• Tartalom

2013. évi VI. törvény

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról1

2013.02.28.

1–3. §2

4. § A Tft.-nek az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított 25/C. § (3) bekezdés b) pontja az „a) pontjában és c) pont ca) alpontjában” szövegrész helyett az „a) pontjában és c) pont cb) alpontjában” szöveggel lép hatályba.

5–9. §3

10. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. február 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. február 26. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 29. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére