• Tartalom

5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról1

2013.07.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. befektetési alapkezelő: a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 3. § 11. pontjában meghatározott személy;

2. befektetési alap: a Batv. 3. § 9. pontjában meghatározott fogalom;

3. elektronikus kapcsolattartás: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) és az ügyfél között lévő kétirányú, írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás;

4. elektronikus postaláda: az ERA rendszer szolgáltatásaként működő, a Felügyelet által az ERA rendszerben regisztrált intézmény számára biztosított kézbesítési tárhely;

5. elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

6. ERA rendszer: a Felügyelet által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer.

2. § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni azon, a Felügyelet hatáskörébe tartozó ügyek esetében – kivéve a bejelentési kötelezettséget –, amelyek vonatkozásában törvény a Felügyelet és a befektetési alapkezelő között az általa kezelt befektetési alap tekintetében kizárólagos elektronikus kapcsolattartást ír elő.

(2) Az elektronikus kapcsolattartás kiterjed a kérelem benyújtásától a Felügyelet által az ügy érdemében hozott vagy az ügyet egyéb módon lezáró hatósági döntésnek az ügyféllel történő közléséig terjedő eljárási cselekményekre és jognyilatkozatokra, a hatósági döntés kijavításával, kiegészítésével, módosításával vagy visszavonásával, valamint az újrafelvétellel kapcsolatos eljárásokra.

3. § (1) A befektetési alapkezelőnek

1. nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására irányuló kérelmét az 1. mellékletben,

2. nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására irányuló kérelmét a 2. mellékletben,

3. nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére irányuló kérelmét a 3. mellékletben,

4. nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére irányuló kérelmét a 4. mellékletben,

5. a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére irányuló kérelmét az 5. mellékletben,

6. az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére irányuló kérelmét a 6. mellékletben,

7. nyilvános nyílt végű értékpapíralap esetén a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására irányuló kérelmét a 7. mellékletben,

8. nyilvános nyílt végű ingatlanalap esetében a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére irányuló kérelmét a 8. mellékletben,

9. nyilvános befektetési alap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 9. mellékletben,

10. zártkörű befektetési alap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 10. mellékletben,

11. határozott futamidejű befektetési alap futamidejének lejárata esetén a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a 11. mellékletben,

12. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelemét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetők az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le, a 12. mellékletben,

13. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a nyilvános nyílt végű befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot, a 13. mellékletben,

14. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált, a 14. mellékletben,

15. a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyása iránti kérelmét a 15. mellékletben,

16. a letétkezelői szerződés módosítása hatálybalépésének jóváhagyása iránti kérelmét a 16. mellékletben,

17. a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a 17. mellékletben,

18. a nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezése iránti kérelmét a 18. mellékletben,

19. a nyilvános befektetési alap átalakulásához készült tájékoztató jóváhagyása iránti kérelmét a 19. mellékletben,

20. a zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulásának jóváhagyása iránti kérelmét a 20. mellékletben,

21. a nem harmonizált befektetési alapok egyesülésének engedélyezése iránti kérelmét a 21. mellékletben,

22. az ÁÉKBV-k egyesülésének engedélyezése iránti kérelemét a 22. mellékletben,

23. a kollektív befektetési forma szétválásának engedélyezése iránti kérelmét a 23. mellékletben,

24. a kollektív befektetési forma részalapja szétválásának engedélyezése iránti kérelmét a 24. mellékletben,

25. a Batv. 78. § (7) bekezdésében meghatározott körbe tartozó – ugyanazon befektetési alapkezelő és letétkezelő által kezelt másik befektetési alap részalapjává válást jelentő – egyesülés engedélyezése iránti kérelmét a 25. mellékletben,

26. a befektetési alap kezelése átadásának engedélyezése iránti kérelmét a 26. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt kell benyújtania a Felügyeletnek a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet rendelkezései szerint az ERA rendszeren keresztül.

(2) A befektetési alapkezelőnek

1. egyesülés esetén a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének engedélyezése iránti kérelmét a 27. mellékletben,

2. a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbítása iránti kérelmét a 28. mellékletben,

3. az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezése iránti kérelmét a 29. mellékletben,

4. az ingatlanértékelővel kötött szerződés módosításának engedélyezése iránti kérelmét a 30. mellékletben,

5. a gyűjtő-ÁÉKBV cél-ÁÉKBV-be történő befektetésének engedélyezése iránti kérelmét a 31. mellékletben,

6. a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV egy másik cél-ÁÉKBV-be fektesse eszközeinek legalább 85 százalékát, a 32. mellékletben,

7. a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV módosítsa a kezelési szabályzatát olyan módon, hogy nem gyűjtő ÁÉKBV-ként működik tovább, a 33. mellékletben,

8. a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV továbbra is a cél-ÁÉKBV gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon, a 34. mellékletben,

9. a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV az egyesülés, illetve szétválás eredményeképpen létrejött másik ÁÉKBV gyűjtő ÁÉKBV-je maradjon, a 35. mellékletben,

10. a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik, nem az egyesülés vagy szétválás eredményeként létrejött cél-ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba fektesse, a 36. mellékletben,

11. a cél-ÁÉKBV szétválása, egyesülése, megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV számára annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a Batv. 118. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a Batv. 118. § (6) bekezdés c) pontja szerint nem gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább, a 37. mellékletben,

12. a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra a cél-ÁÉKBV egyesülése vagy szétválása miatt kerül sor, a 38. mellékletben,

13. annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen, a 39. mellékletben,

14. annak engedélyezése iránti kérelmet, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett szétválás után létrejövő ÁÉKBV-k egyikeként lényegében változatlanul működjön tovább, a 40. mellékletben,

15. annak a befektetésnek a jóváhagyása iránti kérelmet, hogy ha a cél-ÁÉKBV a beolvadó ÁÉKBV, és az egyesülés következtében a gyűjtő ÁÉKBV az átvevő ÁÉKBV befektetőjévé válik, a 41. mellékletben,

16. annak engedélyezése iránti kérelmet, ha a gyűjtő-ÁÉKBV a szétválás eredményeként létrejövő olyan ÁÉKBV befektetővé válik, amely lényegesen különbözik a cél-ÁÉKBV-től, a 42. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon.

(3) Az (1) bekezdés 19. és 25. pontjában, továbbá beolvadás esetében az (1) bekezdés 21. és 22. pontjában, kiválás esetén az (1) bekezdés 23. és 24. pontjában meghatározott esetben a befektetési alapkezelőnek egyidejűleg a 18. mellékletben és a 43. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapokat is be kell nyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon.

(4) A (2) bekezdés 5–11. és 13–16. pontjában meghatározott esetekben a befektetési alapkezelőnek egyidejűleg a 18. mellékletben és a 43. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapokat is be kell nyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon.

(5) A befektetési alapkezelő egyéb beadványt a 47. mellékletben meghatározott elektronikus űrlapon nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott módon.

4. § A kérelmezőnek az űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges adatot és tényt közölt a Felügyelettel.

5. § (1) Amennyiben az eljárás során a Felügyelet az elektronikus postaládán keresztül küldött ügyiratában a kérelmezőt hiánypótlásra, a kérelem kiegészítésére, illetve módosítására, vagy a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre szólítja fel, a kérelmező

a) a hiánypótlásra szóló felhívásnak a 44. mellékletben,

b) a kérelem, illetve mellékletének kiegészítésére vagy módosítására szóló felhívásnak a 45. mellékletben,

c) a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozat-tételre szóló felszólításnak a 46. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlap teljes körű kitöltésével és a 3. § (1) bekezdésben meghatározott módon történő elküldésével tesz eleget.

(2) Az elektronikus űrlapon meg kell adni a kiegészítendő, módosítandó, továbbá a pótolandó, illetve a tényállás tisztázását szolgáló ügyirat alapjául szolgáló ügy számát (főszám, év), a kérelem tárgyát, az ügyintéző nevét, továbbá fel kell tölteni az előírt, mellékletként csatolandó dokumentumokat.

6. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

7. § A rendelet hatálybalépése napján már folyamatban lévő ügyek tekintetében a rendelet rendelkezéseit csak az ügyfél erre irányuló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti ügyintézési rendelkezése alapján lehet alkalmazni.

1. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére,
a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-
sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze, a kezelési szabályzatot hagyja jóvá és a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

2. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-
sorozatai tekintetében az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze, a kezelési szabályzatot hagyja jóvá és a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

3. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére,
a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-
sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze és a kezelési szabályzatot hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

4. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-
sorozatai tekintetében az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételét, valamint az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttét engedélyezze, valamint a kezelési szabályzatot hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

5. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-
sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató kiegészítésének közzétételét engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

6. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-
sorozatai tekintetében az alaptájékoztató kiegészítésének közzétételét engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

7. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására nyilvános nyílt végű értékpapíralap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-
sorozatai tekintetében a tájékoztatót, a hirdetményt, a kiemelt befektetői információt és a kezelési szabályzatot, továbbá a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

8. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére nyilvános nyílt végű ingatlanalap esetében

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-
sorozatai tekintetében a tájékoztatót, a hirdetményt, a kiemelt befektetői információt és a kezelési szabályzatot hagyja jóvá, továbbá az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttét engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

9. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nyilvános befektetési alap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot vegye nyilvántartásba.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

10. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Nyilvántartásba vétel iránti kérelem zártkörű befektetési alap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot vegye nyilvántartásba.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

11. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére határozott futamidejű befektetési alap futamidejének lejárata esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

12. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, amennyiben a befektetők
az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

13. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha a nyilvános nyílt végű befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

14. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

15. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

16. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem letétkezelői szerződés módosítása hatálybalépésének jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a letétkezelői szerződés módosításának hatálybalépését hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

17. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

18. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében a kezelési szabályzat módosítását engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

19. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a nyilvános befektetési alap átalakulásához készült tájékoztató jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében az átalakuláshoz készített tájékoztatót hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

20. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulásának jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulását hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

21. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a nem harmonizált befektetési alapok egyesülésének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. és 13. pontban meghatározott befektetési alapok tekintetében a befektetési alapok egyesülését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

22. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem az ÁÉKBV-k egyesülésének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. és 13. pontban meghatározott befektetési alapok tekintetében a befektetési alapok egyesülését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

23. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem kollektív befektetési forma szétválásának engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a szétválást engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

24. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem kollektív befektetési forma részalapja szétválásának engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett részalap elnevezése

12.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

13.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

14.

Kérem, hogy a Felügyelet a 11. pontban meghatározott részalap tekintetében a szétválást engedélyezze.

15.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

16.

Egyéb csatolt dokumentum

17.

Egyéb megjegyzés

18.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

19.

Keltezés helye

20.

Keltezés dátuma

25. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a Batv. 78. § (7) bekezdésében meghatározott körbe tartozó – ugyanazon befektetési alapkezelő és letétkezelő által kezelt másik befektetési alap részalapjává válást jelentő – egyesülés engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapnak a 13. pontban meghatározott befektetési alap részalapjává válásával történő egyesülést engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

26. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a befektetési alap kezelése átadásának engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az új alapkezelő megnevezése

14.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap kezelésének a 13. pontban meghatározott alapkezelő részére történő átadását engedélyezze.

15.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

16.

Egyéb csatolt dokumentum

17.

Egyéb megjegyzés

18.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

19.

Keltezés helye

20.

Keltezés dátuma

27. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének engedélyezésére egyesülés esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztésének időtartama

14.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve értékpapír sorozatai tekintetében a folyamatos forgalmazás felfüggesztését a 13. pontban foglaltak szerint engedélyezze.

15.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

16.

Egyéb csatolt dokumentum

17.

Egyéb megjegyzés

18.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

19.

Keltezés helye

20.

Keltezés dátuma

28. melléklet a 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbítására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztésének eredeti időtartama

14.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztésének új időtartama

15.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-
sorozata, illetve értékpapír-sorozatai tekintetében a folyamatos forgalmazás felfüggesztését a 14. pontban foglaltak szerint hosszabbítsa meg.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

29. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az ingatlanértékelő megnevezése

14.

Az ingatlanértékelő címe/székhelye

15.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a 13. pontban meghatározott ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

30. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem az ingatlanértékelővel kötött szerződés módosításának engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az ingatlanértékelő megnevezése

14.

Az ingatlanértékelő címe/székhelye

15.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a 13. pontban meghatározott ingatlanértékelővel kötött szerződés módosítását engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

31. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a gyűjtő-ÁÉKBV cél-ÁÉKBV-be történő befektetésének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapnak a 13. pontban meghatározott befektetési alapba történő befektetését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

32. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV
egy másik cél-ÁÉKBV-be fektesse eszközeinek legalább 85 százalékát

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap eszközeinek legalább 85 százalékát jelentő, a 13. pontban meghatározott befektetési alapba történő befektetését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

33. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV
módosítsa a kezelési szabályzatát olyan módon, hogy nem gyűjtő ÁÉKBV-ként működik tovább

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 13. pontban meghatározott befektetési alap megszűnésére tekintettel a 10. pontban meghatározott befektetési alap nem gyűjtő ÁÉKBV-ként való továbbműködése érdekében a kezelési szabályzatának módosítását engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

34. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére,
hogy a gyűjtő-ÁÉKBV továbbra is a cél-ÁÉKBV gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében engedélyezze, hogy az a 13. pontban meghatározott befektetési alap gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

35. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére,
hogy a gyűjtő-ÁÉKBV az egyesülés, illetve szétválás eredményeképpen létrejött másik ÁÉKBV gyűjtő
ÁÉKBV-je maradjon

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében engedélyezze, hogy az a 13. pontban meghatározott befektetési alap gyűjtő-ÁÉKBV-jé váljon.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

36. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére,
hogy a gyűjtő-ÁÉKBV eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik, nem az egyesülés vagy szétválás
eredményeképp létrejött cél-ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba fektesse

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap eszközeinek legalább 85 százalékát jelentő, a 13. pontban meghatározott befektetési alapba történő befektetését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

37. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása, egyesülése, megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV számára
annak engedélyezésére, hogy a Batv. 118. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a Batv. 118. § (6) bekezdés c) pontja szerint nem gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében engedélyezze, hogy nem gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

38. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV egyesülése vagy szétválása esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

39. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem annak engedélyezésére, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet engedélyezze, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

40. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem annak engedélyezésére, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett szétválás után létrejövő ÁÉKBV-k egyikeként lényegében változatlanul működjön tovább

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy a Felügyelet engedélyezze, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap a tervezett szétválás után a 13. pontban meghatározott befektetési alapként működhessen tovább.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

41. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem annak a befektetésnek a jóváhagyására, hogy ha a cél-ÁÉKBV a beolvadó ÁÉKBV,
és az egyesülés következtében a gyűjtő ÁÉKBV az átvevő ÁÉKBV befektetőjévé válik

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Az érintett befektetési alap elnevezése

17.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

18.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

19.

Kérem, hogy a Felügyelet hagyja jóvá, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap a 13. és 16. pontban meghatározott befektetési alapok tervezett egyesülése következtében a 16. pontban meghatározott befektetési alap befektetőjévé váljon.

20.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

21.

Egyéb csatolt dokumentum

22.

Egyéb megjegyzés

23.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

24.

Keltezés helye

25.

Keltezés dátuma

42. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kérelem annak engedélyezésére, ha a gyűjtő-ÁÉKBV a szétválás eredményeként létrejövő
olyan ÁÉKBV befektetővé válik, amely lényegesen különbözik a cél-ÁÉKBV-től

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Az érintett befektetési alap elnevezése

17.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

18.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

19.

Kérem, hogy a Felügyelet hagyja jóvá, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap a 13. pontban meghatározott befektetési alap szétválása következtében a 16. pontban meghatározott befektetési alap befektetőjévé váljon.

20.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

21.

Egyéb csatolt dokumentum

22.

Egyéb megjegyzés

23.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

24.

Keltezés helye

25.

Keltezés dátuma

43. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Űrlap a nyilvánosan működő befektetési alap kezelési szabályzata módosításának bemutatásához

Iktatószám:

A kezelési szabályzat szövege, annak fellelhetősége a módosítás előtt

A kezelési szabályzat szövege, annak fellelhetősége
a módosítás után

A kezelési szabályzat kötelező tartalmi eleme

szöveg

oldalszám

szöveg

oldalszám

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

1.2. A befektetési alap rövid neve

1.3. A befektetési alap székhelye

1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma

1.5. A befektetési alapkezelő neve

1.6. A letétkezelő neve

1.7. A forgalmazó neve

1.8. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

 

 

 

 

1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

 

 

 

 

1.11. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap az ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap

 

 

 

 

1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

 

 

 

 

1.13. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

 

 

 

 

1.14. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesség biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

 

 

 

 

2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk

 

 

 

 

3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása

 

 

 

 

II. A befektetési jegyre vonatkozó információk (sorozatonként)

4. A befektetési jegy ISIN azonosítója

5. A befektetési jegy névértéke

6. A befektetési jegy devizaneme

7. A befektetési jegy előállításának módja

8. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módja

9. A befektetőnek a befektetési jegy által biztosított jogai

10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

III. A befektetési alap befektetési politikája és céljai, ezen belül különösen

11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl. tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)

 

 

 

 

12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei

 

 

 

 

13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

 

 

 

 

14. Az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya

 

 

 

 

15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható

 

 

 

 

16. A portfólió devizális kitettsége

 

 

 

 

17. Ha a tőke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása

 

 

 

 

18. Hitelfelvételi szabályok

 

 

 

 

19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti be

 

 

 

 

20. A leképezett index bemutatása és az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének maximális nagysága

 

 

 

 

21. Azon befektetési alap befektetési politikája, amelybe a befektetési alapba fektető befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni

 

 

 

 

22. A cél-ÁÉKBV, illetve annak részalapjának megnevezése

 

 

 

 

23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

24. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk

 

 

 

 

24.1. Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetőség

 

 

 

 

24.2. A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre

 

 

 

 

24.3. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt

 

 

 

 

24.4. A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok

 

 

 

 

24.5. Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai

 

 

 

 

24.6. Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévő pozíciók kezelése

24.7. Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása

24.8. Amennyiben azon származtatott ügylet jellemzői, amelybe a befektetési alap befektet, különböznek a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzőktől, az erre vonatkozó figyelemfelhívás, meghatározva az adott származtatott ügylet jellemzőit és kockázatát

 

 

 

 

24.9. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

25. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések

 

 

 

 

25.1. Annak megjelölése, hogy hozamtermelő vagy értéknövekedési céllal kiválasztandó ingatlanokba fektet be az ingatlanalap

 

 

 

 

25.2. Annak megjelölése, hogy milyen funkciójú (lakás, kereskedelmi, ipari stb.) ingatlanokba fektet be az ingatlanalap

 

 

 

 

25.3. Annak megjelölése, hogy mely országokban fektet be az ingatlanalap

 

 

 

 

25.4. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékének maximuma összegszerűen

 

 

 

 

25.5. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékének maximuma az összes eszközhöz viszonyítottan

 

 

 

 

25.6. Az építés alatt álló ingatlanok maximum aránya

 

 

 

 

25.7. Az ingatlanalapra háruló kockázatok

 

 

 

 

25.8. Az ingatlanalapra háruló kockázatok kezelésének módja, a kockázatkezelés stratégiája és megvalósításának főbb elvei

 

 

 

 

25.9. Az alap nyilvántartásba vételét megelőző forgalomba hozatal kapcsán történt apportálás esetén az apportálandó ingatlanok részletes bemutatása

 

 

 

 

IV. A kockázatok

26. A kockázati tényezők bemutatása

V. Az eszközök értékelése

27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás

 

 

 

 

28. A portfólió elemeinek értékelése

 

 

 

 

29. A származtatott ügyletek értékelése

 

 

 

 

30. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

VI. A hozammal kapcsolatos információk

31. A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása

 

 

 

 

32. Hozamfizetési napok

 

 

 

 

33. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

VII. A befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása

34.1. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító bankgarancia vagy kezesi biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia)

 

 

 

 

34.2. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet alátámasztó befektetési politika (tőke-, illetve hozamvédelem)

 

 

 

 

35. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

VIII. Díjak és költségek

36. A befektetési alapot terhelő díjak, költségek mértéke és az alapra terhelésük módja

 

 

 

 

36.1. A befektetési alap által az alapkezelő társaság részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

 

 

 

 

36.2. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által a letétkezelő részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

 

 

 

 

36.3. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

 

 

 

 

37. A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak, kivéve a 36. pontban említett költségeket

 

 

 

 

38. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke

 

 

 

 

39. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei

 

 

 

 

40. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

IX. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

41. A befektetési jegyek vétele

 

 

 

 

41.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

 

 

 

 

41.2. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

 

 

 

 

41.3. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

 

 

 

 

42. A befektetési jegyek visszaváltása

 

 

 

 

42.1. Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

 

 

 

 

42.2. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

 

 

 

 

42.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

 

 

 

 

43. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályai

 

 

 

 

43.1. A forgalmazási maximum mértéke

 

 

 

 

43.2. A forgalmazási maximum elérését követő eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei

 

 

 

 

44. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása

 

 

 

 

44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága

 

 

 

 

44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez – részben vagy egészben – a befektetési alapot, a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg

 

 

 

 

45. Azoknak a szabályozott piacoknak a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák

 

 

 

 

46. Azoknak az államoknak (forgalmazási területeknek) a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket forgalmazzák

 

 

 

 

47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

X. A befektetési alapra vonatkozó további információ

48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye – az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz csatolható

49. Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei

 

 

 

 

50. A befektetési alap megszűnését kiváltó körülmények, a megszűnés hatása a befektetők jogaira

51. Minden olyan további információ, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált befektetési lehetőségről

XI. Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk

52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

44. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Űrlap hiánypótlás benyújtásához

Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

45. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Űrlap a kérelem vagy annak melléklete kiegészítéséhez vagy módosításához

Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

46. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Űrlap a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételhez

Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

47. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Űrlap egyéb beadvány benyújtásához

Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 6. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére