintetében kell alkalmazni.”

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdésével hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére