• Tartalom

66/2013. (XII. 7.) BM rendelet

66/2013. (XII. 7.) BM rendelet

a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról1

2013.12.08.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont jb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki:

[A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít a következő célokra:]

f) a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos egyes kiadásokhoz.”

2. § Az R. a következő 4/C. alcímmel és 8/C. §-sal egészül ki:

„4/C. A köznevelési intézmények működtetésének támogatása
8/C. § (1) Az 1. § f) pontja szerinti támogatás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmény működtetését vállaló, vagy az Nkt. 74. § (6) bekezdése alapján állami hozzájárulást fizető azon 3000 lakosságszám feletti települési önkormányzatokat illeti meg, melyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 20 000 forintot.
(2) A támogatás a települési önkormányzatokat a közigazgatási területükön lévő köznevelési intézmény(ek)be más település közigazgatási területéről bejáró tanulók létszámának ellátotti aránya szerint differenciáltan illeti meg. Az alaptámogatás összege egy önkormányzat esetében legalább 2 000 000 forint.
(3) Az alaptámogatás mértékének meghatározása a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény(ek)ben ellátottak összlétszáma alapján a következő:
a) 2 000 000 forint, legfeljebb 400 ellátott esetén,
b) 4 000 000 forint, 401–800 ellátott között,
c) 6 000 000 forint, 801–1200 ellátott között,
d) 8 000 000 forint, 1201–1500 ellátott között,
e) 10 000 000 forint, 1500 ellátott felett.
(4) A más települési önkormányzat közigazgatási területéről bejáró tanulók összes tanulóhoz viszonyított arányának figyelembevételével az alaptámogatás szorzószámok szerint emelkedik. A szorzószám
a) 1, ha a bejáró tanulók aránya legfeljebb 5%,
b) 1,2, ha a bejáró tanulók aránya 5,1%–15%,
c) 1,4, ha a bejáró tanulók aránya 15,1%–25%
d) 1,6, ha a bejáró tanulók aránya 25,1%–50%,
e) 2, ha a bejáró tanulók aránya 50% feletti.
(5) A támogatás tényleges mértéke a (3) és (4) bekezdés alapján számított összeget figyelembe véve
a) 100%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg az 5000 forintot,
b) 90%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 5001 és 10 000 forint közötti,
c) 80%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 10 001 és 15 000 forint közötti,
d) 70%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 15 001 és 20 000 forint közötti.
(6) A támogatás önkormányzatonkénti összegét a (3)–(5) bekezdés szerinti számítás alapján a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1)–(6) bekezdés szerinti támogatás alapjául szolgáló ellátotti létszám és bejáró tanulók létszámának megállapítása a 2012. év október havi köznevelési statisztika alapján történik.”
„(4b) A 8/C. § szerinti támogatás folyósítása egy összegben 2013. december 10-ig történik.”

(A kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat az)

f) 1. § f) pontja szerinti támogatást a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadásaira használhatja fel.”

5. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § a)–e) pont szerinti támogatás felhasználásának a végső határideje 2013. december 31.”
„(1a) Az 1. § f) pont szerinti támogatás felhasználásának végső határideje 2014. február 28.
(1b) Az (1) és (1a) bekezdés szerinti határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.”

6. § Az R. az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 66/2013. (XII. 7.) BM rendelethez

 

Megye

Önkormányzat

Támogatás
(forint)

1.

Bács-Kiskun

Tompa

1 400 000

2.

Bács-Kiskun

Dunavecse

1 680 000

3.

Bács-Kiskun

Dusnok

1 600 000

4.

Bács-Kiskun

Sükösd

1 600 000

5.

Bács-Kiskun

Orgovány

1 600 000

6.

Bács-Kiskun

Tass

1 800 000

7.

Bács-Kiskun

Ballószög

2 160 000

8.

Bács-Kiskun

Tiszaalpár

1 800 000

9.

Bács-Kiskun

Helvécia

2 160 000

10.

Bács-Kiskun

Madaras

2 000 000

11.

Bács-Kiskun

Vaskút

1 920 000

12.

Bács-Kiskun

Dunapataj

2 160 000

13.

Bács-Kiskun

Harta

2 240 000

14.

Bács-Kiskun

Izsák

2 800 000

15.

Bács-Kiskun

Bácsalmás

4 480 000

16.

Bács-Kiskun

Kerekegyháza

3 360 000

17.

Bács-Kiskun

Jánoshalma

3 840 000

18.

Bács-Kiskun

Lakitelek

3 840 000

19.

Bács-Kiskun

Kunszentmiklós

3 920 000

20.

Bács-Kiskun

Kalocsa

8 960 000

21.

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

11 200 000

22.

Bács-Kiskun

Hajós

1 600 000

23.

Bács-Kiskun

Mélykút

1 600 000

24.

Bács-Kiskun

Szabadszállás

3 200 000

25.

Baranya

Hosszúhetény

2 400 000

26.

Baranya

Harkány

4 480 000

27.

Baranya

Mohács

8 960 000

28.

Baranya

Sásd

14 000 000

29.

Baranya

Siklós

12 800 000

30.

Baranya

Komló

9 600 000

31.

Baranya

Szentlőrinc

10 080 000

32.

Baranya

Kozármisleny

10 240 000

33.

Békés

Nagyszénás

1 400 000

34.

Békés

Kondoros

1 920 000

35.

Békés

Csorvás

1 800 000

36.

Békés

Újkígyós

1 800 000

37.

Békés

Elek

2 160 000

38.

Békés

Kétegyháza

2 520 000

39.

Békés

Medgyesegyháza

2 560 000

40.

Békés

Tótkomlós

3 360 000

41.

Békés

Dévaványa

3 360 000

42.

Békés

Vésztő

4 320 000

43.

Békés

Mezőhegyes

4 480 000

44.

Békés

Mezőberény

5 760 000

45.

Békés

Gyomaendrőd

6 720 000

46.

Békés

Sarkad

6 480 000

47.

Békés

Mezőkovácsháza

6 720 000

48.

Békés

Békés

7 560 000

49.

Békés

Gyula

11 200 000

50.

Békés

Doboz

2 000 000

51.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsodnádasd

1 600 000

52.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádnémeti

2 520 000

53.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Múcsony

2 160 000

54.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Emőd

1 800 000

55.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Cigánd

2 800 000

56.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Onga

2 000 000

57.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Taktaharkány

2 000 000

58.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szirmabesenyő

2 160 000

59.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőkeresztes

2 160 000

60.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nyékládháza

2 880 000

61.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajólád

2 880 000

62.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Alsózsolca

2 800 000

63.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajókaza

3 600 000

64.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőcsát

4 320 000

65.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Arló

4 000 000

66.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszalúc

4 000 000

67.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Encs

7 680 000

68.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaújszántó

8 960 000

69.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sárospatak

7 840 000

70.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sátoraljaújhely

8 960 000

71.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szikszó

5 120 000

72.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szendrő

6 480 000

73.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajószentpéter

7 200 000

74.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Putnok

11 520 000

75.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózd

9 800 000

76.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Edelény

8 640 000

77.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tokaj

12 800 000

78.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mályi

1 800 000

79.

Csongrád

Nagymágocs

1 400 000

80.

Csongrád

Szegvár

1 600 000

81.

Csongrád

Domaszék

1 600 000

82.

Csongrád

Csanádpalota

1 920 000

83.

Csongrád

Földeák

2 160 000

84.

Csongrád

Apátfalva

2 160 000

85.

Csongrád

Ásotthalom

1 800 000

86.

Csongrád

Kiszombor

2 160 000

87.

Csongrád

Üllés

1 920 000

88.

Csongrád

Deszk

2 240 000

89.

Csongrád

Bordány

2 520 000

90.

Csongrád

Mindszent

3 600 000

91.

Csongrád

Sándorfalva

4 320 000

92.

Fejér

Baracs

1 400 000

93.

Fejér

Pákozd

1 600 000

94.

Fejér

Etyek

1 600 000

95.

Fejér

Lepsény

1 600 000

96.

Fejér

Szabadbattyán

2 560 000

97.

Fejér

Bakonycsernye

2 520 000

98.

Fejér

Bodajk

2 160 000

99.

Fejér

Perkáta

1 800 000

100.

Fejér

Nagyvenyim

1 920 000

101.

Fejér

Ráckeresztúr

1 960 000

102.

Fejér

Sárszentmihály

2 160 000

103.

Fejér

Mezőfalva

2 160 000

104.

Fejér

Kápolnásnyék

5 600 000

105.

Fejér

Velence

3 200 000

106.

Fejér

Polgárdi

3 840 000

107.

Fejér

Enying

4 480 000

108.

Fejér

Gárdony

3 840 000

109.

Fejér

Martonvásár

3 920 000

110.

Fejér

Csákvár

4 320 000

111.

Fejér

Pusztaszabolcs

5 040 000

112.

Fejér

Sárbogárd

7 680 000

113.

Fejér

Aba

5 760 000

114.

Fejér

Seregélyes

1 600 000

115.

Győr-Moson-Sopron

Hegyeshalom

1 400 000

116.

Győr-Moson-Sopron

Pannonhalma

1 800 000

117.

Győr-Moson-Sopron

Tét

1 680 000

118.

Győr-Moson-Sopron

Győrújbarát

1 680 000

119.

Győr-Moson-Sopron

Nyúl

1 920 000

120.

Győr-Moson-Sopron

Halászi

2 240 000

121.

Győr-Moson-Sopron

Fertőd

3 920 000

122.

Győr-Moson-Sopron

Kapuvár

6 720 000

123.

Győr-Moson-Sopron

Győrszemere

1 800 000

124.

Hajdú-Bihar

Hajdúszovát

1 600 000

125.

Hajdú-Bihar

Sárrétudvari

1 800 000

126.

Hajdú-Bihar

Földes

2 160 000

127.

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

2 000 000

128.

Hajdú-Bihar

Mikepércs

2 000 000

129.

Hajdú-Bihar

Bocskaikert

2 880 000

130.

Hajdú-Bihar

Hosszúpályi

3 600 000

131.

Hajdú-Bihar

Létavértes

3 600 000

132.

Hajdú-Bihar

Komádi

3 600 000

133.

Hajdú-Bihar

Nyíradony

3 840 000

134.

Hajdú-Bihar

Vámospércs

3 840 000

135.

Hajdú-Bihar

Tiszacsege

4 320 000

136.

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

6 400 000

137.

Hajdú-Bihar

Biharkeresztes

5 760 000

138.

Hajdú-Bihar

Hajdúsámson

6 000 000

139.

Hajdú-Bihar

Berettyóújfalu

11 200 000

140.

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

6 720 000

141.

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

8 000 000

142.

Hajdú-Bihar

Püspökladány

7 680 000

143.

Hajdú-Bihar

Polgár

7 840 000

144.

Hajdú-Bihar

Derecske

10 240 000

145.

Hajdú-Bihar

Hajdúdorog

3 200 000

146.

Heves

Nagyréde

1 400 000

147.

Heves

Kál

1 600 000

148.

Heves

Gyöngyössolymos

3 200 000

149.

Heves

Verpelét

1 800 000

150.

Heves

Boldog

2 000 000

151.

Heves

Hort

1 920 000

152.

Heves

Bélapátfalva

4 480 000

153.

Heves

Heves

5 760 000

154.

Heves

Ecséd

2 000 000

155.

Heves

Erdőtelek

1 600 000

156.

Heves

Karácsond

1 400 000

157.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tószeg

1 680 000

158.

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászjákóhalma

1 600 000

159.

Jász-Nagykun-Szolnok

Öcsöd

1 800 000

160.

Jász-Nagykun-Szolnok

Zagyvarékas

1 800 000

161.

Jász-Nagykun-Szolnok

Cibakháza

1 800 000

162.

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászladány

1 800 000

163.

Jász-Nagykun-Szolnok

Rákóczifalva

2 000 000

164.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kisújszállás

2 240 000

165.

Jász-Nagykun-Szolnok

Fegyvernek

4 320 000

166

Jász-Nagykun-Szolnok

Abádszalók

5 040 000

167.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kenderes

5 040 000

168.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunszentmárton

3 360 000

169.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszafüred

7 680 000

170.

Jász-Nagykun-Szolnok

Karcag

5 600 000

171.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunhegyes

5 040 000

172.

Jász-Nagykun-Szolnok

Mezőtúr

5 040 000

173.

Jász-Nagykun-Szolnok

Túrkeve

5 040 000

174.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaföldvár

10 080 000

175.

Jász-Nagykun-Szolnok

Újszász

8 640 000

176.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kengyel

2 000 000

177.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunmadaras

1 800 000

178.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszabura

2 000 000

179.

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászapáti

3 200 000

180.

Komárom-Esztergom

Csolnok

1 800 000

181.

Komárom-Esztergom

Tokodaltáró

1 680 000

182.

Komárom-Esztergom

Vértesszőlős

1 680 000

183.

Komárom-Esztergom

Tát

2 240 000

184.

Nógrád

Érsekvadkert

2 160 000

185.

Nógrád

Bátonyterenye

5 760 000

186.

Nógrád

Pásztó

8 960 000

187.

Nógrád

Szécsény

7 680 000

188.

Nógrád

Salgótarján

11 200 000

189.

Pest

Üröm

1 400 000

190.

Pest

Táborfalva

1 400 000

191.

Pest

Szentmártonkáta

1 400 000

192.

Pest

Kerepes

1 600 000

193.

Pest

Piliscsaba

1 600 000

194.

Pest

Csemő

1 800 000

195.

Pest

Csobánka

1 800 000

196.

Pest

Nyáregyháza

2 160 000

197.

Pest

Nagymaros

1 800 000

198.

Pest

Bag

1 800 000

199.

Pest

Dánszentmiklós

1 800 000

200

Pest

Délegyháza

1 800 000

201.

Pest

Ecser

1 680 000

202.

Pest

Tápiógyörgye

2 000 000

203.

Pest

Mende

2 000 000

204.

Pest

Monorierdő

2 000 000

205.

Pest

Törtel

2 000 000

206.

Pest

Tahitótfalu

1 920 000

207.

Pest

Inárcs

1 920 000

208.

Pest

Farmos

1 920 000

209.

Pest

Telki

1 960 000

210.

Pest

Ceglédbercel

2 160 000

211.

Pest

Hévízgyörk

2 160 000

212.

Pest

Dunabogdány

2 240 000

213.

Pest

Sződ

2 520 000

214.

Pest

Leányfalu

2 560 000

215.

Pest

Sződliget

2 880 000

216.

Pest

Albertirsa

2 800 000

217.

Pest

Nagykovácsi

3 200 000

218.

Pest

Sülysáp

3 200 000

219.

Pest

Tápiószele

3 200 000

220.

Pest

Tápiószentmárton

3 600 000

221.

Pest

Tápiószecső

3 600 000

222.

Pest

Dömsöd

3 600 000

223.

Pest

Tura

3 600 000

224.

Pest

Tárnok

4 320 000

225.

Pest

Tököl

3 360 000

226.

Pest

Halásztelek

3 360 000

227.

Pest

Taksony

3 920 000

228.

Pest

Őrbottyán

4 320 000

229.

Pest

Kistarcsa

4 480 000

230.

Pest

Maglód

4 800 000

231.

Pest

Kiskunlacháza

6 720 000

232.

Pest

Kartal

5 040 000

233.

Pest

Örkény

5 120 000

234.

Pest

Isaszeg

5 400 000

235.

Pest

Erdőkertes

5 600 000

236.

Pest

Pilis

6 000 000

237.

Pest

Érd

8 400 000

238.

Pest

Budakeszi

5 880 000

239.

Pest

Abony

7 200 000

240.

Pest

Nagykőrös

6 720 000

241.

Pest

Monor

12 800 000

242.

Pest

Szigethalom

6 480 000

243.

Pest

Ócsa

6 720 000

244.

Pest

Pomáz

7 680 000

245.

Pest

Ráckeve

7 680 000

246.

Pest

Gyömrő

8 640 000

247.

Pest

Nagykáta

8 960 000

248.

Pest

Pécel

8 960 000

249.

Pest

Aszód

11 200 000

250.

Pest

Cegléd

11 200 000

251.

Pest

Tóalmás

1 800 000

252.

Pest

Felsőpakony

1 400 000

253.

Pest

Tápióbicske

2 000 000

254.

Pest

Dány

2 000 000

255.

Pest

Kóka

1 800 000

256.

Somogy

Balatonlelle

1 680 000

257.

Somogy

Lengyeltóti

5 120 000

258.

Somogy

Nagybajom

5 040 000

259.

Somogy

Balatonboglár

4 480 000

260.

Somogy

Csurgó

7 680 000

261.

Somogy

Barcs

8 960 000

262.

Somogy

Fonyód

8 400 000

263.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Rakamaz

1 600 000

264.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Napkor

1 600 000

265.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vaja

1 600 000

266.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ajak

1 800 000

267.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kállósemjén

1 800 000

268.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kemecse

2 000 000

269.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírtelek

1 920 000

270.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírpazony

2 160 000

271.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gávavencsellő

2 160 000

272.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szakoly

2 160 000

273.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírmada

3 200 000

274.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Balkány

4 320 000

275.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mándok

5 040 000

276.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagyecsed

4 000 000

277.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baktalórántháza

9 600 000

278.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Dombrád

4 800 000

279.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Demecser

8 640 000

280.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszavasvári

8 960 000

281.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vásárosnamény

10 240 000

282.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Újfehértó

6 480 000

283.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszalök

6 720 000

284.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ibrány

7 560 000

285.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Csenger

8 960 000

286.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagykálló

8 960 000

287.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fehérgyarmat

11 200 000

288.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ópályi

2 000 000

289.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírbogát

1 800 000

290.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Hodász

1 800 000

291.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bököny

2 000 000

292.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Pátroha

2 000 000

293.

Tolna

Fadd

1 800 000

294.

Tolna

Decs

1 800 000

295.

Tolna

Bátaszék

4 480 000

296.

Tolna

Simontornya

5 760 000

297.

Tolna

Tolna

5 040 000

298.

Tolna

Dombóvár

11 200 000

299.

Tolna

Bonyhád

8 960 000

300.

Vas

Csepreg

5 120 000

301.

Vas

Kőszeg

8 960 000

302.

Veszprém

Devecser

1 960 000

303.

Veszprém

Balatonkenese

1 960 000

304.

Veszprém

Hajmáskér

2 160 000

305.

Veszprém

Csabrendek

2 520 000

306.

Veszprém

Berhida

3 840 000

307.

Veszprém

Sümeg

4 480 000

308.

Veszprém

Zirc

6 720 000

309.

Veszprém

Balatonalmádi

6 720 000

310.

Veszprém

Várpalota

8 960 000

311.

Zala

Zalakomár

1 600 000

312.

Zala

Gyenesdiás

2 880 000

313.

Zala

Zalaszentgrót

3 920 000

314.

Zala

Letenye

7 840 000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. december 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére