• Tartalom

2013. évi LIII. törvény

a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2013.05.18.

1. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

1–13. §2

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

14. §3

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

15. §4

4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

16. §5

5. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

17. §6

6. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

18. §7

7. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása

19. §8

8. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 18. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi LIII. törvényhez9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. május 2. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 20. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére